Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tur Retur Reiser AS
Juridisk navn:  Tur Retur Reiser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67158900
C/O Trine Svenøe Haldenveien 73 C/O Trine Svenøe Haldenveien 73 Fax: 67141043
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 970989587
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/5/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.13%
Resultat  
  
50.35%
Egenkapital  
  
16.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.521.000 31.835.000 26.242.000 24.328.000 26.627.000
Resultat: 857.000 570.000 465.000 507.000 517.000
Egenkapital: 293.000 252.000 142.000 492.000 306.000
Regnskap for  Tur Retur Reiser AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.521.000 31.835.000 26.242.000 24.328.000 26.627.000
Driftskostnader -29.548.000 -31.261.000 -25.777.000 -23.821.000 -26.110.000
Driftsresultat 974.000 574.000 465.000 507.000 517.000
Finansinntekter 10.000 1.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -127.000 -6.000 0 -1.000 -2.000
Finans -117.000 -5.000 0 0 0
Resultat før skatt 857.000 570.000 465.000 507.000 517.000
Skattekostnad -216.000 -139.000 -119.000 -139.000 -146.000
Årsresultat 641.000 431.000 346.000 368.000 371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 20.000
Sum omløpsmidler 2.054.000 2.171.000 2.486.000 2.378.000 2.735.000
Sum eiendeler 2.062.000 2.179.000 2.494.000 2.386.000 2.755.000
Sum opptjent egenkapital 193.000 152.000 42.000 392.000 206.000
Sum egenkapital 293.000 252.000 142.000 492.000 306.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.769.000 1.926.000 2.351.000 1.893.000 2.449.000
Sum gjeld og egenkapital 2.062.000 2.178.000 2.493.000 2.385.000 2.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.521.000 31.834.000 26.237.000 24.327.000 26.625.000
Andre inntekter 0 1.000 5.000 2.000 2.000
Driftsinntekter 30.521.000 31.835.000 26.242.000 24.328.000 26.627.000
Varekostnad -26.978.000 -28.694.000 -23.380.000 -21.444.000 -23.749.000
Lønninger -1.897.000 -1.891.000 -1.717.000 -1.652.000 -1.715.000
Avskrivning 0 0 0 -12.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -673.000 -676.000 -680.000 -713.000 -633.000
Driftskostnader -29.548.000 -31.261.000 -25.777.000 -23.821.000 -26.110.000
Driftsresultat 974.000 574.000 465.000 507.000 517.000
Finansinntekter 10.000 1.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -127.000 -6.000 0 -1.000 -2.000
Finans -117.000 -5.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 -183.000 -394.000
Utbytte -600.000 -320.000 -700.000 0 0
Årsresultat 641.000 431.000 346.000 368.000 371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 12.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.158.000 862.000 853.000 1.001.000 1.119.000
Andre fordringer 102.000 73.000 689.000 87.000 360.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 794.000 1.236.000 944.000 633.000 1.163.000
Sum omløpsmidler 2.054.000 2.171.000 2.486.000 2.378.000 2.735.000
Sum eiendeler 2.062.000 2.179.000 2.494.000 2.386.000 2.755.000
Sum opptjent egenkapital 193.000 152.000 42.000 392.000 206.000
Sum egenkapital 293.000 252.000 142.000 492.000 306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 790.000 540.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 385.000 386.000 320.000 24.000 223.000
Betalbar skatt 216.000 139.000 119.000 72.000 0
Skyldig offentlige avgifter 174.000 161.000 153.000 165.000 145.000
Utbytte -600.000 -320.000 -700.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 393.000 920.000 1.059.000 843.000 1.541.000
Sum kortsiktig gjeld 1.769.000 1.926.000 2.351.000 1.893.000 2.449.000
Sum gjeld og egenkapital 2.062.000 2.178.000 2.493.000 2.385.000 2.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 285.000 245.000 135.000 485.000 286.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.3 1.2
Soliditet 14.2 11.6 5.7 20.6 11.1
Resultatgrad 3.2 1.8 1.8 2.1 1.9
Rentedekningsgrad 7.7 95.7 508.0 259.5
Gjeldsgrad 6 7.6 16.6 3.8 8.0
Total kapitalrentabilitet 47.7 26.4 18.7 21.3 18.8
Signatur
15.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex