Trehus Søvik AS
Juridisk navn:  Trehus Søvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93848543
Kyrkjegata 5 Kyrkjegata 5 Fax: 70262414
6200 Stranda 6200 Stranda
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Stranda
Org.nr: 994279297
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Biz As
Utvikling:
Omsetning  
  
150%
Resultat  
  
691.86%
Egenkapital  
  
68.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 735.000 294.000 84.000 282.000 226.000
Resultat: 509.000 -86.000 -117.000 -138.000 -259.000
Egenkapital: -175.000 -561.000 -485.000 -387.000 -269.000
Regnskap for  Trehus Søvik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 735.000 294.000 84.000 282.000 226.000
Driftskostnader -154.000 -309.000 -144.000 -224.000 -377.000
Driftsresultat 580.000 -16.000 -59.000 57.000 -150.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -72.000 -72.000 -58.000 -197.000 -111.000
Finans -71.000 -71.000 -57.000 -195.000 -108.000
Resultat før skatt 509.000 -86.000 -117.000 -138.000 -259.000
Skattekostnad -123.000 10.000 19.000 20.000 70.000
Årsresultat 386.000 -76.000 -97.000 -118.000 -189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 139.000 283.000 345.000 388.000 558.000
Sum omløpsmidler 1.502.000 1.311.000 1.263.000 1.376.000 1.161.000
Sum eiendeler 1.641.000 1.594.000 1.608.000 1.764.000 1.719.000
Sum opptjent egenkapital -275.000 -661.000 -585.000 -487.000 -369.000
Sum egenkapital -175.000 -561.000 -485.000 -387.000 -269.000
Sum langsiktig gjeld 1.808.000 2.113.000 2.090.000 2.091.000 946.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 42.000 2.000 61.000 1.041.000
Sum gjeld og egenkapital 1.641.000 1.594.000 1.607.000 1.765.000 1.718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 284.000 294.000 84.000 180.000 226.000
Andre inntekter 451.000 0 0 101.000 0
Driftsinntekter 735.000 294.000 84.000 282.000 226.000
Varekostnad -51.000 -123.000 -2.000 -19.000 0
Lønninger 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -8.000 -72.000 -80.000 -80.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -114.000 -61.000 -124.000 -296.000
Driftskostnader -154.000 -309.000 -144.000 -224.000 -377.000
Driftsresultat 580.000 -16.000 -59.000 57.000 -150.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -72.000 -72.000 -58.000 -197.000 -111.000
Finans -71.000 -71.000 -57.000 -195.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 386.000 -76.000 -97.000 -118.000 -189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 124.000 247.000 237.000 217.000 197.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 15.000 36.000 108.000 171.000 251.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 36.000 108.000 171.000 251.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 109.000
Sum anleggsmidler 139.000 283.000 345.000 388.000 558.000
Varebeholdning 1.206.000 1.174.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000
Kundefordringer 25.000 99.000 80.000 80.000 23.000
Andre fordringer 0 8.000 4.000 3.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 271.000 31.000 89.000 204.000 17.000
Sum omløpsmidler 1.502.000 1.311.000 1.263.000 1.376.000 1.161.000
Sum eiendeler 1.641.000 1.594.000 1.608.000 1.764.000 1.719.000
Sum opptjent egenkapital -275.000 -661.000 -585.000 -487.000 -369.000
Sum egenkapital -175.000 -561.000 -485.000 -387.000 -269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 18.000 1.024.000
Sum langsiktig gjeld 1.808.000 2.113.000 2.090.000 2.091.000 946.000
Leverandørgjeld 8.000 41.000 1.000 2.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 2.000 41.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 42.000 2.000 61.000 1.041.000
Sum gjeld og egenkapital 1.641.000 1.594.000 1.607.000 1.765.000 1.718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.494.000 1.269.000 1.261.000 1.315.000 120.000
Likviditetsgrad 1 1 31. 631. 22.6 1.1
Likviditetsgrad 2 3 3.3 86.5 4.7 0.1
Soliditet -10.7 -35.2 -30.2 -21.9 -15.7
Resultatgrad 78.9 -5.4 -70.2 20.2 -66.4
Rentedekningsgrad 8.1 -0.2 0.3 -1.3
Gjeldsgrad -10.4 -3.8 -4.3 -5.6 -7.4
Total kapitalrentabilitet 35.4 -0.9 -3.6 3.3 -8.6
Signatur
06.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex