Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ts-Group AS
Juridisk navn:  Ts-Group AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35934000
Klostergata 30 Klostergata 30 Fax:
3732 Skien 3732 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 993034169
Aksjekapital: 11.734.300 NOK
Etableringsdato: 8/8/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
36.53%
Egenkapital  
  
7.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 24.000
Resultat: 9.706.000 7.109.000 6.000 -290.000 4.961.000
Egenkapital: 45.428.000 42.123.000 40.449.000 46.044.000 49.061.000
Regnskap for  Ts-Group AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 24.000
Driftskostnader -7.223.000 -1.493.000 -173.000 -340.000 -33.000
Driftsresultat -7.222.000 -1.492.000 -173.000 -340.000 -8.000
Finansinntekter 17.801.000 9.055.000 517.000 326.000 5.426.000
Finanskostnader -874.000 -453.000 -337.000 -276.000 -456.000
Finans 16.927.000 8.602.000 180.000 50.000 4.970.000
Resultat før skatt 9.706.000 7.109.000 6.000 -290.000 4.961.000
Skattekostnad -2.257.000 -1.635.000 -2.000 72.000 -1.340.000
Årsresultat 7.448.000 5.474.000 5.000 -217.000 3.621.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.872.000 71.185.000 67.046.000 65.460.000 61.777.000
Sum omløpsmidler 30.710.000 15.713.000 622.000 3.806.000 10.898.000
Sum eiendeler 100.582.000 86.898.000 67.668.000 69.266.000 72.675.000
Sum opptjent egenkapital 21.584.000 18.249.000 16.574.000 22.170.000 25.187.000
Sum egenkapital 45.428.000 42.123.000 40.449.000 46.044.000 49.061.000
Sum langsiktig gjeld 1.700.000 1.350.000 2.250.000 2.700.000 0
Sum kortsiktig gjeld 53.453.000 43.426.000 24.969.000 20.522.000 23.614.000
Sum gjeld og egenkapital 100.581.000 86.899.000 67.667.000 69.266.000 72.675.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 24.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 24.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -75.000 0 0 0 0
Avskrivning -5.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.143.000 -1.490.000 -173.000 -340.000 -33.000
Driftskostnader -7.223.000 -1.493.000 -173.000 -340.000 -33.000
Driftsresultat -7.222.000 -1.492.000 -173.000 -340.000 -8.000
Finansinntekter 17.801.000 9.055.000 517.000 326.000 5.426.000
Finanskostnader -874.000 -453.000 -337.000 -276.000 -456.000
Finans 16.927.000 8.602.000 180.000 50.000 4.970.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -3.000.000
Årsresultat 7.448.000 5.474.000 5.000 -217.000 3.621.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 5.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 38.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 30.000 38.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 69.842.000 71.147.000 67.042.000 65.455.000 61.770.000
Sum anleggsmidler 69.872.000 71.185.000 67.046.000 65.460.000 61.777.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 393.000 104.000 94.000 705.000 545.000
Andre fordringer 30.317.000 15.610.000 528.000 780.000 191.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 2.321.000 5.083.000
Sum omløpsmidler 30.710.000 15.713.000 622.000 3.806.000 10.898.000
Sum eiendeler 100.582.000 86.898.000 67.668.000 69.266.000 72.675.000
Sum opptjent egenkapital 21.584.000 18.249.000 16.574.000 22.170.000 25.187.000
Sum egenkapital 45.428.000 42.123.000 40.449.000 46.044.000 49.061.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 12.796.000 15.972.000 2.152.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.700.000 1.350.000 2.250.000 2.700.000 0
Leverandørgjeld 1.501.000 706.000 77.000 524.000 458.000
Betalbar skatt 111.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 39.045.000 26.744.000 22.739.000 19.998.000 23.156.000
Sum kortsiktig gjeld 53.453.000 43.426.000 24.969.000 20.522.000 23.614.000
Sum gjeld og egenkapital 100.581.000 86.899.000 67.667.000 69.266.000 72.675.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.743.000 -27.713.000 -24.347.000 -16.716.000 -12.716.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0 0.2 0.5
Soliditet 45.2 48.5 59.8 66.5 67.5
Resultatgrad -33.3
Rentedekningsgrad -8.3 -3.3 -0.5 -1.2 11.9
Gjeldsgrad 1.2 1.1 0.7 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 10.5 8.7 0.5 7.5
Signatur
09.01.2017
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex