Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Troset Drift AS
Juridisk navn:  Troset Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74089110
Trosetvegen 111 Trosetvegen 111 Fax:
7622 Markabygda 7622 Markabygda
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 983090370
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Conto As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.56%
Resultat  
  
-211.11%
Egenkapital  
  
-0.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 532.000 535.000 413.000 272.000 224.000
Resultat: -10.000 9.000 -66.000 -175.000 -89.000
Egenkapital: -1.135.000 -1.125.000 -1.134.000 -1.068.000 -894.000
Regnskap for  Troset Drift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 532.000 535.000 413.000 272.000 224.000
Driftskostnader -495.000 -521.000 -461.000 -430.000 -287.000
Driftsresultat 37.000 15.000 -47.000 -157.000 -63.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -48.000 -7.000 -19.000 -17.000 -26.000
Finans -47.000 -7.000 -19.000 -17.000 -26.000
Resultat før skatt -10.000 9.000 -66.000 -175.000 -89.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 9.000 -66.000 -175.000 -89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.341.000 1.769.000 1.805.000 1.667.000 1.572.000
Sum omløpsmidler 75.000 119.000 85.000 40.000 74.000
Sum eiendeler 2.416.000 1.888.000 1.890.000 1.707.000 1.646.000
Sum opptjent egenkapital -1.235.000 -1.225.000 -1.234.000 -1.168.000 -994.000
Sum egenkapital -1.135.000 -1.125.000 -1.134.000 -1.068.000 -894.000
Sum langsiktig gjeld 3.550.000 2.961.000 2.993.000 2.770.000 2.520.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 52.000 32.000 5.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 2.416.000 1.888.000 1.891.000 1.707.000 1.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 532.000 336.000 149.000 119.000 117.000
Andre inntekter 0 199.000 264.000 153.000 108.000
Driftsinntekter 532.000 535.000 413.000 272.000 224.000
Varekostnad -45.000 -24.000 -48.000 -25.000 -22.000
Lønninger -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Avskrivning -122.000 -98.000 -85.000 -71.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -325.000 -398.000 -327.000 -333.000 -197.000
Driftskostnader -495.000 -521.000 -461.000 -430.000 -287.000
Driftsresultat 37.000 15.000 -47.000 -157.000 -63.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -48.000 -7.000 -19.000 -17.000 -26.000
Finans -47.000 -7.000 -19.000 -17.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 9.000 -66.000 -175.000 -89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 29.000 0 0 0
Fast eiendom 704.000 366.000 366.000 162.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 614.000 373.000 439.000 506.000 572.000
Sum varige driftsmidler 1.317.000 739.000 805.000 667.000 572.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 2.341.000 1.769.000 1.805.000 1.667.000 1.572.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 3.000 7.000
Andre fordringer 14.000 0 0 12.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 119.000 85.000 24.000 63.000
Sum omløpsmidler 75.000 119.000 85.000 40.000 74.000
Sum eiendeler 2.416.000 1.888.000 1.890.000 1.707.000 1.646.000
Sum opptjent egenkapital -1.235.000 -1.225.000 -1.234.000 -1.168.000 -994.000
Sum egenkapital -1.135.000 -1.125.000 -1.134.000 -1.068.000 -894.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.550.000 2.961.000 2.993.000 2.770.000 2.520.000
Leverandørgjeld 1.000 4.000 30.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 48.000 2.000 1.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 52.000 32.000 5.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 2.416.000 1.888.000 1.891.000 1.707.000 1.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 67.000 53.000 35.000 55.000
Likviditetsgrad 1 7 2.3 2.7 8 3.9
Likviditetsgrad 2 7 2.3 2.7 8 3.9
Soliditet -59.6 -62.6 -54.3
Resultatgrad 7 2.8 -11.4 -57.7 -28.1
Rentedekningsgrad 0.8 2.1 -2.5 -9.2 -2.4
Gjeldsgrad -3.1 -2.7 -2.7 -2.6 -2.8
Total kapitalrentabilitet 1.6 0.8 -2.5 -9.2 -3.8
Signatur
22.09.2011
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex