Tveit AS
Juridisk navn:  Tveit AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51812180
Strandgata 111 Strandgata 111 Fax: 51812181
4307 Sandnes 4307 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes
Org.nr: 968091336
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 11/17/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Rott Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.59%
Resultat  
  
-17.25%
Egenkapital  
  
-2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 62.534.000 55.543.000 56.324.000 51.967.000 56.184.000
Resultat: 3.215.000 3.885.000 4.901.000 2.629.000 4.372.000
Egenkapital: 5.581.000 5.695.000 5.642.000 5.437.000 4.985.000
Regnskap for  Tveit AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 62.534.000 55.543.000 56.324.000 51.967.000 56.184.000
Driftskostnader -59.526.000 -51.821.000 -51.698.000 -47.534.000 -51.980.000
Driftsresultat 3.009.000 3.722.000 4.626.000 4.433.000 4.204.000
Finansinntekter 311.000 271.000 341.000 275.000 287.000
Finanskostnader -103.000 -109.000 -67.000 -2.078.000 -119.000
Finans 208.000 162.000 274.000 -1.803.000 168.000
Resultat før skatt 3.215.000 3.885.000 4.901.000 2.629.000 4.372.000
Skattekostnad -767.000 -931.000 -1.225.000 -717.000 -1.187.000
Årsresultat 2.449.000 2.954.000 3.675.000 1.912.000 3.186.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.830.000 9.859.000 11.419.000 7.114.000 10.065.000
Sum omløpsmidler 42.626.000 24.263.000 28.760.000 21.557.000 25.790.000
Sum eiendeler 50.456.000 34.122.000 40.179.000 28.671.000 35.855.000
Sum opptjent egenkapital 5.481.000 5.595.000 5.542.000 5.337.000 4.885.000
Sum egenkapital 5.581.000 5.695.000 5.642.000 5.437.000 4.985.000
Sum langsiktig gjeld 81.000 79.000 64.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.794.000 28.347.000 34.473.000 23.233.000 30.870.000
Sum gjeld og egenkapital 50.456.000 34.121.000 40.179.000 28.670.000 35.855.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.420.000 55.332.000 56.048.000 51.824.000 56.037.000
Andre inntekter 114.000 211.000 276.000 143.000 148.000
Driftsinntekter 62.534.000 55.543.000 56.324.000 51.967.000 56.184.000
Varekostnad -45.067.000 -39.402.000 -40.175.000 -36.586.000 -42.122.000
Lønninger -5.989.000 -5.149.000 -4.852.000 -4.811.000 -4.274.000
Avskrivning -340.000 -279.000 -226.000 -583.000 -541.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.130.000 -6.991.000 -6.445.000 -5.554.000 -5.043.000
Driftskostnader -59.526.000 -51.821.000 -51.698.000 -47.534.000 -51.980.000
Driftsresultat 3.009.000 3.722.000 4.626.000 4.433.000 4.204.000
Finansinntekter 311.000 271.000 341.000 275.000 287.000
Finanskostnader -103.000 -109.000 -67.000 -2.078.000 -119.000
Finans 208.000 162.000 274.000 -1.803.000 168.000
Konsernbidrag -2.563.000 -2.900.000 -3.471.000 -1.460.000 -1.460.000
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat 2.449.000 2.954.000 3.675.000 1.912.000 3.186.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 4.000 2.000
Fast eiendom 0 0 59.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 840.000 0 0
Driftsløsøre 2.643.000 1.038.000 571.000 762.000 1.248.000
Sum varige driftsmidler 2.643.000 1.038.000 1.470.000 762.000 1.248.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.187.000 8.821.000 9.950.000 6.347.000 8.816.000
Sum anleggsmidler 7.830.000 9.859.000 11.419.000 7.114.000 10.065.000
Varebeholdning 29.997.000 18.694.000 21.389.000 17.952.000 19.151.000
Kundefordringer 1.807.000 3.911.000 975.000 186.000 317.000
Andre fordringer 728.000 354.000 512.000 1.560.000 1.728.000
Sum investeringer 0 0 0 0 2.000.000
Kasse, bank 10.094.000 1.303.000 5.884.000 1.858.000 2.594.000
Sum omløpsmidler 42.626.000 24.263.000 28.760.000 21.557.000 25.790.000
Sum eiendeler 50.456.000 34.122.000 40.179.000 28.671.000 35.855.000
Sum opptjent egenkapital 5.481.000 5.595.000 5.542.000 5.337.000 4.885.000
Sum egenkapital 5.581.000 5.695.000 5.642.000 5.437.000 4.985.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 79.000 64.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.328.000 3.816.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 81.000 79.000 64.000 0 0
Leverandørgjeld 30.539.000 22.061.000 25.339.000 11.072.000 19.097.000
Betalbar skatt 0 0 0 180.000 632.000
Skyldig offentlige avgifter 277.000 1.107.000 318.000 237.000 278.000
Utbytte 0 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 10.649.000 1.363.000 8.816.000 11.744.000 8.863.000
Sum kortsiktig gjeld 44.794.000 28.347.000 34.473.000 23.233.000 30.870.000
Sum gjeld og egenkapital 50.456.000 34.121.000 40.179.000 28.670.000 35.855.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.168.000 -4.084.000 -5.713.000 -1.676.000 -5.080.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Soliditet 11.1 16.7 1 19.0 13.9
Resultatgrad 4.8 6.7 8.2 8.5 7.5
Rentedekningsgrad 29.2 34.1 6 2.3 37.7
Gjeldsgrad 8 5 6.1 4.3 6.2
Total kapitalrentabilitet 6.6 11.7 12.4 16.4 12.5
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
TVEIT FRODE
TVEIT JARLE
Prokurister
03.05.2012
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex