Tveit Bygdeservice As
Juridisk navn:  Tveit Bygdeservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91624016
Topdalsveien 355 Topdalsveien 355 Fax:
4658 Tveit 4658 Tveit
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 915142818
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/10/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.32%
Resultat  
  
-33.33%
Egenkapital  
  
-11.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 912.000 722.000 395.000 455.000
Resultat: -4.000 -3.000 -3.000 22.000
Egenkapital: 30.000 34.000 43.000 46.000
Regnskap for  Tveit Bygdeservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 912.000 722.000 395.000 455.000
Driftskostnader -916.000 -726.000 -398.000 -432.000
Driftsresultat -4.000 -3.000 -3.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt -4.000 -3.000 -3.000 22.000
Skattekostnad 0 -5.000 0 -6.000
Årsresultat -4.000 -9.000 -3.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000
Sum omløpsmidler 147.000 218.000 94.000 197.000
Sum eiendeler 147.000 218.000 94.000 200.000
Sum opptjent egenkapital 0 4.000 13.000 16.000
Sum egenkapital 30.000 34.000 43.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 184.000 44.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 218.000 94.000 200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 912.000 722.000 375.000 455.000
Andre inntekter 0 0 20.000 0
Driftsinntekter 912.000 722.000 395.000 455.000
Varekostnad -416.000 -343.000 -174.000 -177.000
Lønninger -114.000 -141.000 -80.000 -103.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -386.000 -242.000 -144.000 -152.000
Driftskostnader -916.000 -726.000 -398.000 -432.000
Driftsresultat -4.000 -3.000 -3.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -9.000 -3.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 102.000 187.000 53.000 100.000
Andre fordringer 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 31.000 41.000 96.000
Sum omløpsmidler 147.000 218.000 94.000 197.000
Sum eiendeler 147.000 218.000 94.000 200.000
Sum opptjent egenkapital 0 4.000 13.000 16.000
Sum egenkapital 30.000 34.000 43.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 0
Leverandørgjeld 30.000 81.000 18.000 54.000
Betalbar skatt 0 5.000 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000 21.000 17.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 77.000 9.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 184.000 44.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 218.000 94.000 200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 34.000 50.000 43.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 2.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 2.1 1.3
Soliditet 20.5 15.6 45.7 23.0
Resultatgrad -0.4 -0.4 -0.8 4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.9 5.4 1.2 3.3
Total kapitalrentabilitet -2.7 -1.4 -3.2 11.0
Signatur
27.03.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex