Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Troland Lakseoppdrett AS
Juridisk navn:  Troland Lakseoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48096855
Troland 35 Troland 35 Fax: 48586855
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 956876354
Aksjekapital: 2.142.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 2/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Dreggen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.56%
Resultat  
  
-69.4%
Egenkapital  
  
12.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 164.005.000 258.510.000 219.663.000 126.756.000 106.306.000
Resultat: 13.523.000 44.194.000 57.749.000 9.555.000 19.416.000
Egenkapital: 98.502.000 87.668.000 65.061.000 39.535.000 29.918.000
Regnskap for  Troland Lakseoppdrett AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 164.005.000 258.510.000 219.663.000 126.756.000 106.306.000
Driftskostnader -150.115.000 -214.892.000 -161.937.000 -117.104.000 -87.283.000
Driftsresultat 13.889.000 43.618.000 57.727.000 9.653.000 19.024.000
Finansinntekter 391.000 1.182.000 316.000 517.000 1.081.000
Finanskostnader -756.000 -607.000 -293.000 -615.000 -689.000
Finans -365.000 575.000 23.000 -98.000 392.000
Resultat før skatt 13.523.000 44.194.000 57.749.000 9.555.000 19.416.000
Skattekostnad -2.689.000 -10.186.000 -14.029.000 -1.662.000 -5.384.000
Årsresultat 10.833.000 34.008.000 43.720.000 7.893.000 14.032.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.198.000 38.915.000 21.867.000 17.126.000 26.322.000
Sum omløpsmidler 104.811.000 106.655.000 103.221.000 57.462.000 40.044.000
Sum eiendeler 154.009.000 145.570.000 125.088.000 74.588.000 66.366.000
Sum opptjent egenkapital 96.360.000 85.526.000 62.919.000 37.393.000 27.776.000
Sum egenkapital 98.502.000 87.668.000 65.061.000 39.535.000 29.918.000
Sum langsiktig gjeld 33.058.000 28.547.000 13.856.000 17.959.000 16.270.000
Sum kortsiktig gjeld 22.450.000 29.354.000 46.171.000 17.094.000 20.179.000
Sum gjeld og egenkapital 154.010.000 145.569.000 125.088.000 74.588.000 66.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.057.000 156.878.000 128.394.000 74.323.000 82.278.000
Andre inntekter 56.947.000 101.632.000 91.269.000 52.434.000 24.029.000
Driftsinntekter 164.005.000 258.510.000 219.663.000 126.756.000 106.306.000
Varekostnad -122.248.000 -193.106.000 -138.167.000 -103.443.000 -68.893.000
Lønninger -5.135.000 -5.204.000 -5.995.000 -4.215.000 -3.585.000
Avskrivning -5.290.000 -3.810.000 -2.549.000 -2.268.000 -2.281.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.859.000 -16.133.000 -14.042.000 -13.464.000 -14.422.000
Driftskostnader -150.115.000 -214.892.000 -161.937.000 -117.104.000 -87.283.000
Driftsresultat 13.889.000 43.618.000 57.727.000 9.653.000 19.024.000
Finansinntekter 391.000 1.182.000 316.000 517.000 1.081.000
Finanskostnader -756.000 -607.000 -293.000 -615.000 -689.000
Finans -365.000 575.000 23.000 -98.000 392.000
Konsernbidrag 0 -11.400.000 -3.195.000 -346.000 -10.000.000
Utbytte 0 0 -15.000.000 -10.000.000 0
Årsresultat 10.833.000 34.008.000 43.720.000 7.893.000 14.032.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.823.000 9.724.000 10.625.000 8.000.000 8.000.000
Fast eiendom 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Maskiner anlegg 11.558.000 9.479.000 2.215.000 669.000 564.000
Driftsløsøre 473.000 632.000 161.000 1.089.000 2.035.000
Sum varige driftsmidler 35.604.000 28.420.000 10.471.000 7.459.000 9.235.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.771.000 771.000 771.000 1.667.000 9.087.000
Sum anleggsmidler 49.198.000 38.915.000 21.867.000 17.126.000 26.322.000
Varebeholdning 50.543.000 51.127.000 47.765.000 48.949.000 26.127.000
Kundefordringer 8.169.000 73.000 18.888.000 2.187.000 4.860.000
Andre fordringer 5.955.000 9.494.000 32.294.000 5.946.000 8.399.000
Sum investeringer 30.884.000 30.773.000 0 0 0
Kasse, bank 9.259.000 15.189.000 4.273.000 380.000 659.000
Sum omløpsmidler 104.811.000 106.655.000 103.221.000 57.462.000 40.044.000
Sum eiendeler 154.009.000 145.570.000 125.088.000 74.588.000 66.366.000
Sum opptjent egenkapital 96.360.000 85.526.000 62.919.000 37.393.000 27.776.000
Sum egenkapital 98.502.000 87.668.000 65.061.000 39.535.000 29.918.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.440.000 10.245.000 10.299.000 10.834.000 5.957.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.058.000 28.547.000 13.856.000 17.959.000 16.270.000
Leverandørgjeld 2.835.000 6.002.000 11.757.000 4.692.000 3.210.000
Betalbar skatt 2.495.000 6.639.000 13.499.000 1.122.000 4.829.000
Skyldig offentlige avgifter 270.000 181.000 544.000 346.000 333.000
Utbytte 0 0 -15.000.000 -10.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 16.850.000 16.532.000 5.371.000 935.000 11.807.000
Sum kortsiktig gjeld 22.450.000 29.354.000 46.171.000 17.094.000 20.179.000
Sum gjeld og egenkapital 154.010.000 145.569.000 125.088.000 74.588.000 66.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 82.361.000 77.301.000 57.050.000 40.368.000 19.865.000
Likviditetsgrad 1 4.7 3.6 2.2 3.4 2.0
Likviditetsgrad 2 2.4 1.9 1.2 0.5 0.7
Soliditet 6 60.2 5 53.0 45.1
Resultatgrad 8.5 16.9 26.3 7.6 17.9
Rentedekningsgrad 18.4 71.9 1 16.5 29.2
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.9 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 9.3 30.8 46.4 13.6 30.3
Signatur
07.06.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex