Trehuseksperten AS
Juridisk navn:  Trehuseksperten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97542010
Industrivegen 4B Industrivegen 4B Fax: 61232556
2680 Vågå 2680 Vågå
Fylke: Kommune:
Innlandet Vågå
Org.nr: 987814284
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/3/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.01%
Resultat  
  
-28.87%
Egenkapital  
  
3.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.181.000 11.278.000 12.240.000 11.117.000 12.972.000
Resultat: 998.000 1.403.000 488.000 1.069.000 1.145.000
Egenkapital: 2.381.000 2.306.000 2.015.000 1.781.000 1.583.000
Regnskap for  Trehuseksperten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.181.000 11.278.000 12.240.000 11.117.000 12.972.000
Driftskostnader -11.186.000 -9.857.000 -11.730.000 -10.048.000 -11.821.000
Driftsresultat 995.000 1.421.000 510.000 1.068.000 1.150.000
Finansinntekter 5.000 8.000 3.000 3.000 10.000
Finanskostnader -2.000 -26.000 -25.000 -3.000 -15.000
Finans 3.000 -18.000 -22.000 0 -5.000
Resultat før skatt 998.000 1.403.000 488.000 1.069.000 1.145.000
Skattekostnad -222.000 -313.000 -112.000 -271.000 -300.000
Årsresultat 775.000 1.091.000 376.000 798.000 845.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 8.000 36.000 130.000 241.000
Sum omløpsmidler 6.047.000 6.006.000 5.695.000 5.926.000 5.653.000
Sum eiendeler 6.114.000 6.014.000 5.731.000 6.056.000 5.894.000
Sum opptjent egenkapital 2.023.000 1.948.000 1.657.000 1.681.000 1.483.000
Sum egenkapital 2.381.000 2.306.000 2.015.000 1.781.000 1.583.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 545.000 900.000 200.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 3.533.000 3.164.000 2.817.000 4.076.000 3.908.000
Sum gjeld og egenkapital 6.114.000 6.015.000 5.732.000 6.057.000 5.893.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.181.000 11.278.000 12.221.000 11.117.000 12.972.000
Andre inntekter 0 0 19.000 0 0
Driftsinntekter 12.181.000 11.278.000 12.240.000 11.117.000 12.972.000
Varekostnad -4.110.000 -3.530.000 -5.104.000 -3.284.000 -5.002.000
Lønninger -5.499.000 -4.918.000 -5.004.000 -5.186.000 -5.228.000
Avskrivning -12.000 -28.000 -81.000 -124.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.565.000 -1.381.000 -1.541.000 -1.454.000 -1.456.000
Driftskostnader -11.186.000 -9.857.000 -11.730.000 -10.048.000 -11.821.000
Driftsresultat 995.000 1.421.000 510.000 1.068.000 1.150.000
Finansinntekter 5.000 8.000 3.000 3.000 10.000
Finanskostnader -2.000 -26.000 -25.000 -3.000 -15.000
Finans 3.000 -18.000 -22.000 0 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -800.000 -400.000 -600.000 -700.000
Årsresultat 775.000 1.091.000 376.000 798.000 845.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 0 0 13.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 8.000 36.000 117.000 241.000
Sum varige driftsmidler 35.000 8.000 36.000 117.000 241.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 8.000 36.000 130.000 241.000
Varebeholdning 809.000 1.085.000 1.401.000 1.226.000 1.065.000
Kundefordringer 3.308.000 3.525.000 2.444.000 3.855.000 2.511.000
Andre fordringer 32.000 34.000 0 0 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.559.000 1.023.000 1.510.000 845.000 2.047.000
Sum omløpsmidler 6.047.000 6.006.000 5.695.000 5.926.000 5.653.000
Sum eiendeler 6.114.000 6.014.000 5.731.000 6.056.000 5.894.000
Sum opptjent egenkapital 2.023.000 1.948.000 1.657.000 1.681.000 1.483.000
Sum egenkapital 2.381.000 2.306.000 2.015.000 1.781.000 1.583.000
Sum avsetninger til forpliktelser 200.000 545.000 381.000 200.000 355.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 701.000 701.000 701.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 545.000 900.000 200.000 402.000
Leverandørgjeld 250.000 378.000 307.000 600.000 524.000
Betalbar skatt 599.000 149.000 0 440.000 218.000
Skyldig offentlige avgifter 1.182.000 903.000 923.000 1.179.000 999.000
Utbytte -700.000 -800.000 -400.000 -600.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 802.000 934.000 486.000 557.000 766.000
Sum kortsiktig gjeld 3.533.000 3.164.000 2.817.000 4.076.000 3.908.000
Sum gjeld og egenkapital 6.114.000 6.015.000 5.732.000 6.057.000 5.893.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.514.000 2.842.000 2.878.000 1.850.000 1.745.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 2 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.5 1.2 1.2
Soliditet 38.9 38.3 35.2 29.4 26.9
Resultatgrad 8.2 12.6 4.2 9.6 8.9
Rentedekningsgrad 497.5 54.7 20.4 3 77.3
Gjeldsgrad 1.6 1.6 1.8 2.4 2.7
Total kapitalrentabilitet 16.4 23.8 8.9 17.7 19.7
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex