Trehus Søvik AS
Juridisk navn:  Trehus Søvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93848543
Kyrkjegata 5 Kyrkjegata 5 Fax: 70262414
6200 Stranda 6200 Stranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 994279297
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Biz As
Utvikling:
Omsetning  
  
86.94%
Resultat  
  
28.68%
Egenkapital  
  
292%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.374.000 735.000 294.000 84.000 282.000
Resultat: 655.000 509.000 -86.000 -117.000 -138.000
Egenkapital: 336.000 -175.000 -561.000 -485.000 -387.000
Regnskap for  Trehus Søvik AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.374.000 735.000 294.000 84.000 282.000
Driftskostnader -645.000 -154.000 -309.000 -144.000 -224.000
Driftsresultat 730.000 580.000 -16.000 -59.000 57.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -75.000 -72.000 -72.000 -58.000 -197.000
Finans -75.000 -71.000 -71.000 -57.000 -195.000
Resultat før skatt 655.000 509.000 -86.000 -117.000 -138.000
Skattekostnad -144.000 -123.000 10.000 19.000 20.000
Årsresultat 511.000 386.000 -76.000 -97.000 -118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.000 139.000 283.000 345.000 388.000
Sum omløpsmidler 1.512.000 1.502.000 1.311.000 1.263.000 1.376.000
Sum eiendeler 1.582.000 1.641.000 1.594.000 1.608.000 1.764.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 -275.000 -661.000 -585.000 -487.000
Sum egenkapital 336.000 -175.000 -561.000 -485.000 -387.000
Sum langsiktig gjeld 1.136.000 1.808.000 2.113.000 2.090.000 2.091.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 8.000 42.000 2.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 1.581.000 1.641.000 1.594.000 1.607.000 1.765.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 124.000 284.000 294.000 84.000 180.000
Andre inntekter 1.250.000 451.000 0 0 101.000
Driftsinntekter 1.374.000 735.000 294.000 84.000 282.000
Varekostnad -559.000 -51.000 -123.000 -2.000 -19.000
Lønninger 0 0 0 -1.000 -1.000
Avskrivning -13.000 -8.000 -72.000 -80.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -95.000 -114.000 -61.000 -124.000
Driftskostnader -645.000 -154.000 -309.000 -144.000 -224.000
Driftsresultat 730.000 580.000 -16.000 -59.000 57.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -75.000 -72.000 -72.000 -58.000 -197.000
Finans -75.000 -71.000 -71.000 -57.000 -195.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 511.000 386.000 -76.000 -97.000 -118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 124.000 247.000 237.000 217.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 40.000 15.000 36.000 108.000 171.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 40.000 15.000 36.000 108.000 171.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 70.000 139.000 283.000 345.000 388.000
Varebeholdning 816.000 1.206.000 1.174.000 1.090.000 1.090.000
Kundefordringer 535.000 25.000 99.000 80.000 80.000
Andre fordringer 21.000 0 8.000 4.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 140.000 271.000 31.000 89.000 204.000
Sum omløpsmidler 1.512.000 1.502.000 1.311.000 1.263.000 1.376.000
Sum eiendeler 1.582.000 1.641.000 1.594.000 1.608.000 1.764.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 -275.000 -661.000 -585.000 -487.000
Sum egenkapital 336.000 -175.000 -561.000 -485.000 -387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 18.000
Sum langsiktig gjeld 1.136.000 1.808.000 2.113.000 2.090.000 2.091.000
Leverandørgjeld 109.000 8.000 41.000 1.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 2.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 8.000 42.000 2.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 1.581.000 1.641.000 1.594.000 1.607.000 1.765.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.403.000 1.494.000 1.269.000 1.261.000 1.315.000
Likviditetsgrad 1 13. 1 31. 631. 22.6
Likviditetsgrad 2 6.4 3 3.3 86.5 4.7
Soliditet 21.3 -10.7 -35.2 -30.2 -21.9
Resultatgrad 53.1 78.9 -5.4 -70.2 20.2
Rentedekningsgrad 9.7 8.1 -0.2 0.3
Gjeldsgrad 3.7 -10.4 -3.8 -4.3 -5.6
Total kapitalrentabilitet 46.2 35.4 -0.9 -3.6 3.3
Signatur
06.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex