Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tveit Bygdeservice As
Juridisk navn:  Tveit Bygdeservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91624016
Topdalsveien 355 Topdalsveien 355 Fax:
4658 Tveit 4658 Tveit
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 915142818
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorgruppen Agder As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.72%
Resultat  
  
275%
Egenkapital  
  
23.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 723.000 912.000 722.000 395.000 455.000
Resultat: 7.000 -4.000 -3.000 -3.000 22.000
Egenkapital: 37.000 30.000 34.000 43.000 46.000
Regnskap for  Tveit Bygdeservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 723.000 912.000 722.000 395.000 455.000
Driftskostnader -716.000 -916.000 -726.000 -398.000 -432.000
Driftsresultat 7.000 -4.000 -3.000 -3.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 7.000 -4.000 -3.000 -3.000 22.000
Skattekostnad 0 0 -5.000 0 -6.000
Årsresultat 7.000 -4.000 -9.000 -3.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum omløpsmidler 218.000 147.000 218.000 94.000 197.000
Sum eiendeler 218.000 147.000 218.000 94.000 200.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 0 4.000 13.000 16.000
Sum egenkapital 37.000 30.000 34.000 43.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 181.000 116.000 184.000 44.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 218.000 146.000 218.000 94.000 200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 722.000 912.000 722.000 375.000 455.000
Andre inntekter 1.000 0 0 20.000 0
Driftsinntekter 723.000 912.000 722.000 395.000 455.000
Varekostnad -352.000 -416.000 -343.000 -174.000 -177.000
Lønninger -16.000 -114.000 -141.000 -80.000 -103.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -348.000 -386.000 -242.000 -144.000 -152.000
Driftskostnader -716.000 -916.000 -726.000 -398.000 -432.000
Driftsresultat 7.000 -4.000 -3.000 -3.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 -4.000 -9.000 -3.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 102.000 187.000 53.000 100.000
Andre fordringer 0 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 195.000 45.000 31.000 41.000 96.000
Sum omløpsmidler 218.000 147.000 218.000 94.000 197.000
Sum eiendeler 218.000 147.000 218.000 94.000 200.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 0 4.000 13.000 16.000
Sum egenkapital 37.000 30.000 34.000 43.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.000 0
Leverandørgjeld 106.000 30.000 81.000 18.000 54.000
Betalbar skatt 0 0 5.000 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 21.000 21.000 17.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 66.000 77.000 9.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 116.000 184.000 44.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 218.000 146.000 218.000 94.000 200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 31.000 34.000 50.000 43.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 2.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 2.1 1.3
Soliditet 1 20.5 15.6 45.7 23.0
Resultatgrad 1 -0.4 -0.4 -0.8 4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.9 3.9 5.4 1.2 3.3
Total kapitalrentabilitet 3.2 -2.7 -1.4 -3.2 11.0
Signatur
27.03.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex