Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveit Eiendom AS
Juridisk navn:  Tveit Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56145718
Postboks 87 Tveit Fax:
5327 Hauglandshella 5310 Hauglandshella
Fylke: Kommune:
Hordaland Askøy
Org.nr: 981063759
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Frank Revisjon V/frank Håland
Regnskapsfører: Askøy Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
101.64%
Resultat  
  
182.27%
Egenkapital  
  
142.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.261.000 4.097.000 5.589.000 2.626.000 1.211.000
Resultat: 5.524.000 1.957.000 1.524.000 242.000 524.000
Egenkapital: 7.437.000 3.071.000 1.526.000 2.871.000 3.175.000
Regnskap for  Tveit Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.261.000 4.097.000 5.589.000 2.626.000 1.211.000
Driftskostnader -2.438.000 -1.623.000 -3.445.000 -1.816.000 -465.000
Driftsresultat 5.824.000 2.474.000 2.143.000 809.000 746.000
Finansinntekter 1.000 6.000 38.000 98.000 273.000
Finanskostnader -301.000 -522.000 -657.000 -665.000 -494.000
Finans -300.000 -516.000 -619.000 -567.000 -221.000
Resultat før skatt 5.524.000 1.957.000 1.524.000 242.000 524.000
Skattekostnad -1.158.000 -412.000 -344.000 -22.000 -143.000
Årsresultat 4.366.000 1.545.000 1.180.000 221.000 381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.550.000 12.534.000 13.050.000 12.973.000 13.703.000
Sum omløpsmidler 7.846.000 195.000 3.176.000 3.599.000 4.801.000
Sum eiendeler 12.396.000 12.729.000 16.226.000 16.572.000 18.504.000
Sum opptjent egenkapital 6.387.000 2.021.000 476.000 1.821.000 2.125.000
Sum egenkapital 7.437.000 3.071.000 1.526.000 2.871.000 3.175.000
Sum langsiktig gjeld 4.817.000 9.525.000 12.563.000 13.290.000 13.670.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 132.000 2.137.000 411.000 1.658.000
Sum gjeld og egenkapital 12.396.000 12.728.000 16.226.000 16.572.000 18.503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 5.000 95.000
Andre inntekter 8.261.000 4.097.000 5.589.000 2.621.000 1.116.000
Driftsinntekter 8.261.000 4.097.000 5.589.000 2.626.000 1.211.000
Varekostnad -757.000 -28.000 -1.308.000 -1.066.000 0
Lønninger -613.000 -612.000 -545.000 -336.000 -9.000
Avskrivning -197.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -871.000 -983.000 -1.592.000 -414.000 -456.000
Driftskostnader -2.438.000 -1.623.000 -3.445.000 -1.816.000 -465.000
Driftsresultat 5.824.000 2.474.000 2.143.000 809.000 746.000
Finansinntekter 1.000 6.000 38.000 98.000 273.000
Finanskostnader -301.000 -522.000 -657.000 -665.000 -494.000
Finans -300.000 -516.000 -619.000 -567.000 -221.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 -350.000
Årsresultat 4.366.000 1.545.000 1.180.000 221.000 381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.550.000 12.534.000 13.050.000 12.970.000 13.345.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.550.000 12.534.000 13.050.000 12.970.000 13.345.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000 358.000
Sum anleggsmidler 4.550.000 12.534.000 13.050.000 12.973.000 13.703.000
Varebeholdning 5.729.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 1.040.000 91.000
Andre fordringer 6.000 14.000 2.033.000 311.000 1.126.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.111.000 181.000 1.143.000 2.248.000 3.585.000
Sum omløpsmidler 7.846.000 195.000 3.176.000 3.599.000 4.801.000
Sum eiendeler 12.396.000 12.729.000 16.226.000 16.572.000 18.504.000
Sum opptjent egenkapital 6.387.000 2.021.000 476.000 1.821.000 2.125.000
Sum egenkapital 7.437.000 3.071.000 1.526.000 2.871.000 3.175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.472.000 1.314.000 901.000 557.000 785.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.817.000 9.525.000 12.563.000 13.290.000 13.670.000
Leverandørgjeld 2.000 0 -23.000 -125.000 303.000
Betalbar skatt 0 0 0 249.000 500.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000 19.000 21.000 41.000 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 101.000 113.000 139.000 246.000 505.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 132.000 2.137.000 411.000 1.658.000
Sum gjeld og egenkapital 12.396.000 12.728.000 16.226.000 16.572.000 18.503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.704.000 63.000 1.039.000 3.188.000 3.143.000
Likviditetsgrad 1 55.3 1.5 1.5 8.8 2.9
Likviditetsgrad 2 14.9 1.5 1.5 8.8 2.9
Soliditet 6 24.1 9.4 17.3 17.2
Resultatgrad 70.5 60.4 38.3 30.8 61.6
Rentedekningsgrad 19.3 4.7 3.3 1.4 2.1
Gjeldsgrad 0.7 3.1 9.6 4.8 4.8
Total kapitalrentabilitet 4 19.5 13.4 5.5 5.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex