Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trondhjems Borgerlige Realskole
Juridisk navn:  Trondhjems Borgerlige Realskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73991660
Suhms Gate 6 Suhms Gate 6 Fax: 73991690
7012 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 875372572
Aksjekapital: 16.000 NOK
Etableringsdato: 3/18/1778
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.19%
Resultat  
  
-602.5%
Egenkapital  
  
-5.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 256.000 253.000 244.000 253.000 231.000
Resultat: -402.000 80.000 839.000 163.000 190.000
Egenkapital: 7.115.000 7.517.000 7.437.000 6.598.000 6.435.000
Regnskap for  Trondhjems Borgerlige Realskole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 256.000 253.000 244.000 253.000 231.000
Driftskostnader -670.000 -290.000 -207.000 -189.000 -191.000
Driftsresultat -414.000 -37.000 37.000 64.000 40.000
Finansinntekter 13.000 116.000 804.000 99.000 151.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 0
Finans 12.000 116.000 802.000 99.000 151.000
Resultat før skatt -402.000 80.000 839.000 163.000 190.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -402.000 80.000 839.000 163.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 540.000 540.000 540.000 550.000 570.000
Sum omløpsmidler 6.577.000 6.982.000 6.897.000 6.062.000 5.865.000
Sum eiendeler 7.117.000 7.522.000 7.437.000 6.612.000 6.435.000
Sum opptjent egenkapital 7.099.000 7.501.000 7.421.000 6.582.000 6.419.000
Sum egenkapital 7.115.000 7.517.000 7.437.000 6.598.000 6.435.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 5.000 0 14.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.116.000 7.522.000 7.437.000 6.612.000 6.435.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 15.000 0
Andre inntekter 256.000 253.000 244.000 238.000 231.000
Driftsinntekter 256.000 253.000 244.000 253.000 231.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -10.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -670.000 -290.000 -197.000 -169.000 -171.000
Driftskostnader -670.000 -290.000 -207.000 -189.000 -191.000
Driftsresultat -414.000 -37.000 37.000 64.000 40.000
Finansinntekter 13.000 116.000 804.000 99.000 151.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 0
Finans 12.000 116.000 802.000 99.000 151.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -402.000 80.000 839.000 163.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 10.000 30.000
Sum varige driftsmidler 540.000 540.000 540.000 550.000 570.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 540.000 540.000 540.000 550.000 570.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 15.000 0
Andre fordringer 2.000 529.000 0 0 0
Sum investeringer 6.153.000 5.658.000 5.651.000 246.000 246.000
Kasse, bank 421.000 796.000 1.246.000 5.801.000 5.619.000
Sum omløpsmidler 6.577.000 6.982.000 6.897.000 6.062.000 5.865.000
Sum eiendeler 7.117.000 7.522.000 7.437.000 6.612.000 6.435.000
Sum opptjent egenkapital 7.099.000 7.501.000 7.421.000 6.582.000 6.419.000
Sum egenkapital 7.115.000 7.517.000 7.437.000 6.598.000 6.435.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 5.000 0 14.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 5.000 0 14.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.116.000 7.522.000 7.437.000 6.612.000 6.435.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.576.000 6.977.000 6.897.000 6.048.000 5.865.000
Likviditetsgrad 1 6 1396.4 433.0
Likviditetsgrad 2 6 1396.4 0 433.1 0.0
Soliditet 1 99.9 1 99.8 100.0
Resultatgrad -161.7 -14.6 15.2 25.3 17.3
Rentedekningsgrad 18.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -5.6 1.1 11.3 2.5 3.0
Signatur
28.05.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex