Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trondheim Kino AS
Juridisk navn:  Trondheim Kino AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73808800
Prinsens Gate 2B Prinsens Gate 2B Fax: 73808801
7012 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 981048369
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Antall ansatte: 126
Etableringsdato: 8/31/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.68%
Resultat  
  
96.39%
Egenkapital  
  
5.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 138.393.000 127.343.000 138.420.000 123.221.000 94.642.000
Resultat: 15.489.000 7.887.000 9.122.000 11.095.000 8.327.000
Egenkapital: 94.252.000 88.992.000 85.633.000 80.671.000 73.075.000
Regnskap for  Trondheim Kino AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 138.393.000 127.343.000 138.420.000 123.221.000 94.642.000
Driftskostnader -129.692.000 -123.368.000 -131.776.000 -118.504.000 -89.727.000
Driftsresultat 8.700.000 3.976.000 6.645.000 4.717.000 4.915.000
Finansinntekter 7.428.000 4.496.000 4.047.000 7.108.000 5.494.000
Finanskostnader -639.000 -586.000 -1.571.000 -731.000 -2.081.000
Finans 6.789.000 3.910.000 2.476.000 6.377.000 3.413.000
Resultat før skatt 15.489.000 7.887.000 9.122.000 11.095.000 8.327.000
Skattekostnad -2.029.000 -1.027.000 -1.660.000 -999.000 -1.682.000
Årsresultat 13.460.000 6.859.000 7.461.000 10.096.000 6.645.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 90.702.000 94.421.000 105.150.000 111.841.000 71.772.000
Sum omløpsmidler 49.753.000 39.397.000 28.819.000 32.630.000 47.742.000
Sum eiendeler 140.455.000 133.818.000 133.969.000 144.471.000 119.514.000
Sum opptjent egenkapital 73.752.000 68.492.000 65.133.000 60.171.000 52.575.000
Sum egenkapital 94.252.000 88.992.000 85.633.000 80.671.000 73.075.000
Sum langsiktig gjeld 12.861.000 15.025.000 17.329.000 19.323.000 21.781.000
Sum kortsiktig gjeld 33.342.000 29.802.000 31.008.000 44.477.000 24.658.000
Sum gjeld og egenkapital 140.455.000 133.819.000 133.970.000 144.471.000 119.514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.934.000 124.907.000 135.551.000 121.022.000 90.319.000
Andre inntekter 2.460.000 2.437.000 2.869.000 2.199.000 4.323.000
Driftsinntekter 138.393.000 127.343.000 138.420.000 123.221.000 94.642.000
Varekostnad -51.130.000 -47.179.000 -52.523.000 -45.415.000 -33.684.000
Lønninger -30.100.000 -30.747.000 -31.348.000 -29.827.000 -20.671.000
Avskrivning -9.231.000 -10.221.000 -10.294.000 -6.364.000 -5.384.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.231.000 -35.221.000 -37.611.000 -36.898.000 -29.988.000
Driftskostnader -129.692.000 -123.368.000 -131.776.000 -118.504.000 -89.727.000
Driftsresultat 8.700.000 3.976.000 6.645.000 4.717.000 4.915.000
Finansinntekter 7.428.000 4.496.000 4.047.000 7.108.000 5.494.000
Finanskostnader -639.000 -586.000 -1.571.000 -731.000 -2.081.000
Finans 6.789.000 3.910.000 2.476.000 6.377.000 3.413.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -8.200.000 -3.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.000.000
Årsresultat 13.460.000 6.859.000 7.461.000 10.096.000 6.645.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 33.131.000 36.084.000 39.730.000 42.673.000 2.732.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.477.000 22.231.000 27.907.000 29.140.000 22.721.000
Sum varige driftsmidler 54.607.000 58.315.000 67.637.000 71.814.000 28.966.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.095.000 36.106.000 37.513.000 40.028.000 42.807.000
Sum anleggsmidler 90.702.000 94.421.000 105.150.000 111.841.000 71.772.000
Varebeholdning 1.700.000 1.618.000 1.515.000 1.988.000 1.119.000
Kundefordringer 7.871.000 8.152.000 7.326.000 5.973.000 4.824.000
Andre fordringer 4.685.000 11.878.000 220.000 2.791.000 1.618.000
Sum investeringer 12.091.000 11.828.000 11.209.000 11.748.000 11.377.000
Kasse, bank 16.705.000 2.522.000 1.362.000 1.131.000 23.582.000
Sum omløpsmidler 49.753.000 39.397.000 28.819.000 32.630.000 47.742.000
Sum eiendeler 140.455.000 133.818.000 133.969.000 144.471.000 119.514.000
Sum opptjent egenkapital 73.752.000 68.492.000 65.133.000 60.171.000 52.575.000
Sum egenkapital 94.252.000 88.992.000 85.633.000 80.671.000 73.075.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.611.000 2.275.000 3.079.000 3.848.000 4.173.000
Gjeld til kredittinstitutt 84.000 88.000 2.522.000 16.764.000 2.307.000
Sum langsiktig gjeld 12.861.000 15.025.000 17.329.000 19.323.000 21.781.000
Leverandørgjeld 6.407.000 7.820.000 7.328.000 10.753.000 9.281.000
Betalbar skatt 2.693.000 1.831.000 1.812.000 133.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.799.000 2.708.000 2.488.000 1.996.000 1.702.000
Utbytte -8.200.000 -3.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 13.159.000 13.854.000 14.358.000 12.332.000 9.367.000
Sum kortsiktig gjeld 33.342.000 29.802.000 31.008.000 44.477.000 24.658.000
Sum gjeld og egenkapital 140.455.000 133.819.000 133.970.000 144.471.000 119.514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.411.000 9.595.000 -2.189.000 -11.847.000 23.084.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 0.9 0.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 0.9 0.7 1.9
Soliditet 67.1 66.5 63.9 55.8 61.1
Resultatgrad 6.3 3.1 4.8 3.8 5.2
Rentedekningsgrad 13.6 6.8 4.2 16.2 5.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.5 6.3 8 8.2 8.7
Signatur
28.06.2016
STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex