Tveit Dyreklinikk As
Juridisk navn:  Tveit Dyreklinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38063218
Lilleboen Gård Dønnestadveien 330 Lilleboen Gård Dønnestadveien 330 Fax:
4658 Tveit 4658 Tveit
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 997259785
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/19/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.67%
Resultat  
  
24.7%
Egenkapital  
  
55.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.088.000 3.565.000 3.461.000 3.478.000 3.148.000
Resultat: 1.333.000 1.069.000 1.219.000 611.000 433.000
Egenkapital: 1.413.000 907.000 569.000 158.000 320.000
Regnskap for  Tveit Dyreklinikk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.088.000 3.565.000 3.461.000 3.478.000 3.148.000
Driftskostnader -2.756.000 -2.494.000 -2.246.000 -2.867.000 -2.715.000
Driftsresultat 1.332.000 1.070.000 1.215.000 611.000 433.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -2.000 4.000 0 1.000
Resultat før skatt 1.333.000 1.069.000 1.219.000 611.000 433.000
Skattekostnad -311.000 -262.000 -308.000 -168.000 -117.000
Årsresultat 1.022.000 807.000 911.000 443.000 316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 529.000 95.000 152.000 276.000 438.000
Sum omløpsmidler 1.431.000 1.392.000 1.540.000 797.000 603.000
Sum eiendeler 1.960.000 1.487.000 1.692.000 1.073.000 1.041.000
Sum opptjent egenkapital 1.313.000 807.000 469.000 58.000 220.000
Sum egenkapital 1.413.000 907.000 569.000 158.000 320.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 546.000 580.000 1.123.000 915.000 721.000
Sum gjeld og egenkapital 1.959.000 1.487.000 1.692.000 1.073.000 1.041.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.088.000 3.587.000 3.457.000 3.478.000 3.148.000
Andre inntekter 0 -22.000 4.000 0 0
Driftsinntekter 4.088.000 3.565.000 3.461.000 3.478.000 3.148.000
Varekostnad -702.000 -648.000 -609.000 -580.000 -600.000
Lønninger -1.254.000 -1.197.000 -1.144.000 -1.665.000 -1.562.000
Avskrivning -45.000 -53.000 -137.000 -184.000 -183.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -747.000 -596.000 -356.000 -438.000 -370.000
Driftskostnader -2.756.000 -2.494.000 -2.246.000 -2.867.000 -2.715.000
Driftsresultat 1.332.000 1.070.000 1.215.000 611.000 433.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -2.000 4.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 -400.000 -300.000
Årsresultat 1.022.000 807.000 911.000 443.000 316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 45.000 49.000 35.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 18.000 27.000 36.000
Driftsløsøre 509.000 50.000 85.000 213.000 387.000
Sum varige driftsmidler 509.000 50.000 103.000 240.000 424.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 529.000 95.000 152.000 276.000 438.000
Varebeholdning 30.000 38.000 38.000 40.000 45.000
Kundefordringer 108.000 73.000 60.000 64.000 65.000
Andre fordringer 2.000 174.000 29.000 16.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.290.000 1.107.000 1.413.000 677.000 466.000
Sum omløpsmidler 1.431.000 1.392.000 1.540.000 797.000 603.000
Sum eiendeler 1.960.000 1.487.000 1.692.000 1.073.000 1.041.000
Sum opptjent egenkapital 1.313.000 807.000 469.000 58.000 220.000
Sum egenkapital 1.413.000 907.000 569.000 158.000 320.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -21.000 6.000 1.000 5.000 0
Betalbar skatt 286.000 258.000 321.000 189.000 133.000
Skyldig offentlige avgifter 172.000 165.000 127.000 172.000 149.000
Utbytte 0 0 -500.000 -400.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 109.000 151.000 174.000 148.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 546.000 580.000 1.123.000 915.000 721.000
Sum gjeld og egenkapital 1.959.000 1.487.000 1.692.000 1.073.000 1.041.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 885.000 812.000 417.000 -118.000 -118.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.4 1.4 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 1.3 0.9 0.8
Soliditet 72.1 6 33.6 14.7 30.7
Resultatgrad 32.6 3 35.1 17.6 13.8
Rentedekningsgrad 4 2 1 612.0
Gjeldsgrad 0.4 0.6 2 5.8 2.3
Total kapitalrentabilitet 68.1 72.2 72.1 57.0 41.7
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex