Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveit Elektro As
Juridisk navn:  Tveit Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38323290
Brogaten 21 Brogaten 21 Fax:
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 912177629
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/28/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Regnskapsfører: Birkeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.31%
Resultat  
  
-17.21%
Egenkapital  
  
20.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.319.000 17.321.000 17.612.000 16.185.000 14.753.000
Resultat: 2.362.000 2.853.000 2.382.000 1.698.000 1.788.000
Egenkapital: 10.655.000 8.812.000 6.617.000 4.808.000 3.536.000
Regnskap for  Tveit Elektro As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.319.000 17.321.000 17.612.000 16.185.000 14.753.000
Driftskostnader -17.947.000 -14.453.000 -15.225.000 -14.474.000 -12.962.000
Driftsresultat 2.372.000 2.867.000 2.388.000 1.711.000 1.791.000
Finansinntekter 22.000 18.000 16.000 11.000 6.000
Finanskostnader -32.000 -32.000 -22.000 -23.000 -9.000
Finans -10.000 -14.000 -6.000 -12.000 -3.000
Resultat før skatt 2.362.000 2.853.000 2.382.000 1.698.000 1.788.000
Skattekostnad -520.000 -658.000 -573.000 -426.000 -487.000
Årsresultat 1.842.000 2.196.000 1.809.000 1.272.000 1.301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 28.000 31.000 34.000 57.000
Sum omløpsmidler 13.699.000 11.423.000 9.750.000 7.397.000 5.886.000
Sum eiendeler 13.748.000 11.451.000 9.781.000 7.431.000 5.943.000
Sum opptjent egenkapital 10.405.000 8.562.000 6.367.000 4.558.000 3.286.000
Sum egenkapital 10.655.000 8.812.000 6.617.000 4.808.000 3.536.000
Sum langsiktig gjeld 1.159.000 1.084.000 1.115.000 1.054.000 965.000
Sum kortsiktig gjeld 1.934.000 1.554.000 2.050.000 1.569.000 1.441.000
Sum gjeld og egenkapital 13.748.000 11.450.000 9.782.000 7.431.000 5.942.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.319.000 17.321.000 17.612.000 16.185.000 14.753.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.319.000 17.321.000 17.612.000 16.185.000 14.753.000
Varekostnad -15.893.000 -12.538.000 -13.402.000 -12.498.000 -11.285.000
Lønninger -1.326.000 -1.301.000 -1.270.000 -1.328.000 -1.025.000
Avskrivning 0 0 0 -25.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -728.000 -614.000 -553.000 -623.000 -627.000
Driftskostnader -17.947.000 -14.453.000 -15.225.000 -14.474.000 -12.962.000
Driftsresultat 2.372.000 2.867.000 2.388.000 1.711.000 1.791.000
Finansinntekter 22.000 18.000 16.000 11.000 6.000
Finanskostnader -32.000 -32.000 -22.000 -23.000 -9.000
Finans -10.000 -14.000 -6.000 -12.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.842.000 2.196.000 1.809.000 1.272.000 1.301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 28.000 31.000 34.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 25.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.000 28.000 31.000 34.000 57.000
Varebeholdning 2.002.000 1.757.000 1.400.000 1.200.000 800.000
Kundefordringer 1.364.000 1.121.000 967.000 492.000 728.000
Andre fordringer 4.692.000 3.771.000 3.196.000 2.431.000 1.489.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.641.000 4.774.000 4.187.000 3.274.000 2.869.000
Sum omløpsmidler 13.699.000 11.423.000 9.750.000 7.397.000 5.886.000
Sum eiendeler 13.748.000 11.451.000 9.781.000 7.431.000 5.943.000
Sum opptjent egenkapital 10.405.000 8.562.000 6.367.000 4.558.000 3.286.000
Sum egenkapital 10.655.000 8.812.000 6.617.000 4.808.000 3.536.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.159.000 1.084.000 1.115.000 1.054.000 965.000
Leverandørgjeld 909.000 471.000 1.079.000 838.000 734.000
Betalbar skatt 541.000 655.000 570.000 428.000 486.000
Skyldig offentlige avgifter 192.000 185.000 204.000 168.000 106.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 243.000 198.000 134.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 1.934.000 1.554.000 2.050.000 1.569.000 1.441.000
Sum gjeld og egenkapital 13.748.000 11.450.000 9.782.000 7.431.000 5.942.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.765.000 9.869.000 7.700.000 5.828.000 4.445.000
Likviditetsgrad 1 7 7.4 4.8 4.7 4.1
Likviditetsgrad 2 6 6.2 4.1 3.9 3.6
Soliditet 77.5 7 67.6 64.7 59.5
Resultatgrad 11.7 16.6 13.6 10.6 12.1
Rentedekningsgrad 74.1 89.6 108.5 74.4 199.7
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 17.4 25.2 24.6 23.2 30.2
Signatur
04.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex