Trehuset Molde As
Juridisk navn:  Trehuset Molde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o SKB Eiendom AS Kirkegata 15 c/o SKB Eiendom AS Kirkegata 15 Fax:
0153 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 820951492
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/6/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -724.000
Egenkapital: -525.000
Regnskap for  Trehuset Molde As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -38.000
Driftsresultat -38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -686.000
Finans -686.000
Resultat før skatt -724.000
Skattekostnad 159.000
Årsresultat -565.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.642.000
Sum omløpsmidler 326.000
Sum eiendeler 18.968.000
Sum opptjent egenkapital -565.000
Sum egenkapital -525.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 17.992.000
Sum gjeld og egenkapital 18.967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad -38.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader -38.000
Driftsresultat -38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -686.000
Finans -686.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -565.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 159.000
Fast eiendom 18.482.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 18.482.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 18.642.000
Varebeholdning 321.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 5.000
Sum omløpsmidler 326.000
Sum eiendeler 18.968.000
Sum opptjent egenkapital -565.000
Sum egenkapital -525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 17.668.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000
Leverandørgjeld 324.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 17.992.000
Sum gjeld og egenkapital 18.967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -17.666.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet -2.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad -37.1
Total kapitalrentabilitet -0.2
Signatur
07.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex