Tveita Bilruter AS
Juridisk navn:  Tveita Bilruter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56583944
Høgstølen 21 Høgstølen 21 Fax:
5111 Breistein 5111 Breistein
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916939418
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/22/1981
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
-24%
Resultat  
  
-272.93%
Egenkapital  
  
-116.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.518.000 4.629.000 1.138.000 1.110.000 1.190.000
Resultat: -543.000 314.000 50.000 12.000 9.000
Egenkapital: -72.000 434.000 193.000 159.000 150.000
Regnskap for  Tveita Bilruter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.518.000 4.629.000 1.138.000 1.110.000 1.190.000
Driftskostnader -3.983.000 -4.324.000 -1.057.000 -1.060.000 -1.145.000
Driftsresultat -464.000 305.000 81.000 50.000 44.000
Finansinntekter 0 53.000 0 6.000 6.000
Finanskostnader -79.000 -45.000 -31.000 -46.000 -41.000
Finans -79.000 8.000 -31.000 -40.000 -35.000
Resultat før skatt -543.000 314.000 50.000 12.000 9.000
Skattekostnad 37.000 -74.000 -16.000 -3.000 -3.000
Årsresultat -506.000 241.000 34.000 9.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 756.000 844.000 550.000 843.000 691.000
Sum omløpsmidler 875.000 1.667.000 281.000 232.000 361.000
Sum eiendeler 1.631.000 2.511.000 831.000 1.075.000 1.052.000
Sum opptjent egenkapital -172.000 334.000 93.000 59.000 50.000
Sum egenkapital -72.000 434.000 193.000 159.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 537.000 737.000 348.000 470.000 401.000
Sum kortsiktig gjeld 1.166.000 1.341.000 289.000 446.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 1.631.000 2.512.000 830.000 1.075.000 1.052.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.518.000 4.629.000 1.138.000 1.110.000 1.128.000
Andre inntekter 0 0 0 0 61.000
Driftsinntekter 3.518.000 4.629.000 1.138.000 1.110.000 1.190.000
Varekostnad -740.000 -1.395.000 0 0 0
Lønninger -1.561.000 -1.187.000 -628.000 -653.000 -712.000
Avskrivning -150.000 -140.000 -108.000 -117.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.532.000 -1.602.000 -321.000 -290.000 -342.000
Driftskostnader -3.983.000 -4.324.000 -1.057.000 -1.060.000 -1.145.000
Driftsresultat -464.000 305.000 81.000 50.000 44.000
Finansinntekter 0 53.000 0 6.000 6.000
Finanskostnader -79.000 -45.000 -31.000 -46.000 -41.000
Finans -79.000 8.000 -31.000 -40.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -506.000 241.000 34.000 9.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 118.000 148.000 178.000 0 0
Driftsløsøre 589.000 686.000 362.000 648.000 530.000
Sum varige driftsmidler 707.000 834.000 540.000 648.000 530.000
Sum finansielle anleggsmidler 49.000 10.000 10.000 193.000 156.000
Sum anleggsmidler 756.000 844.000 550.000 843.000 691.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 545.000 1.142.000 63.000 44.000 52.000
Andre fordringer 27.000 140.000 4.000 42.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 303.000 385.000 213.000 146.000 293.000
Sum omløpsmidler 875.000 1.667.000 281.000 232.000 361.000
Sum eiendeler 1.631.000 2.511.000 831.000 1.075.000 1.052.000
Sum opptjent egenkapital -172.000 334.000 93.000 59.000 50.000
Sum egenkapital -72.000 434.000 193.000 159.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 37.000 14.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 537.000 737.000 348.000 470.000 401.000
Leverandørgjeld 304.000 741.000 15.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 50.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 293.000 302.000 97.000 69.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 569.000 247.000 177.000 377.000 419.000
Sum kortsiktig gjeld 1.166.000 1.341.000 289.000 446.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 1.631.000 2.512.000 830.000 1.075.000 1.052.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -291.000 326.000 -8.000 -214.000 -140.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 1 0.6 0.8
Soliditet -4.4 17.3 23.3 14.8 14.3
Resultatgrad -13.2 6.6 7.1 4.5 3.7
Rentedekningsgrad -5.9 6.8 2.6 1.2 1.2
Gjeldsgrad -23.7 4.8 3.3 5.8 6.0
Total kapitalrentabilitet -28.4 14.3 9.8 5.2 4.8
Signatur
11.02.2020
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG.
Prokurister
11.02.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex