Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveit Consulting AS
Juridisk navn:  Tveit Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48218064
Gustav Vigelands Vei 1 Gustav Vigelands Vei 1 Fax:
0274 Oslo 274 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980305856
Aksjekapital: 170.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.91%
Resultat  
  
903.23%
Egenkapital  
  
28.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.669.000 2.343.000 2.337.000 1.798.000 1.919.000
Resultat: 249.000 -31.000 163.000 30.000 352.000
Egenkapital: 188.000 146.000 175.000 171.000 214.000
Regnskap for  Tveit Consulting AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.669.000 2.343.000 2.337.000 1.798.000 1.919.000
Driftskostnader -2.420.000 -2.374.000 -2.173.000 -1.762.000 -1.557.000
Driftsresultat 249.000 -31.000 165.000 36.000 363.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -10.000 -13.000
Finans 0 -1.000 -2.000 -7.000 -10.000
Resultat før skatt 249.000 -31.000 163.000 30.000 352.000
Skattekostnad -57.000 3.000 -39.000 -8.000 -96.000
Årsresultat 192.000 -29.000 124.000 22.000 256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 44.000 49.000 198.000 242.000
Sum omløpsmidler 811.000 698.000 861.000 437.000 924.000
Sum eiendeler 850.000 742.000 910.000 635.000 1.166.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 -24.000 5.000 1.000 44.000
Sum egenkapital 188.000 146.000 175.000 171.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 12.000 16.000 133.000 202.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 584.000 719.000 332.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 849.000 742.000 910.000 636.000 1.166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.669.000 2.343.000 2.246.000 1.798.000 1.919.000
Andre inntekter 0 0 91.000 0 0
Driftsinntekter 2.669.000 2.343.000 2.337.000 1.798.000 1.919.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.887.000 -1.904.000 -1.824.000 -1.449.000 -1.198.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -12.000 -44.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -528.000 -465.000 -337.000 -269.000 -304.000
Driftskostnader -2.420.000 -2.374.000 -2.173.000 -1.762.000 -1.557.000
Driftsresultat 249.000 -31.000 165.000 36.000 363.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -10.000 -13.000
Finans 0 -1.000 -2.000 -7.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 0 -120.000 -65.000 -255.000
Årsresultat 192.000 -29.000 124.000 22.000 256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 44.000 49.000 198.000 242.000
Sum varige driftsmidler 39.000 44.000 49.000 198.000 242.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.000 44.000 49.000 198.000 242.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 313.000 252.000 523.000 0 400.000
Andre fordringer 0 0 0 78.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 498.000 447.000 338.000 359.000 452.000
Sum omløpsmidler 811.000 698.000 861.000 437.000 924.000
Sum eiendeler 850.000 742.000 910.000 635.000 1.166.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 -24.000 5.000 1.000 44.000
Sum egenkapital 188.000 146.000 175.000 171.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 12.000 16.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 12.000 16.000 133.000 202.000
Leverandørgjeld 17.000 9.000 -7.000 8.000 5.000
Betalbar skatt 60.000 1.000 23.000 8.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 286.000 281.000 366.000 126.000 289.000
Utbytte -150.000 0 -120.000 -65.000 -255.000
Annen kortsiktig gjeld 138.000 293.000 217.000 126.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 584.000 719.000 332.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 849.000 742.000 910.000 636.000 1.166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 159.000 114.000 142.000 105.000 174.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
Soliditet 22.1 19.7 19.2 26.9 18.4
Resultatgrad 9.3 -1.3 7.1 2 18.9
Rentedekningsgrad 5 3.6 28.2
Gjeldsgrad 3.5 4.1 4.2 2.7 4.4
Total kapitalrentabilitet 29.3 -4.2 18.2 6.1 31.4
Signatur
12.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex