Tveit Boligutvikling As
Juridisk navn:  Tveit Boligutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Arkitektkontoret Nils Tveit As Havnegata 2 C/O Arkitektkontoret Nils Tveit As Havnegata 2 Fax:
3040 Drammen 3040 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 919300744
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Steen & Jensen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
44.82%
Egenkapital  
  
-34.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -181.000 -328.000
Egenkapital: 485.000 743.000
Regnskap for  Tveit Boligutvikling As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -46.000 -276.000
Driftsresultat -46.000 -276.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -136.000 -53.000
Finans -136.000 -53.000
Resultat før skatt -181.000 -328.000
Skattekostnad -77.000 77.000
Årsresultat -258.000 -252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.500.000 4.577.000
Sum omløpsmidler 499.000 826.000
Sum eiendeler 4.999.000 5.403.000
Sum opptjent egenkapital -515.000 -252.000
Sum egenkapital 485.000 743.000
Sum langsiktig gjeld 4.500.000 4.500.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 4.999.000 5.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -276.000
Driftskostnader -46.000 -276.000
Driftsresultat -46.000 -276.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -136.000 -53.000
Finans -136.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -258.000 -252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 77.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.500.000 4.500.000
Sum anleggsmidler 4.500.000 4.577.000
Varebeholdning 349.000 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 149.000 826.000
Sum omløpsmidler 499.000 826.000
Sum eiendeler 4.999.000 5.403.000
Sum opptjent egenkapital -515.000 -252.000
Sum egenkapital 485.000 743.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.500.000 4.500.000
Leverandørgjeld 14.000 160.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 4.999.000 5.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 485.000 666.000
Likviditetsgrad 1 35.6 5.2
Likviditetsgrad 2 10.7 5.2
Soliditet 9.7 13.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -5.2
Gjeldsgrad 9.3 6.3
Total kapitalrentabilitet -0.9 -5.1
Signatur
17.07.2017
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex