Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveit Eiendomsinvest As
Juridisk navn:  Tveit Eiendomsinvest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93024705
Ulsnesveien 45A Ulsnesveien 45A Fax:
4077 Hundvåg 4077 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 999302904
Aksjekapital: 53.000 NOK
Etableringsdato: 10/12/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Regnskapsfører: Forus Regnskapsservice A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.67%
Resultat  
  
-65.56%
Egenkapital  
  
-0.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 350.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Resultat: 155.000 450.000 446.000 387.000 365.000
Egenkapital: 2.785.000 2.788.000 2.790.000 2.791.000 2.793.000
Regnskap for  Tveit Eiendomsinvest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 350.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Driftskostnader -195.000 -150.000 -153.000 -175.000 -153.000
Driftsresultat 154.000 450.000 446.000 424.000 447.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -37.000 -82.000
Finans 0 0 1.000 -37.000 -82.000
Resultat før skatt 155.000 450.000 446.000 387.000 365.000
Skattekostnad -37.000 -110.000 -113.000 -108.000 -99.000
Årsresultat 117.000 340.000 333.000 279.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.570.000 4.644.000 4.718.000 4.792.000 4.869.000
Sum omløpsmidler 86.000 566.000 251.000 465.000 5.000
Sum eiendeler 4.656.000 5.210.000 4.969.000 5.257.000 4.874.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 524.000 527.000 527.000 529.000
Sum egenkapital 2.785.000 2.788.000 2.790.000 2.791.000 2.793.000
Sum langsiktig gjeld 1.712.000 1.567.000 0 0 1.667.000
Sum kortsiktig gjeld 160.000 855.000 2.178.000 2.467.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 4.657.000 5.210.000 4.969.000 5.258.000 4.874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 350.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Driftsinntekter 350.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -72.000 -72.000 -72.000 -72.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -78.000 -81.000 -103.000 -52.000
Driftskostnader -195.000 -150.000 -153.000 -175.000 -153.000
Driftsresultat 154.000 450.000 446.000 424.000 447.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -37.000 -82.000
Finans 0 0 1.000 -37.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 117.000 340.000 333.000 279.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 39.000 41.000 43.000 47.000
Fast eiendom 4.532.000 4.605.000 4.677.000 4.750.000 4.822.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.532.000 4.605.000 4.677.000 4.750.000 4.822.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.570.000 4.644.000 4.718.000 4.792.000 4.869.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 83.000 66.000 251.000 465.000 5.000
Sum omløpsmidler 86.000 566.000 251.000 465.000 5.000
Sum eiendeler 4.656.000 5.210.000 4.969.000 5.257.000 4.874.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 524.000 527.000 527.000 529.000
Sum egenkapital 2.785.000 2.788.000 2.790.000 2.791.000 2.793.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 157.000 806.000 2.154.000 2.441.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.712.000 1.567.000 0 0 1.667.000
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 105.000
Skyldig offentlige avgifter 0 50.000 25.000 25.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 283.000
Sum kortsiktig gjeld 160.000 855.000 2.178.000 2.467.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 4.657.000 5.210.000 4.969.000 5.258.000 4.874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -74.000 -289.000 -1.927.000 -2.002.000 -409.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.1 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.1 0.2 0.1
Soliditet 59.8 53.5 56.2 53.1 57.3
Resultatgrad 4 7 74.3 70.7 74.5
Rentedekningsgrad 11.5 5.5
Gjeldsgrad 0.7 0.9 0.8 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.3 8.6 9 8.1 9.2
Signatur
10.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex