Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tt Consult AS
Juridisk navn:  Tt Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32124500
Kongens Gate 13 Kongens Gate 13 Fax:
3510 Hønefoss 3510 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 945912634
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/23/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Hverven Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.54%
Resultat  
  
-25.56%
Egenkapital  
  
-12.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.045.000 6.179.000 3.823.000 5.958.000 4.304.000
Resultat: -1.297.000 -1.033.000 -326.000 -774.000 418.000
Egenkapital: 8.319.000 9.530.000 10.302.000 11.535.000 12.050.000
Regnskap for  Tt Consult AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.045.000 6.179.000 3.823.000 5.958.000 4.304.000
Driftskostnader -4.836.000 -6.253.000 -3.403.000 -6.258.000 -3.604.000
Driftsresultat -792.000 -74.000 420.000 -300.000 701.000
Finansinntekter 56.000 15.000 195.000 422.000 559.000
Finanskostnader -561.000 -974.000 -941.000 -897.000 -841.000
Finans -505.000 -959.000 -746.000 -475.000 -282.000
Resultat før skatt -1.297.000 -1.033.000 -326.000 -774.000 418.000
Skattekostnad 295.000 260.000 93.000 260.000 -114.000
Årsresultat -1.002.000 -773.000 -233.000 -515.000 304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.603.000 28.232.000 28.939.000 29.653.000 24.462.000
Sum omløpsmidler 4.984.000 6.737.000 8.054.000 7.681.000 11.325.000
Sum eiendeler 32.587.000 34.969.000 36.993.000 37.334.000 35.787.000
Sum opptjent egenkapital 7.519.000 8.730.000 9.502.000 10.735.000 11.250.000
Sum egenkapital 8.319.000 9.530.000 10.302.000 11.535.000 12.050.000
Sum langsiktig gjeld 23.507.000 24.361.000 24.584.000 24.640.000 21.890.000
Sum kortsiktig gjeld 762.000 1.078.000 2.108.000 1.159.000 1.846.000
Sum gjeld og egenkapital 32.588.000 34.969.000 36.994.000 37.334.000 35.786.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 2.426.000 3.000 2.420.000 13.000
Andre inntekter 4.035.000 3.753.000 3.820.000 3.538.000 4.291.000
Driftsinntekter 4.045.000 6.179.000 3.823.000 5.958.000 4.304.000
Varekostnad -2.000 -1.420.000 0 -1.880.000 -62.000
Lønninger -681.000 -983.000 -926.000 -1.099.000 -1.041.000
Avskrivning -707.000 -707.000 -714.000 -755.000 -755.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.446.000 -3.143.000 -1.763.000 -2.524.000 -1.746.000
Driftskostnader -4.836.000 -6.253.000 -3.403.000 -6.258.000 -3.604.000
Driftsresultat -792.000 -74.000 420.000 -300.000 701.000
Finansinntekter 56.000 15.000 195.000 422.000 559.000
Finanskostnader -561.000 -974.000 -941.000 -897.000 -841.000
Finans -505.000 -959.000 -746.000 -475.000 -282.000
Konsernbidrag -208.000 0 0 0 -439.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat -1.002.000 -773.000 -233.000 -515.000 304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 79.000 0 0 0 0
Fast eiendom 27.525.000 28.225.000 28.926.000 29.627.000 24.382.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 7.000 13.000 26.000 80.000
Sum varige driftsmidler 27.525.000 28.232.000 28.939.000 29.653.000 24.462.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.603.000 28.232.000 28.939.000 29.653.000 24.462.000
Varebeholdning 0 0 1.420.000 1.420.000 3.300.000
Kundefordringer 425.000 368.000 518.000 694.000 751.000
Andre fordringer 4.072.000 4.562.000 5.653.000 5.085.000 4.940.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 487.000 1.807.000 464.000 482.000 2.334.000
Sum omløpsmidler 4.984.000 6.737.000 8.054.000 7.681.000 11.325.000
Sum eiendeler 32.587.000 34.969.000 36.993.000 37.334.000 35.787.000
Sum opptjent egenkapital 7.519.000 8.730.000 9.502.000 10.735.000 11.250.000
Sum egenkapital 8.319.000 9.530.000 10.302.000 11.535.000 12.050.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 278.000 538.000 631.000 890.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.507.000 24.361.000 24.584.000 24.640.000 21.890.000
Leverandørgjeld 658.000 488.000 444.000 556.000 139.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 262.000 333.000 173.000 311.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 328.000 331.000 430.000 1.396.000
Sum kortsiktig gjeld 762.000 1.078.000 2.108.000 1.159.000 1.846.000
Sum gjeld og egenkapital 32.588.000 34.969.000 36.994.000 37.334.000 35.786.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.222.000 5.659.000 5.946.000 6.522.000 9.479.000
Likviditetsgrad 1 6.5 6.2 3.8 6.6 6.1
Likviditetsgrad 2 6.5 6.2 3.1 5.5 4.4
Soliditet 25.5 27.3 27.8 30.9 33.7
Resultatgrad -19.6 -1.2 1 -5.0 16.3
Rentedekningsgrad -1.4 -0.1 0.4 0.1 1.5
Gjeldsgrad 2.9 2.7 2.6 2.2 2.0
Total kapitalrentabilitet -2.3 -0.2 1.7 0.3 3.5
Signatur
19.07.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex