Tveit Eiendom AS
Juridisk navn:  Tveit Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22340000
Strandengveien 71 Strandengveien 71 Fax: 22340001
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 948095432
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
7.69%
Egenkapital  
  
0.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 98.000 91.000 39.000 70.000 -12.000
Egenkapital: 12.248.000 12.177.000 12.126.000 12.114.000 12.075.000
Regnskap for  Tveit Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -18.000 -42.000 -40.000 -251.000
Driftsresultat -22.000 -18.000 -42.000 -40.000 -251.000
Finansinntekter 120.000 109.000 81.000 110.000 239.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 120.000 109.000 81.000 110.000 239.000
Resultat før skatt 98.000 91.000 39.000 70.000 -12.000
Skattekostnad -27.000 -41.000 -27.000 -31.000 -23.000
Årsresultat 71.000 50.000 13.000 39.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 402.000 404.000 421.000 437.000 455.000
Sum omløpsmidler 11.881.000 11.806.000 11.719.000 11.694.000 11.677.000
Sum eiendeler 12.283.000 12.210.000 12.140.000 12.131.000 12.132.000
Sum opptjent egenkapital 9.248.000 9.177.000 9.126.000 9.114.000 9.075.000
Sum egenkapital 12.248.000 12.177.000 12.126.000 12.114.000 12.075.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 33.000 14.000 17.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 12.282.000 12.210.000 12.140.000 12.131.000 12.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -206.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -18.000 -42.000 -40.000 -45.000
Driftskostnader -22.000 -18.000 -42.000 -40.000 -251.000
Driftsresultat -22.000 -18.000 -42.000 -40.000 -251.000
Finansinntekter 120.000 109.000 81.000 110.000 239.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 120.000 109.000 81.000 110.000 239.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.155.000
Årsresultat 71.000 50.000 13.000 39.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 307.000 309.000 326.000 342.000 360.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Sum anleggsmidler 402.000 404.000 421.000 437.000 455.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 20.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.778.000 1.709.000 1.019.000 1.031.000 1.118.000
Sum omløpsmidler 11.881.000 11.806.000 11.719.000 11.694.000 11.677.000
Sum eiendeler 12.283.000 12.210.000 12.140.000 12.131.000 12.132.000
Sum opptjent egenkapital 9.248.000 9.177.000 9.126.000 9.114.000 9.075.000
Sum egenkapital 12.248.000 12.177.000 12.126.000 12.114.000 12.075.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 10.000 3.000 5.000 10.000
Betalbar skatt 24.000 24.000 11.000 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 31.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.155.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 17.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 33.000 14.000 17.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 12.282.000 12.210.000 12.140.000 12.131.000 12.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.847.000 11.773.000 11.705.000 11.677.000 11.620.000
Likviditetsgrad 1 349.4 357.8 837.1 687.9 204.9
Likviditetsgrad 2 349.4 357.8 837.1 687.9 204.9
Soliditet 99.7 99.7 99.9 99.9 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.7 0.3 0.6 -0.1
Signatur
27.06.2016
STYRETS FORMANN OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex