Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tur Retur Reiser AS
Juridisk navn:  Tur Retur Reiser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67158900
C/O Trine Svenøe Haldenveien 73 C/O Trine Svenøe Haldenveien 73 Fax: 67141043
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 970989587
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/5/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: E-Revisjon As
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-78.04%
Resultat  
  
320.83%
Egenkapital  
  
19.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.500.000 25.047.000 30.521.000 31.835.000 26.242.000
Resultat: 101.000 24.000 857.000 570.000 465.000
Egenkapital: 371.000 310.000 293.000 252.000 142.000
Regnskap for  Tur Retur Reiser AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.500.000 25.047.000 30.521.000 31.835.000 26.242.000
Driftskostnader -5.430.000 -24.860.000 -29.548.000 -31.261.000 -25.777.000
Driftsresultat 70.000 188.000 974.000 574.000 465.000
Finansinntekter 36.000 9.000 10.000 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -173.000 -127.000 -6.000 0
Finans 31.000 -164.000 -117.000 -5.000 0
Resultat før skatt 101.000 24.000 857.000 570.000 465.000
Skattekostnad -39.000 -7.000 -216.000 -139.000 -119.000
Årsresultat 62.000 16.000 641.000 431.000 346.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 8.000 8.000 8.000
Sum omløpsmidler 677.000 1.589.000 2.054.000 2.171.000 2.486.000
Sum eiendeler 677.000 1.589.000 2.062.000 2.179.000 2.494.000
Sum opptjent egenkapital 271.000 210.000 193.000 152.000 42.000
Sum egenkapital 371.000 310.000 293.000 252.000 142.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 306.000 1.280.000 1.769.000 1.926.000 2.351.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 1.590.000 2.062.000 2.178.000 2.493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.642.000 25.047.000 30.521.000 31.834.000 26.237.000
Andre inntekter 858.000 0 0 1.000 5.000
Driftsinntekter 5.500.000 25.047.000 30.521.000 31.835.000 26.242.000
Varekostnad -3.821.000 -22.378.000 -26.978.000 -28.694.000 -23.380.000
Lønninger -1.145.000 -1.876.000 -1.897.000 -1.891.000 -1.717.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -464.000 -606.000 -673.000 -676.000 -680.000
Driftskostnader -5.430.000 -24.860.000 -29.548.000 -31.261.000 -25.777.000
Driftsresultat 70.000 188.000 974.000 574.000 465.000
Finansinntekter 36.000 9.000 10.000 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -173.000 -127.000 -6.000 0
Finans 31.000 -164.000 -117.000 -5.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -600.000 -320.000 -700.000
Årsresultat 62.000 16.000 641.000 431.000 346.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 0 8.000 8.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 1.440.000 1.158.000 862.000 853.000
Andre fordringer 87.000 129.000 102.000 73.000 689.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 517.000 20.000 794.000 1.236.000 944.000
Sum omløpsmidler 677.000 1.589.000 2.054.000 2.171.000 2.486.000
Sum eiendeler 677.000 1.589.000 2.062.000 2.179.000 2.494.000
Sum opptjent egenkapital 271.000 210.000 193.000 152.000 42.000
Sum egenkapital 371.000 310.000 293.000 252.000 142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 457.000 385.000 386.000 320.000
Betalbar skatt 39.000 7.000 216.000 139.000 119.000
Skyldig offentlige avgifter 52.000 99.000 174.000 161.000 153.000
Utbytte 0 -600.000 -320.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 194.000 717.000 393.000 920.000 1.059.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 1.280.000 1.769.000 1.926.000 2.351.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 1.590.000 2.062.000 2.178.000 2.493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 371.000 309.000 285.000 245.000 135.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Soliditet 54.8 19.5 14.2 11.6 5.7
Resultatgrad 1.3 0.8 3.2 1.8 1.8
Rentedekningsgrad 14.0 1.1 7.7 95.7
Gjeldsgrad 0.8 4.1 6 7.6 16.6
Total kapitalrentabilitet 15.7 12.4 47.7 26.4 18.7
Signatur
19.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex