Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveit Eigedom As
Juridisk navn:  Tveit Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Treungvegen 410 Treungvegen 410 Fax:
3855 Treungen 3855 Treungen
Fylke: Kommune:
Telemark Nissedal
Org.nr: 919343001
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/4/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -17.000
Egenkapital: 2.000
Regnskap for  Tveit Eigedom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -18.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -17.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 8.000
Sum eiendeler 8.000
Sum opptjent egenkapital -17.000
Sum egenkapital 2.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -18.000
Driftskostnader -18.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 8.000
Sum omløpsmidler 8.000
Sum eiendeler 8.000
Sum opptjent egenkapital -17.000
Sum egenkapital 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3
Total kapitalrentabilitet
Signatur
28.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex