Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveita Fysioterapi As
Juridisk navn:  Tveita Fysioterapi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22270714
C/O Haugerudklinikken As Haugerudsenteret 1 C/O Haugerudklinikken As Haugerudsenteret 1 Fax: 22270354
0673 Oslo 673 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975983943
Aksjekapital: 100.002 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.93%
Resultat  
  
0.17%
Egenkapital  
  
40.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.234.000 7.028.000 7.196.000 7.215.000 6.553.000
Resultat: 593.000 592.000 644.000 560.000 699.000
Egenkapital: 568.000 403.000 338.000 332.000 306.000
Regnskap for  Tveita Fysioterapi As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.234.000 7.028.000 7.196.000 7.215.000 6.553.000
Driftskostnader -6.646.000 -6.439.000 -6.555.000 -6.658.000 -5.860.000
Driftsresultat 588.000 589.000 640.000 556.000 693.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 5.000 4.000 4.000 4.000 6.000
Resultat før skatt 593.000 592.000 644.000 560.000 699.000
Skattekostnad -128.000 -137.000 -159.000 -144.000 -191.000
Årsresultat 465.000 455.000 485.000 416.000 508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 106.000 92.000 125.000 158.000
Sum omløpsmidler 1.667.000 1.670.000 1.768.000 1.614.000 1.548.000
Sum eiendeler 1.788.000 1.776.000 1.860.000 1.739.000 1.706.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 303.000 238.000 232.000 206.000
Sum egenkapital 568.000 403.000 338.000 332.000 306.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.220.000 1.373.000 1.523.000 1.407.000 1.400.000
Sum gjeld og egenkapital 1.788.000 1.776.000 1.861.000 1.739.000 1.706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.234.000 7.024.000 7.196.000 7.215.000 6.293.000
Andre inntekter 0 4.000 0 0 260.000
Driftsinntekter 7.234.000 7.028.000 7.196.000 7.215.000 6.553.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.574.000 -5.259.000 -5.500.000 -5.600.000 -4.996.000
Avskrivning -8.000 -24.000 -33.000 -33.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.064.000 -1.156.000 -1.022.000 -1.025.000 -832.000
Driftskostnader -6.646.000 -6.439.000 -6.555.000 -6.658.000 -5.860.000
Driftsresultat 588.000 589.000 640.000 556.000 693.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 5.000 4.000 4.000 4.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -390.000 -480.000 -390.000 -390.000
Årsresultat 465.000 455.000 485.000 416.000 508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 29.000 16.000 49.000 82.000
Sum varige driftsmidler 44.000 29.000 16.000 49.000 82.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 77.000 76.000 76.000 76.000
Sum anleggsmidler 121.000 106.000 92.000 125.000 158.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 3.000 47.000 25.000 381.000
Andre fordringer 79.000 59.000 28.000 15.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.534.000 1.609.000 1.693.000 1.575.000 1.135.000
Sum omløpsmidler 1.667.000 1.670.000 1.768.000 1.614.000 1.548.000
Sum eiendeler 1.788.000 1.776.000 1.860.000 1.739.000 1.706.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 303.000 238.000 232.000 206.000
Sum egenkapital 568.000 403.000 338.000 332.000 306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 10.000 8.000 10.000 10.000
Betalbar skatt 128.000 137.000 159.000 144.000 191.000
Skyldig offentlige avgifter 277.000 355.000 373.000 357.000 353.000
Utbytte -300.000 -390.000 -480.000 -390.000 -390.000
Annen kortsiktig gjeld 513.000 480.000 503.000 506.000 456.000
Sum kortsiktig gjeld 1.220.000 1.373.000 1.523.000 1.407.000 1.400.000
Sum gjeld og egenkapital 1.788.000 1.776.000 1.861.000 1.739.000 1.706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 447.000 297.000 245.000 207.000 148.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.2 1.1 1.2
Soliditet 31.8 22.7 18.2 19.1 17.9
Resultatgrad 8.1 8.4 8.9 7.7 10.6
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 2.1 3.4 4.5 4.2 4.6
Total kapitalrentabilitet 33.2 33.4 34.6 32.2 41.0
Signatur
18.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex