Tveit Eiendom AS
Juridisk navn:  Tveit Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61297210
Lykkjevegen 5 Lykkjevegen 5 Fax: 61297211
2647 Sør-fron 2647 Sør-fron
Fylke: Kommune:
Oppland Sør-fron
Org.nr: 912841758
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1968 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fron Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
67.27%
Resultat  
  
264.29%
Egenkapital  
  
7.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 92.000 55.000 55.000 110.000 70.000
Resultat: 51.000 14.000 -13.000 60.000 -31.000
Egenkapital: 618.000 577.000 566.000 575.000 529.000
Regnskap for  Tveit Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 92.000 55.000 55.000 110.000 70.000
Driftskostnader -43.000 -47.000 -72.000 -59.000 -107.000
Driftsresultat 49.000 8.000 -16.000 51.000 -37.000
Finansinntekter 7.000 6.000 5.000 9.000 16.000
Finanskostnader -5.000 0 -2.000 0 -10.000
Finans 2.000 6.000 3.000 9.000 6.000
Resultat før skatt 51.000 14.000 -13.000 60.000 -31.000
Skattekostnad -10.000 -2.000 4.000 -14.000 8.000
Årsresultat 41.000 12.000 -9.000 46.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 415.000 426.000 442.000 459.000 470.000
Sum omløpsmidler 577.000 501.000 465.000 519.000 460.000
Sum eiendeler 992.000 927.000 907.000 978.000 930.000
Sum opptjent egenkapital 518.000 477.000 466.000 475.000 429.000
Sum egenkapital 618.000 577.000 566.000 575.000 529.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 339.000 338.000 340.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 339.000 11.000 5.000 64.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 992.000 927.000 909.000 979.000 930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 92.000 55.000 55.000 110.000 70.000
Driftsinntekter 92.000 55.000 55.000 110.000 70.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -11.000 -16.000 -17.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -31.000 -55.000 -48.000 -96.000
Driftskostnader -43.000 -47.000 -72.000 -59.000 -107.000
Driftsresultat 49.000 8.000 -16.000 51.000 -37.000
Finansinntekter 7.000 6.000 5.000 9.000 16.000
Finanskostnader -5.000 0 -2.000 0 -10.000
Finans 2.000 6.000 3.000 9.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 12.000 -9.000 46.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 415.000 426.000 442.000 459.000 470.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 415.000 426.000 442.000 459.000 470.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 415.000 426.000 442.000 459.000 470.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 27.000 27.000 0 0
Andre fordringer 27.000 27.000 22.000 19.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 545.000 446.000 416.000 499.000 443.000
Sum omløpsmidler 577.000 501.000 465.000 519.000 460.000
Sum eiendeler 992.000 927.000 907.000 978.000 930.000
Sum opptjent egenkapital 518.000 477.000 466.000 475.000 429.000
Sum egenkapital 618.000 577.000 566.000 575.000 529.000
Sum avsetninger til forpliktelser 35.000 25.000 24.000 28.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.000 339.000 338.000 340.000 359.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 11.000 5.000 21.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 319.000 0 0 42.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 339.000 11.000 5.000 64.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 992.000 927.000 909.000 979.000 930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 238.000 490.000 460.000 455.000 418.000
Likviditetsgrad 1 1.7 45.5 9 8.1 11.0
Likviditetsgrad 2 1.7 45.5 9 8.2 11.0
Soliditet 62.3 62.2 62.3 58.7 56.9
Resultatgrad 53.3 14.5 -29.1 46.4 -52.9
Rentedekningsgrad 9.8 -2.1
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 5.6 1.5 -1.2 6.1 -2.3
Signatur
08.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex