Tveit Brygge AS
Juridisk navn:  Tveit Brygge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53430100
Flakkavågsvegen 12 Hinderåvåg Fax: 53430101
5694 Onarheim 5560 Nedstrand
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 984275617
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4.55%
Egenkapital  
  
1.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 42.000 44.000 47.000 67.000 87.000
Egenkapital: 2.900.000 2.861.000 2.820.000 2.774.000 2.699.000
Regnskap for  Tveit Brygge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 52.000 50.000 54.000 73.000 95.000
Finanskostnader -4.000 0 0 0 -1.000
Finans 48.000 50.000 54.000 73.000 94.000
Resultat før skatt 42.000 44.000 47.000 67.000 87.000
Skattekostnad -4.000 -2.000 -1.000 8.000 -24.000
Årsresultat 38.000 42.000 46.000 75.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 3.132.000 3.150.000 3.183.000 3.241.000 3.596.000
Sum eiendeler 3.182.000 3.200.000 3.233.000 3.291.000 3.646.000
Sum opptjent egenkapital 1.900.000 1.861.000 1.820.000 1.774.000 1.699.000
Sum egenkapital 2.900.000 2.861.000 2.820.000 2.774.000 2.699.000
Sum langsiktig gjeld 146.000 190.000 248.000 323.000 437.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 148.000 165.000 193.000 510.000
Sum gjeld og egenkapital 3.183.000 3.199.000 3.233.000 3.290.000 3.646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 52.000 50.000 54.000 73.000 95.000
Finanskostnader -4.000 0 0 0 -1.000
Finans 48.000 50.000 54.000 73.000 94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -292.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 42.000 46.000 75.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.132.000 3.150.000 3.183.000 3.241.000 3.596.000
Sum omløpsmidler 3.132.000 3.150.000 3.183.000 3.241.000 3.596.000
Sum eiendeler 3.182.000 3.200.000 3.233.000 3.291.000 3.646.000
Sum opptjent egenkapital 1.900.000 1.861.000 1.820.000 1.774.000 1.699.000
Sum egenkapital 2.900.000 2.861.000 2.820.000 2.774.000 2.699.000
Sum avsetninger til forpliktelser 146.000 190.000 248.000 323.000 437.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 146.000 190.000 248.000 323.000 437.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Betalbar skatt 48.000 60.000 77.000 105.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 85.000 85.000 85.000 485.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 148.000 165.000 193.000 510.000
Sum gjeld og egenkapital 3.183.000 3.199.000 3.233.000 3.290.000 3.646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.995.000 3.002.000 3.018.000 3.048.000 3.086.000
Likviditetsgrad 1 22.9 21.3 19.3 16.8 7.1
Likviditetsgrad 2 22.9 21.3 19.3 16.8 7.1
Soliditet 91.1 89.4 87.2 84.3 74.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.5 89.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.4 1.4 1.5 2.0 2.4
Signatur
19.09.2011
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLEG LEIAR OG
EIT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex