Tveit Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Tveit Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flåtan 9 Flåtan 9 Fax:
3413 Lier 3413 Lier
Fylke: Kommune:
Buskerud Lier
Org.nr: 918381783
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rk Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.82%
Resultat  
  
163.64%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 185.000 318.000
Resultat: 21.000 -33.000
Egenkapital: 16.000 0
Regnskap for  Tveit Eiendomsutvikling As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 185.000 318.000
Driftskostnader -164.000 -351.000
Driftsresultat 21.000 -33.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 21.000 -33.000
Skattekostnad -5.000 9.000
Årsresultat 16.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 9.000
Sum omløpsmidler 42.000 49.000
Sum eiendeler 46.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -24.000
Sum egenkapital 16.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 46.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 185.000 318.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 185.000 318.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -118.000 -310.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -41.000
Driftskostnader -164.000 -351.000
Driftsresultat 21.000 -33.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 16.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 9.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 9.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 13.000 13.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 30.000 36.000
Sum omløpsmidler 42.000 49.000
Sum eiendeler 46.000 58.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -24.000
Sum egenkapital 16.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 17.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 46.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9
Soliditet 34.8 0
Resultatgrad 11.4 -10.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9
Total kapitalrentabilitet 45.7 -57.9
Signatur
19.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex