Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tryggheim Forus AS
Juridisk navn:  Tryggheim Forus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51678010
Prinsens Vei 3 Prinsens Vei 3 Fax: 51661063
4315 Sandnes 4315 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 993272590
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 67
Etableringsdato: 10/28/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.5%
Resultat  
  
-374.77%
Egenkapital  
  
-41.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.660.000 30.889.000 28.153.000 26.679.000 25.843.000
Resultat: -3.017.000 1.098.000 755.000 572.000 499.000
Egenkapital: 4.307.000 7.324.000 6.225.000 5.470.000 4.898.000
Regnskap for  Tryggheim Forus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.660.000 30.889.000 28.153.000 26.679.000 25.843.000
Driftskostnader -34.617.000 -29.754.000 -27.305.000 -25.986.000 -25.282.000
Driftsresultat -2.958.000 1.136.000 847.000 694.000 562.000
Finansinntekter 64.000 12.000 9.000 8.000 16.000
Finanskostnader -123.000 -49.000 -101.000 -130.000 -78.000
Finans -59.000 -37.000 -92.000 -122.000 -62.000
Resultat før skatt -3.017.000 1.098.000 755.000 572.000 499.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.017.000 1.098.000 755.000 572.000 499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.394.000 9.721.000 10.503.000 11.503.000 11.408.000
Sum omløpsmidler 1.089.000 2.531.000 2.554.000 1.024.000 1.152.000
Sum eiendeler 13.483.000 12.252.000 13.057.000 12.527.000 12.560.000
Sum opptjent egenkapital 4.207.000 7.224.000 6.125.000 5.370.000 4.798.000
Sum egenkapital 4.307.000 7.324.000 6.225.000 5.470.000 4.898.000
Sum langsiktig gjeld 2.500.000 0 742.000 1.579.000 2.392.000
Sum kortsiktig gjeld 6.677.000 4.928.000 6.090.000 5.477.000 5.270.000
Sum gjeld og egenkapital 13.484.000 12.252.000 13.057.000 12.526.000 12.560.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 167.000 182.000 279.000 287.000 260.000
Andre inntekter 31.492.000 30.707.000 27.874.000 26.393.000 25.582.000
Driftsinntekter 31.660.000 30.889.000 28.153.000 26.679.000 25.843.000
Varekostnad -400.000 -425.000 -377.000 -378.000 -329.000
Lønninger -25.721.000 -22.968.000 -20.950.000 -19.890.000 -19.039.000
Avskrivning -1.777.000 -1.508.000 -1.500.000 -1.329.000 -1.098.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.719.000 -4.853.000 -4.478.000 -4.389.000 -4.816.000
Driftskostnader -34.617.000 -29.754.000 -27.305.000 -25.986.000 -25.282.000
Driftsresultat -2.958.000 1.136.000 847.000 694.000 562.000
Finansinntekter 64.000 12.000 9.000 8.000 16.000
Finanskostnader -123.000 -49.000 -101.000 -130.000 -78.000
Finans -59.000 -37.000 -92.000 -122.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.017.000 1.098.000 755.000 572.000 499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.178.000 8.817.000 9.640.000 10.488.000 10.670.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.216.000 904.000 863.000 1.016.000 737.000
Sum varige driftsmidler 12.394.000 9.721.000 10.503.000 11.503.000 11.408.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.394.000 9.721.000 10.503.000 11.503.000 11.408.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 223.000 1.547.000 199.000 0
Andre fordringer 268.000 306.000 245.000 212.000 452.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 822.000 2.002.000 762.000 612.000 700.000
Sum omløpsmidler 1.089.000 2.531.000 2.554.000 1.024.000 1.152.000
Sum eiendeler 13.483.000 12.252.000 13.057.000 12.527.000 12.560.000
Sum opptjent egenkapital 4.207.000 7.224.000 6.125.000 5.370.000 4.798.000
Sum egenkapital 4.307.000 7.324.000 6.225.000 5.470.000 4.898.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.054.000 0 1.488.000 1.306.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 2.500.000 0 742.000 1.579.000 2.392.000
Leverandørgjeld 1.529.000 1.205.000 1.064.000 905.000 1.907.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.648.000 1.544.000 1.364.000 1.264.000 1.185.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.445.000 2.180.000 2.173.000 2.002.000 2.065.000
Sum kortsiktig gjeld 6.677.000 4.928.000 6.090.000 5.477.000 5.270.000
Sum gjeld og egenkapital 13.484.000 12.252.000 13.057.000 12.526.000 12.560.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.588.000 -2.397.000 -3.536.000 -4.453.000 -4.118.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.4 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.4 0.2 0.3
Soliditet 31.9 59.8 47.7 43.7 39.0
Resultatgrad -9.3 3.7 3 2.6 2.2
Rentedekningsgrad 23.2 8.4 5.3 7.4
Gjeldsgrad 2.1 0.7 1.1 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet -21.5 9.4 6.6 5.6 4.6
Signatur
04.09.2017
STYRETS LEDER, NESTLEDER OG DAGLIG LEDER, TO I FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex