Trehuspartner AS
Juridisk navn:  Trehuspartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93005235
Enden 5 Enden 5 Fax: 32075611
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 868236612
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/14/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Regnskapsteam Hallingdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.85%
Resultat  
  
174.42%
Egenkapital  
  
135.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.796.000 11.322.000 17.383.000 16.643.000 13.376.000
Resultat: 451.000 -606.000 -1.273.000 1.324.000 1.273.000
Egenkapital: 118.000 -333.000 -2.632.000 -1.359.000 -2.683.000
Regnskap for  Trehuspartner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.796.000 11.322.000 17.383.000 16.643.000 13.376.000
Driftskostnader -12.760.000 -11.208.000 -18.014.000 -14.717.000 -11.559.000
Driftsresultat 1.038.000 114.000 -631.000 1.927.000 1.818.000
Finansinntekter 13.000 20.000 7.000 11.000 10.000
Finanskostnader -599.000 -739.000 -649.000 -613.000 -554.000
Finans -586.000 -719.000 -642.000 -602.000 -544.000
Resultat før skatt 451.000 -606.000 -1.273.000 1.324.000 1.273.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 451.000 -606.000 -1.273.000 1.324.000 1.273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.208.000 2.218.000 10.000 69.000 179.000
Sum omløpsmidler 14.842.000 10.549.000 16.942.000 20.493.000 13.332.000
Sum eiendeler 17.050.000 12.767.000 16.952.000 20.562.000 13.511.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 -433.000 -2.732.000 -1.459.000 -2.783.000
Sum egenkapital 118.000 -333.000 -2.632.000 -1.359.000 -2.683.000
Sum langsiktig gjeld 927.000 1.064.000 1.197.000 1.323.000 1.446.000
Sum kortsiktig gjeld 16.005.000 12.036.000 18.387.000 20.598.000 14.749.000
Sum gjeld og egenkapital 17.050.000 12.767.000 16.952.000 20.562.000 13.512.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.742.000 11.214.000 17.333.000 16.589.000 13.322.000
Andre inntekter 54.000 107.000 50.000 54.000 54.000
Driftsinntekter 13.796.000 11.322.000 17.383.000 16.643.000 13.376.000
Varekostnad -10.384.000 -8.857.000 -17.687.000 -12.488.000 -9.651.000
Lønninger -571.000 -701.000 -425.000 -519.000 -170.000
Avskrivning 0 0 -59.000 -110.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -487.000 -441.000 -195.000 -425.000 -466.000
Driftskostnader -12.760.000 -11.208.000 -18.014.000 -14.717.000 -11.559.000
Driftsresultat 1.038.000 114.000 -631.000 1.927.000 1.818.000
Finansinntekter 13.000 20.000 7.000 11.000 10.000
Finanskostnader -599.000 -739.000 -649.000 -613.000 -554.000
Finans -586.000 -719.000 -642.000 -602.000 -544.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 451.000 -606.000 -1.273.000 1.324.000 1.273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.208.000 2.208.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 59.000 169.000
Sum varige driftsmidler 2.208.000 2.208.000 0 59.000 169.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 2.208.000 2.218.000 10.000 69.000 179.000
Varebeholdning 1.765.000 3.392.000 1.747.000 5.381.000 4.056.000
Kundefordringer 12.255.000 6.952.000 14.626.000 14.386.000 8.894.000
Andre fordringer 789.000 18.000 30.000 13.000 156.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 187.000 31.000 36.000 147.000
Sum omløpsmidler 14.842.000 10.549.000 16.942.000 20.493.000 13.332.000
Sum eiendeler 17.050.000 12.767.000 16.952.000 20.562.000 13.511.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 -433.000 -2.732.000 -1.459.000 -2.783.000
Sum egenkapital 118.000 -333.000 -2.632.000 -1.359.000 -2.683.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.518.000 6.206.000 10.783.000 9.544.000 9.296.000
Sum langsiktig gjeld 927.000 1.064.000 1.197.000 1.323.000 1.446.000
Leverandørgjeld 2.180.000 2.187.000 3.176.000 3.345.000 1.531.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 200.000 41.000 92.000 -1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.257.000 3.443.000 4.386.000 7.618.000 3.922.000
Sum kortsiktig gjeld 16.005.000 12.036.000 18.387.000 20.598.000 14.749.000
Sum gjeld og egenkapital 17.050.000 12.767.000 16.952.000 20.562.000 13.512.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.163.000 -1.487.000 -1.445.000 -105.000 -1.417.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.8 0.7 0.7
Soliditet 0.7 -2.6 -15.5 -6.6 -19.9
Resultatgrad 7.5 1 -3.6 11.6 13.6
Rentedekningsgrad 1.7 0.2 3.1 3.3
Gjeldsgrad 143.5 -39.3 -7.4 -16.1 -6.0
Total kapitalrentabilitet 6.2 1 -3.7 9.4 13.5
Signatur
02.09.2008
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
02.09.2008
PROKURA HVER FOR SEG:
ERIK HANSEGÅRD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex