Ts Tenester
Juridisk navn:  Ts Tenester
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95088622
Naterstadvegen 12 Naterstadvegen 12 Fax:
5472 Seimsfoss 5472 Seimsfoss
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 995117533
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/9/2010 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-82.4%
Resultat  
  
-108.05%
Egenkapital  
  
-3.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.000 233.000 463.000 386.000 492.000
Resultat: -7.000 87.000 325.000 161.000 300.000
Egenkapital: 202.000 209.000 144.000 235.000 298.000
Regnskap for  Ts Tenester
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.000 233.000 463.000 386.000 492.000
Driftskostnader -49.000 -146.000 -140.000 -225.000 -199.000
Driftsresultat -7.000 87.000 324.000 160.000 293.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 8.000
Resultat før skatt -7.000 87.000 325.000 161.000 300.000
Skattekostnad 0 -22.000 -81.000 -44.000 -81.000
Årsresultat -7.000 66.000 243.000 118.000 219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 217.000 271.000 331.000 478.000 637.000
Sum eiendeler 217.000 271.000 331.000 478.000 637.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 209.000 144.000 235.000 298.000
Sum egenkapital 202.000 209.000 144.000 235.000 298.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 62.000 188.000 243.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 271.000 332.000 478.000 638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 233.000 463.000 386.000 492.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 41.000 233.000 463.000 386.000 492.000
Varekostnad 0 -5.000 -27.000 -40.000 0
Lønninger -1.000 0 -2.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -141.000 -111.000 -185.000 -199.000
Driftskostnader -49.000 -146.000 -140.000 -225.000 -199.000
Driftsresultat -7.000 87.000 324.000 160.000 293.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 -180.000 -220.000
Årsresultat -7.000 66.000 243.000 118.000 219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 161.000 0 0 82.000
Andre fordringer 0 0 2.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 212.000 110.000 329.000 475.000 555.000
Sum omløpsmidler 217.000 271.000 331.000 478.000 637.000
Sum eiendeler 217.000 271.000 331.000 478.000 637.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 209.000 144.000 235.000 298.000
Sum egenkapital 202.000 209.000 144.000 235.000 298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0 9.000 0
Betalbar skatt 1.000 22.000 81.000 44.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 32.000 1.000 0 31.000
Utbytte 0 0 -100.000 -180.000 -220.000
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 9.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 62.000 188.000 243.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 271.000 332.000 478.000 638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 202.000 209.000 143.000 235.000 297.000
Likviditetsgrad 1 14.5 4.4 1.8 2.0 1.9
Likviditetsgrad 2 14.5 4.4 1.8 2.0 1.9
Soliditet 93.1 77.1 43.4 49.2 46.7
Resultatgrad -17.1 37.3 7 41.5 59.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 1.3 1.0 1.1
Total kapitalrentabilitet -3.2 32.1 97.6 33.7 47.2
Signatur
26.09.2013
SIGNATUR HVER FOR SEG
SVALE NATERSTAD
MÅLFRID KARIN NATERSTAD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex