Tveit Eigedomsselskap AS
Juridisk navn:  Tveit Eigedomsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedste Hopperstadmarki 1 Sentrumsgata 43 Fax:
6893 Vik I Sogn 6893 Vik I Sogn
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Vik
Org.nr: 966892188
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.78%
Resultat  
  
-1940%
Egenkapital  
  
-95.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 37.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Resultat: -92.000 5.000 8.000 6.000 3.000
Egenkapital: 4.000 97.000 92.000 84.000 77.000
Regnskap for  Tveit Eigedomsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 37.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Driftskostnader -129.000 -32.000 -29.000 -30.000 -34.000
Driftsresultat -92.000 3.000 6.000 5.000 1.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -92.000 5.000 8.000 6.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -92.000 5.000 8.000 6.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000
Sum omløpsmidler 32.000 81.000 75.000 67.000 60.000
Sum eiendeler 48.000 97.000 91.000 84.000 77.000
Sum opptjent egenkapital -96.000 -3.000 -8.000 -16.000 -23.000
Sum egenkapital 4.000 97.000 92.000 84.000 77.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 47.000 97.000 92.000 84.000 77.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 37.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Driftsinntekter 37.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -32.000 -29.000 -30.000 -34.000
Driftskostnader -129.000 -32.000 -29.000 -30.000 -34.000
Driftsresultat -92.000 3.000 6.000 5.000 1.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 2.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -92.000 5.000 8.000 6.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 14.000 12.000 12.000 10.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 68.000 64.000 57.000 51.000
Sum omløpsmidler 32.000 81.000 75.000 67.000 60.000
Sum eiendeler 48.000 97.000 91.000 84.000 77.000
Sum opptjent egenkapital -96.000 -3.000 -8.000 -16.000 -23.000
Sum egenkapital 4.000 97.000 92.000 84.000 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 43.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 47.000 97.000 92.000 84.000 77.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.000 81.000 75.000 67.000 60.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0 0 0.0 0.0
Soliditet 8.5 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -248.6 8.3 16.7 13.9 2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 10.8 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -195.7 5.2 7.6 7.1 2.6
Signatur
03.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex