Trehusgruppen AS
Juridisk navn:  Trehusgruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63819935
Elvegata 54 Elvegata 54 Fax: 63881363
2003 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989067052
Aksjekapital: 2.990.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: 2R Data Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
104.93%
Resultat  
  
167.44%
Egenkapital  
  
26.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.732.000 4.261.000 4.154.000 8.402.000 4.572.000
Resultat: 8.673.000 3.243.000 3.643.000 7.515.000 4.379.000
Egenkapital: 29.747.000 23.491.000 24.278.000 24.711.000 27.157.000
Regnskap for  Trehusgruppen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.732.000 4.261.000 4.154.000 8.402.000 4.572.000
Driftskostnader -962.000 -950.000 -1.212.000 -1.358.000 -844.000
Driftsresultat 7.770.000 3.310.000 2.942.000 7.044.000 3.729.000
Finansinntekter 904.000 -46.000 701.000 472.000 650.000
Finanskostnader 0 -20.000 0 0 0
Finans 904.000 -66.000 701.000 472.000 650.000
Resultat før skatt 8.673.000 3.243.000 3.643.000 7.515.000 4.379.000
Skattekostnad -67.000 -21.000 -76.000 39.000 -191.000
Årsresultat 8.607.000 3.223.000 3.567.000 7.555.000 4.187.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.053.000 6.245.000 3.373.000 14.935.000 12.478.000
Sum omløpsmidler 22.385.000 19.783.000 23.117.000 13.492.000 15.734.000
Sum eiendeler 32.438.000 26.028.000 26.490.000 28.427.000 28.212.000
Sum opptjent egenkapital 26.061.000 19.804.000 20.592.000 21.025.000 23.470.000
Sum egenkapital 29.747.000 23.491.000 24.278.000 24.711.000 27.157.000
Sum langsiktig gjeld 2.272.000 2.250.000 0 0 242.000
Sum kortsiktig gjeld 419.000 287.000 2.212.000 3.716.000 814.000
Sum gjeld og egenkapital 32.438.000 26.027.000 26.490.000 28.427.000 28.212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 732.000 655.000 554.000 522.000 972.000
Andre inntekter 8.000.000 3.606.000 3.600.000 7.880.000 3.600.000
Driftsinntekter 8.732.000 4.261.000 4.154.000 8.402.000 4.572.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -797.000 -797.000 -800.000 -824.000 -303.000
Avskrivning -11.000 0 0 -8.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -154.000 -153.000 -412.000 -526.000 -526.000
Driftskostnader -962.000 -950.000 -1.212.000 -1.358.000 -844.000
Driftsresultat 7.770.000 3.310.000 2.942.000 7.044.000 3.729.000
Finansinntekter 904.000 -46.000 701.000 472.000 650.000
Finanskostnader 0 -20.000 0 0 0
Finans 904.000 -66.000 701.000 472.000 650.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.607.000 3.223.000 3.567.000 7.555.000 4.187.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 45.000 66.000 142.000 102.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 13.000 13.000 13.000 21.000
Sum varige driftsmidler 38.000 13.000 13.000 13.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.015.000 6.187.000 3.295.000 14.781.000 12.356.000
Sum anleggsmidler 10.053.000 6.245.000 3.373.000 14.935.000 12.478.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 915.000 0 0 0 0
Andre fordringer 19.000 2.112.000 5.000 0 0
Sum investeringer 3.074.000 2.465.000 2.778.000 2.418.000 2.342.000
Kasse, bank 8.265.000 11.605.000 16.733.000 7.874.000 9.792.000
Sum omløpsmidler 22.385.000 19.783.000 23.117.000 13.492.000 15.734.000
Sum eiendeler 32.438.000 26.028.000 26.490.000 28.427.000 28.212.000
Sum opptjent egenkapital 26.061.000 19.804.000 20.592.000 21.025.000 23.470.000
Sum egenkapital 29.747.000 23.491.000 24.278.000 24.711.000 27.157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.272.000 2.250.000 0 0 242.000
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 194.000
Skyldig offentlige avgifter 219.000 207.000 139.000 77.000 174.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000 80.000 2.073.000 3.634.000 434.000
Sum kortsiktig gjeld 419.000 287.000 2.212.000 3.716.000 814.000
Sum gjeld og egenkapital 32.438.000 26.027.000 26.490.000 28.427.000 28.212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.966.000 19.496.000 20.905.000 9.776.000 14.920.000
Likviditetsgrad 1 53.4 68.9 10.5 3.6 19.3
Likviditetsgrad 2 53.4 68.9 10.5 3.6 19.4
Soliditet 91.7 90.3 91.6 86.9 96.3
Resultatgrad 8 77.7 70.8 83.8 81.6
Rentedekningsgrad 165.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 26.7 12.5 13.8 26.4 15.5
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex