Tveit Arkitektkontor AS
Juridisk navn:  Tveit Arkitektkontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56140875
Postboks 110 Løfjellvegen 7 Fax: 56144360
5321 Kleppestø 5300 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Hordaland Askøy
Org.nr: 981475984
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/16/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.06%
Resultat  
  
-71.47%
Egenkapital  
  
-16.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.727.000 2.744.000 2.068.000 2.721.000 2.582.000
Resultat: 287.000 1.006.000 221.000 580.000 337.000
Egenkapital: 2.932.000 3.511.000 2.747.000 2.583.000 2.572.000
Regnskap for  Tveit Arkitektkontor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.727.000 2.744.000 2.068.000 2.721.000 2.582.000
Driftskostnader -1.443.000 -1.743.000 -1.851.000 -2.147.000 -2.261.000
Driftsresultat 284.000 1.003.000 217.000 575.000 322.000
Finansinntekter 4.000 3.000 4.000 5.000 16.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 4.000 5.000 16.000
Resultat før skatt 287.000 1.006.000 221.000 580.000 337.000
Skattekostnad -66.000 -242.000 -57.000 -157.000 -95.000
Årsresultat 221.000 764.000 164.000 423.000 242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.093.000 2.141.000 2.190.000 2.242.000 2.309.000
Sum omløpsmidler 1.779.000 2.178.000 1.123.000 1.298.000 873.000
Sum eiendeler 3.872.000 4.319.000 3.313.000 3.540.000 3.182.000
Sum opptjent egenkapital 2.828.000 3.407.000 2.643.000 2.479.000 2.468.000
Sum egenkapital 2.932.000 3.511.000 2.747.000 2.583.000 2.572.000
Sum langsiktig gjeld 38.000 35.000 39.000 35.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 901.000 773.000 526.000 922.000 579.000
Sum gjeld og egenkapital 3.872.000 4.320.000 3.313.000 3.541.000 3.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.602.000 2.644.000 1.993.000 2.646.000 2.507.000
Andre inntekter 125.000 100.000 75.000 75.000 75.000
Driftsinntekter 1.727.000 2.744.000 2.068.000 2.721.000 2.582.000
Varekostnad -13.000 -79.000 -19.000 -117.000 -8.000
Lønninger -1.097.000 -1.289.000 -1.482.000 -1.535.000 -1.850.000
Avskrivning -49.000 -49.000 -52.000 -67.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -284.000 -326.000 -298.000 -428.000 -336.000
Driftskostnader -1.443.000 -1.743.000 -1.851.000 -2.147.000 -2.261.000
Driftsresultat 284.000 1.003.000 217.000 575.000 322.000
Finansinntekter 4.000 3.000 4.000 5.000 16.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 4.000 5.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 -412.000 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 221.000 764.000 164.000 423.000 242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.093.000 2.141.000 2.190.000 2.238.000 2.287.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 3.000 22.000
Sum varige driftsmidler 2.093.000 2.141.000 2.190.000 2.242.000 2.309.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.093.000 2.141.000 2.190.000 2.242.000 2.309.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 182.000 568.000 666.000 24.000 80.000
Andre fordringer 117.000 173.000 22.000 27.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.480.000 1.437.000 434.000 1.248.000 778.000
Sum omløpsmidler 1.779.000 2.178.000 1.123.000 1.298.000 873.000
Sum eiendeler 3.872.000 4.319.000 3.313.000 3.540.000 3.182.000
Sum opptjent egenkapital 2.828.000 3.407.000 2.643.000 2.479.000 2.468.000
Sum egenkapital 2.932.000 3.511.000 2.747.000 2.583.000 2.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 35.000 39.000 35.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 0 73.000 0 147.000
Sum langsiktig gjeld 38.000 35.000 39.000 35.000 30.000
Leverandørgjeld 16.000 28.000 13.000 26.000 11.000
Betalbar skatt 63.000 246.000 52.000 0 98.000
Skyldig offentlige avgifter 368.000 314.000 215.000 159.000 141.000
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 185.000 172.000 737.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 901.000 773.000 526.000 922.000 579.000
Sum gjeld og egenkapital 3.872.000 4.320.000 3.313.000 3.541.000 3.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 878.000 1.405.000 597.000 376.000 294.000
Likviditetsgrad 1 2 2.8 2.1 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 2 2.8 2.1 1.5 1.6
Soliditet 75.7 81.3 82.9 73.0 80.9
Resultatgrad 16.4 36.6 10.5 21.1 12.5
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.4 23.3 6.7 16.4 10.6
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex