Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Troland Havfiskeselskap AS
Juridisk navn:  Troland Havfiskeselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56183141
V/ Morten Einar Troland V/ Morten Einar Troland Fax: 56184090
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 981423615
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kompasso As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1237.5%
Egenkapital  
  
37.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 91.000 -8.000 -10.000 1.384.000 -59.000
Egenkapital: 110.000 80.000 87.000 97.000 -1.287.000
Regnskap for  Troland Havfiskeselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -8.000 -10.000 -7.000 -19.000
Driftsresultat -9.000 -8.000 -10.000 -7.000 -19.000
Finansinntekter 100.000 0 0 1.390.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -40.000
Finans 100.000 0 0 1.390.000 -40.000
Resultat før skatt 91.000 -8.000 -10.000 1.384.000 -59.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 91.000 -8.000 -10.000 1.384.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 168.000 81.000 89.000 98.000 98.000
Sum eiendeler 171.000 81.000 89.000 98.000 98.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -20.000 -13.000 -3.000 -1.387.000
Sum egenkapital 110.000 80.000 87.000 97.000 -1.287.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 1.000 2.000 1.000 1.385.000
Sum gjeld og egenkapital 171.000 81.000 89.000 98.000 98.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -8.000 -10.000 -7.000 -19.000
Driftskostnader -9.000 -8.000 -10.000 -7.000 -19.000
Driftsresultat -9.000 -8.000 -10.000 -7.000 -19.000
Finansinntekter 100.000 0 0 1.390.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -40.000
Finans 100.000 0 0 1.390.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 0 0 0 0
Årsresultat 91.000 -8.000 -10.000 1.384.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 168.000 81.000 89.000 98.000 98.000
Sum omløpsmidler 168.000 81.000 89.000 98.000 98.000
Sum eiendeler 171.000 81.000 89.000 98.000 98.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -20.000 -13.000 -3.000 -1.387.000
Sum egenkapital 110.000 80.000 87.000 97.000 -1.287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 2.000 1.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.381.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 1.000 2.000 1.000 1.385.000
Sum gjeld og egenkapital 171.000 81.000 89.000 98.000 98.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 107.000 80.000 87.000 97.000 -1.287.000
Likviditetsgrad 1 2.8 8 44.5 9 0.1
Likviditetsgrad 2 2.8 8 44.5 9 0.1
Soliditet 64.3 98.8 97.8 9 -1313.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad 0.6 0 0 0 -1.1
Total kapitalrentabilitet 53.2 -9.9 -11.2 1411.2 -19.4
Signatur
17.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex