Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveit Eiendom AS
Juridisk navn:  Tveit Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Byvegen 30 Hatvikvegen Fax:
5200 Os 5211 Os
Fylke: Kommune:
Hordaland Os (Hordaland)
Org.nr: 979656335
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Os As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.75%
Resultat  
  
0.98%
Egenkapital  
  
-4.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.209.000 1.200.000 1.200.000 1.500.000 2.100.000
Resultat: -202.000 -204.000 -207.000 69.000 599.000
Egenkapital: 2.887.000 3.038.000 3.187.000 3.335.000 3.264.000
Regnskap for  Tveit Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.209.000 1.200.000 1.200.000 1.500.000 2.100.000
Driftskostnader -753.000 -751.000 -742.000 -664.000 -670.000
Driftsresultat 455.000 450.000 458.000 836.000 1.430.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 4.000 7.000
Finanskostnader -658.000 -655.000 -665.000 -771.000 -837.000
Finans -657.000 -654.000 -665.000 -767.000 -830.000
Resultat før skatt -202.000 -204.000 -207.000 69.000 599.000
Skattekostnad 51.000 55.000 60.000 2.000 -163.000
Årsresultat -151.000 -149.000 -147.000 71.000 436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.021.000 22.512.000 22.821.000 22.742.000 23.304.000
Sum omløpsmidler 349.000 42.000 196.000 789.000 215.000
Sum eiendeler 23.370.000 22.554.000 23.017.000 23.531.000 23.519.000
Sum opptjent egenkapital 1.887.000 2.038.000 2.187.000 2.335.000 2.264.000
Sum egenkapital 2.887.000 3.038.000 3.187.000 3.335.000 3.264.000
Sum langsiktig gjeld 19.417.000 18.958.000 19.304.000 19.838.000 19.999.000
Sum kortsiktig gjeld 1.066.000 558.000 527.000 358.000 257.000
Sum gjeld og egenkapital 23.370.000 22.554.000 23.018.000 23.531.000 23.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.500.000 2.100.000
Driftsinntekter 1.209.000 1.200.000 1.200.000 1.500.000 2.100.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -663.000 -634.000 -569.000 -562.000 -561.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -117.000 -173.000 -102.000 -109.000
Driftskostnader -753.000 -751.000 -742.000 -664.000 -670.000
Driftsresultat 455.000 450.000 458.000 836.000 1.430.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 4.000 7.000
Finanskostnader -658.000 -655.000 -665.000 -771.000 -837.000
Finans -657.000 -654.000 -665.000 -767.000 -830.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -151.000 -149.000 -147.000 71.000 436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 22.781.000 22.351.000 22.641.000 22.742.000 23.304.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 240.000 161.000 180.000 0 0
Sum varige driftsmidler 23.021.000 22.512.000 22.821.000 22.742.000 23.304.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.021.000 22.512.000 22.821.000 22.742.000 23.304.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 125.000 0 0 0 0
Andre fordringer 99.000 19.000 91.000 441.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 23.000 105.000 348.000 65.000
Sum omløpsmidler 349.000 42.000 196.000 789.000 215.000
Sum eiendeler 23.370.000 22.554.000 23.017.000 23.531.000 23.519.000
Sum opptjent egenkapital 1.887.000 2.038.000 2.187.000 2.335.000 2.264.000
Sum egenkapital 2.887.000 3.038.000 3.187.000 3.335.000 3.264.000
Sum avsetninger til forpliktelser 91.000 141.000 197.000 257.000 259.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.417.000 18.958.000 19.304.000 19.838.000 19.999.000
Leverandørgjeld 539.000 3.000 12.000 20.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 33.000 0 197.000 70.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 527.000 522.000 514.000 142.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 1.066.000 558.000 527.000 358.000 257.000
Sum gjeld og egenkapital 23.370.000 22.554.000 23.018.000 23.531.000 23.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -717.000 -516.000 -331.000 431.000 -42.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0.4 2.2 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.4 2.3 0.9
Soliditet 12.4 13.5 13.8 14.2 13.9
Resultatgrad 37.6 37.5 38.2 55.7 68.1
Rentedekningsgrad 0.7 0.7 0.7 1.1 1.7
Gjeldsgrad 7.1 6.4 6.2 6.1 6.2
Total kapitalrentabilitet 2 2 2 3.6 6.1
Signatur
25.04.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex