Tveit & Torgersen Byggmester AS
Juridisk navn:  Tveit & Torgersen Byggmester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41855555
Postboks 548 Lundestadtoppen 2 Fax:
1612 Fredrikstad 1613 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 996111946
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 10/10/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.59%
Resultat  
  
45.48%
Egenkapital  
  
-61.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.457.000 29.320.000 25.248.000 26.250.000 23.306.000
Resultat: -1.827.000 -3.351.000 -899.000 586.000 485.000
Egenkapital: -3.835.000 -2.379.000 1.695.000 2.367.000 1.918.000
Regnskap for  Tveit & Torgersen Byggmester AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.457.000 29.320.000 25.248.000 26.250.000 23.306.000
Driftskostnader -26.247.000 -32.634.000 -26.156.000 -25.681.000 -22.758.000
Driftsresultat -1.791.000 -3.314.000 -908.000 569.000 548.000
Finansinntekter 30.000 34.000 85.000 90.000 36.000
Finanskostnader -65.000 -71.000 -76.000 -74.000 -99.000
Finans -35.000 -37.000 9.000 16.000 -63.000
Resultat før skatt -1.827.000 -3.351.000 -899.000 586.000 485.000
Skattekostnad 371.000 772.000 226.000 -137.000 -134.000
Årsresultat -1.456.000 -2.579.000 -673.000 449.000 351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.579.000 1.516.000 2.852.000 3.396.000 3.308.000
Sum omløpsmidler 2.328.000 1.949.000 3.695.000 3.859.000 2.234.000
Sum eiendeler 3.907.000 3.465.000 6.547.000 7.255.000 5.542.000
Sum opptjent egenkapital -3.944.000 -2.488.000 1.585.000 2.258.000 1.809.000
Sum egenkapital -3.835.000 -2.379.000 1.695.000 2.367.000 1.918.000
Sum langsiktig gjeld 3.953.000 837.000 934.000 1.328.000 1.322.000
Sum kortsiktig gjeld 3.788.000 5.007.000 3.918.000 3.561.000 2.301.000
Sum gjeld og egenkapital 3.907.000 3.466.000 6.547.000 7.257.000 5.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.457.000 29.311.000 25.106.000 26.134.000 22.671.000
Andre inntekter 0 9.000 142.000 116.000 635.000
Driftsinntekter 24.457.000 29.320.000 25.248.000 26.250.000 23.306.000
Varekostnad -17.653.000 -21.447.000 -16.240.000 -16.289.000 -13.971.000
Lønninger -7.362.000 -7.559.000 -7.436.000 -6.383.000 -6.259.000
Avskrivning -308.000 -322.000 -442.000 -523.000 -503.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -924.000 -3.306.000 -2.038.000 -2.486.000 -2.025.000
Driftskostnader -26.247.000 -32.634.000 -26.156.000 -25.681.000 -22.758.000
Driftsresultat -1.791.000 -3.314.000 -908.000 569.000 548.000
Finansinntekter 30.000 34.000 85.000 90.000 36.000
Finanskostnader -65.000 -71.000 -76.000 -74.000 -99.000
Finans -35.000 -37.000 9.000 16.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.456.000 -2.579.000 -673.000 449.000 351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.063.000 693.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 515.000 824.000 895.000 877.000 1.071.000
Sum varige driftsmidler 515.000 824.000 895.000 877.000 1.071.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.957.000 2.520.000 2.237.000
Sum anleggsmidler 1.579.000 1.516.000 2.852.000 3.396.000 3.308.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.060.000 992.000 3.006.000 2.337.000 1.576.000
Andre fordringer 265.000 412.000 339.000 559.000 219.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.002.000 544.000 350.000 964.000 440.000
Sum omløpsmidler 2.328.000 1.949.000 3.695.000 3.859.000 2.234.000
Sum eiendeler 3.907.000 3.465.000 6.547.000 7.255.000 5.542.000
Sum opptjent egenkapital -3.944.000 -2.488.000 1.585.000 2.258.000 1.809.000
Sum egenkapital -3.835.000 -2.379.000 1.695.000 2.367.000 1.918.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 79.000 338.000 201.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 106.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.953.000 837.000 934.000 1.328.000 1.322.000
Leverandørgjeld 1.411.000 1.982.000 2.017.000 1.291.000 817.000
Betalbar skatt 0 0 32.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 621.000 931.000 868.000 1.184.000 1.003.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.756.000 2.094.000 896.000 1.085.000 482.000
Sum kortsiktig gjeld 3.788.000 5.007.000 3.918.000 3.561.000 2.301.000
Sum gjeld og egenkapital 3.907.000 3.466.000 6.547.000 7.257.000 5.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.460.000 -3.058.000 -223.000 298.000 -67.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.9 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.9 1.1 1.0
Soliditet -98.2 -68.7 25.9 32.6 34.6
Resultatgrad -7.3 -11.3 -3.6 2.2 2.4
Rentedekningsgrad -27.6 -46.7 -11.9 8.9 5.9
Gjeldsgrad -2.5 2.9 2.1 1.9
Total kapitalrentabilitet -45.1 -94.7 -12.6 9.1 10.5
Signatur
28.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex