Trehusgruppen AS
Juridisk navn:  Trehusgruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63819935
Elvegata 54 Elvegata 54 Fax: 63881363
2003 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 989067052
Aksjekapital: 2.990.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: 2R Data Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.58%
Resultat  
  
-10.98%
Egenkapital  
  
-3.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.261.000 4.154.000 8.402.000 4.572.000 5.982.000
Resultat: 3.243.000 3.643.000 7.515.000 4.379.000 5.584.000
Egenkapital: 23.491.000 24.278.000 24.711.000 27.157.000 37.969.000
Regnskap for  Trehusgruppen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.261.000 4.154.000 8.402.000 4.572.000 5.982.000
Driftskostnader -950.000 -1.212.000 -1.358.000 -844.000 -1.204.000
Driftsresultat 3.310.000 2.942.000 7.044.000 3.729.000 4.777.000
Finansinntekter -46.000 701.000 472.000 650.000 809.000
Finanskostnader -20.000 0 0 0 -2.000
Finans -66.000 701.000 472.000 650.000 807.000
Resultat før skatt 3.243.000 3.643.000 7.515.000 4.379.000 5.584.000
Skattekostnad -21.000 -76.000 39.000 -191.000 -251.000
Årsresultat 3.223.000 3.567.000 7.555.000 4.187.000 5.333.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.245.000 3.373.000 14.935.000 12.478.000 12.470.000
Sum omløpsmidler 19.783.000 23.117.000 13.492.000 15.734.000 26.587.000
Sum eiendeler 26.028.000 26.490.000 28.427.000 28.212.000 39.057.000
Sum opptjent egenkapital 19.804.000 20.592.000 21.025.000 23.470.000 34.283.000
Sum egenkapital 23.491.000 24.278.000 24.711.000 27.157.000 37.969.000
Sum langsiktig gjeld 2.250.000 0 0 242.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 287.000 2.212.000 3.716.000 814.000 847.000
Sum gjeld og egenkapital 26.027.000 26.490.000 28.427.000 28.212.000 39.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 655.000 554.000 522.000 972.000 1.347.000
Andre inntekter 3.606.000 3.600.000 7.880.000 3.600.000 4.635.000
Driftsinntekter 4.261.000 4.154.000 8.402.000 4.572.000 5.982.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -797.000 -800.000 -824.000 -303.000 -105.000
Avskrivning 0 0 -8.000 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -153.000 -412.000 -526.000 -526.000 -1.084.000
Driftskostnader -950.000 -1.212.000 -1.358.000 -844.000 -1.204.000
Driftsresultat 3.310.000 2.942.000 7.044.000 3.729.000 4.777.000
Finansinntekter -46.000 701.000 472.000 650.000 809.000
Finanskostnader -20.000 0 0 0 -2.000
Finans -66.000 701.000 472.000 650.000 807.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.223.000 3.567.000 7.555.000 4.187.000 5.333.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 66.000 142.000 102.000 99.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 13.000 13.000 21.000 36.000
Sum varige driftsmidler 13.000 13.000 13.000 21.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.187.000 3.295.000 14.781.000 12.356.000 12.335.000
Sum anleggsmidler 6.245.000 3.373.000 14.935.000 12.478.000 12.470.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 758.000
Andre fordringer 2.112.000 5.000 0 0 2.348.000
Sum investeringer 2.465.000 2.778.000 2.418.000 2.342.000 2.140.000
Kasse, bank 11.605.000 16.733.000 7.874.000 9.792.000 17.742.000
Sum omløpsmidler 19.783.000 23.117.000 13.492.000 15.734.000 26.587.000
Sum eiendeler 26.028.000 26.490.000 28.427.000 28.212.000 39.057.000
Sum opptjent egenkapital 19.804.000 20.592.000 21.025.000 23.470.000 34.283.000
Sum egenkapital 23.491.000 24.278.000 24.711.000 27.157.000 37.969.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.250.000 0 0 242.000 242.000
Leverandørgjeld 0 0 5.000 12.000 491.000
Betalbar skatt 0 0 0 194.000 235.000
Skyldig offentlige avgifter 207.000 139.000 77.000 174.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 2.073.000 3.634.000 434.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 287.000 2.212.000 3.716.000 814.000 847.000
Sum gjeld og egenkapital 26.027.000 26.490.000 28.427.000 28.212.000 39.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.496.000 20.905.000 9.776.000 14.920.000 25.740.000
Likviditetsgrad 1 68.9 10.5 3.6 19.3 31.4
Likviditetsgrad 2 68.9 10.5 3.6 19.4 31.4
Soliditet 90.3 91.6 86.9 96.3 97.2
Resultatgrad 77.7 70.8 83.8 81.6 79.9
Rentedekningsgrad 165.5 2793.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.5 13.8 26.4 15.5 14.3
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex