Triton Kystfiske As
Juridisk navn:  Triton Kystfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Havet 45 Havet 45 Fax:
8370 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 916223846
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-51.61%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 15.000 31.000 44.000 0
Egenkapital: 3.010.000 3.010.000 3.010.000 3.005.000
Regnskap for  Triton Kystfiske As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -49.000 -37.000 -29.000 0
Driftsresultat -49.000 -37.000 -29.000 0
Finansinntekter 139.000 159.000 192.000 0
Finanskostnader -75.000 -90.000 -119.000 0
Finans 64.000 69.000 73.000 0
Resultat før skatt 15.000 31.000 44.000 0
Skattekostnad -3.000 -8.000 -10.000 0
Årsresultat 11.000 24.000 34.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.665.000 2.812.000 312.000 57.000
Sum omløpsmidler 1.430.000 3.268.000 6.336.000 3.048.000
Sum eiendeler 6.095.000 6.080.000 6.648.000 3.105.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 6.000 6.000 0
Sum egenkapital 3.010.000 3.010.000 3.010.000 3.005.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 3.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85.000 70.000 3.638.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 6.095.000 6.080.000 6.648.000 3.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -37.000 -29.000 0
Driftskostnader -49.000 -37.000 -29.000 0
Driftsresultat -49.000 -37.000 -29.000 0
Finansinntekter 139.000 159.000 192.000 0
Finanskostnader -75.000 -90.000 -119.000 0
Finans 64.000 69.000 73.000 0
Konsernbidrag -11.000 -24.000 -29.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 24.000 34.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.665.000 2.812.000 312.000 57.000
Sum anleggsmidler 4.665.000 2.812.000 312.000 57.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.815.000 6.115.000 875.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.430.000 453.000 221.000 2.173.000
Sum omløpsmidler 1.430.000 3.268.000 6.336.000 3.048.000
Sum eiendeler 6.095.000 6.080.000 6.648.000 3.105.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 6.000 6.000 0
Sum egenkapital 3.010.000 3.010.000 3.010.000 3.005.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 3.000.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 70.000 3.638.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 70.000 3.638.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 6.095.000 6.080.000 6.648.000 3.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.345.000 3.198.000 2.698.000 2.948.000
Likviditetsgrad 1 16.8 46.7 1.7 30.5
Likviditetsgrad 2 16.8 46.7 1.7 30.5
Soliditet 49.4 49.5 45.3 96.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7 -0.4 -0.2
Gjeldsgrad 1 1 1.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.5 2 2.5 0.0
Signatur
17.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex