Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveit Eigedom As
Juridisk navn:  Tveit Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Treungvegen 410 Treungvegen 410 Fax:
3855 Treungen 3855 Treungen
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Nissedal
Org.nr: 919343001
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/4/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
35.29%
Egenkapital  
  
-550%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -11.000 -17.000
Egenkapital: -9.000 2.000
Regnskap for  Tveit Eigedom As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -11.000 -18.000
Driftsresultat -11.000 -18.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -11.000 -17.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -11.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 8.000
Sum eiendeler 1.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -28.000 -17.000
Sum egenkapital -9.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -18.000
Driftskostnader -11.000 -18.000
Driftsresultat -11.000 -18.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -11.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.000 8.000
Sum eiendeler 1.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -28.000 -17.000
Sum egenkapital -9.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.000 2.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.1 1.3
Soliditet 2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 3
Total kapitalrentabilitet
Signatur
28.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex