Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveiten Eiendom AS
Juridisk navn:  Tveiten Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stasjonsvegen 4 Stasjonsvegen 4 Fax:
3623 Lampeland 3623 Lampeland
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 966177098
Aksjekapital: 1.002.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Bergstaden Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.86%
Resultat  
  
-10.45%
Egenkapital  
  
5.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.708.000 3.605.000 3.564.000 4.600.000 4.076.000
Resultat: 1.799.000 2.009.000 2.059.000 2.971.000 2.677.000
Egenkapital: 25.342.000 24.025.000 22.564.000 21.082.000 18.081.000
Regnskap for  Tveiten Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.708.000 3.605.000 3.564.000 4.600.000 4.076.000
Driftskostnader -2.019.000 -1.686.000 -1.624.000 -1.777.000 -1.547.000
Driftsresultat 1.690.000 1.919.000 1.940.000 2.823.000 2.528.000
Finansinntekter 110.000 90.000 119.000 148.000 149.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 109.000 90.000 119.000 148.000 148.000
Resultat før skatt 1.799.000 2.009.000 2.059.000 2.971.000 2.677.000
Skattekostnad -482.000 -548.000 -576.000 -861.000 -773.000
Årsresultat 1.317.000 1.461.000 1.482.000 2.110.000 1.903.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.240.000 15.612.000 16.165.000 14.365.000 11.939.000
Sum omløpsmidler 11.168.000 9.317.000 7.389.000 9.995.000 7.078.000
Sum eiendeler 26.408.000 24.929.000 23.554.000 24.360.000 19.017.000
Sum opptjent egenkapital 24.340.000 23.023.000 21.562.000 20.080.000 17.079.000
Sum egenkapital 25.342.000 24.025.000 22.564.000 21.082.000 18.081.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.067.000 904.000 989.000 3.277.000 936.000
Sum gjeld og egenkapital 26.409.000 24.929.000 23.553.000 24.359.000 19.017.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.708.000 3.605.000 3.564.000 4.600.000 4.076.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.708.000 3.605.000 3.564.000 4.600.000 4.076.000
Varekostnad -338.000 -237.000 -240.000 -302.000 -245.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -572.000 -572.000 -565.000 -565.000 -565.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.109.000 -877.000 -819.000 -910.000 -737.000
Driftskostnader -2.019.000 -1.686.000 -1.624.000 -1.777.000 -1.547.000
Driftsresultat 1.690.000 1.919.000 1.940.000 2.823.000 2.528.000
Finansinntekter 110.000 90.000 119.000 148.000 149.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 109.000 90.000 119.000 148.000 148.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.100.000 0
Årsresultat 1.317.000 1.461.000 1.482.000 2.110.000 1.903.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.243.000 12.608.000 13.174.000 11.374.000 11.939.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 13.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.250.000 12.621.000 13.174.000 11.374.000 11.939.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.991.000 2.991.000 2.991.000 2.991.000 0
Sum anleggsmidler 15.240.000 15.612.000 16.165.000 14.365.000 11.939.000
Varebeholdning 120.000 80.000 120.000 120.000 120.000
Kundefordringer 284.000 678.000 415.000 1.281.000 1.136.000
Andre fordringer 0 25.000 28.000 28.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.764.000 8.534.000 6.826.000 8.566.000 5.793.000
Sum omløpsmidler 11.168.000 9.317.000 7.389.000 9.995.000 7.078.000
Sum eiendeler 26.408.000 24.929.000 23.554.000 24.360.000 19.017.000
Sum opptjent egenkapital 24.340.000 23.023.000 21.562.000 20.080.000 17.079.000
Sum egenkapital 25.342.000 24.025.000 22.564.000 21.082.000 18.081.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 447.000 220.000 283.000 16.000 28.000
Betalbar skatt 482.000 548.000 576.000 861.000 773.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 136.000 125.000 152.000 128.000
Utbytte 0 0 0 -2.100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 0 5.000 2.248.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.067.000 904.000 989.000 3.277.000 936.000
Sum gjeld og egenkapital 26.409.000 24.929.000 23.553.000 24.359.000 19.017.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.101.000 8.413.000 6.400.000 6.718.000 6.142.000
Likviditetsgrad 1 10.5 10.3 7.5 3.1 7.6
Likviditetsgrad 2 10.4 10.2 7.3 3.1 7.5
Soliditet 9 96.4 95.8 86.5 95.1
Resultatgrad 45.6 53.2 54.4 61.4 62.0
Rentedekningsgrad 1 2677.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.8 8.1 8.7 12.2 14.1
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex