Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trehus Maskin As
Juridisk navn:  Trehus Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fagerlivegen 50 Fagerlivegen 50 Fax:
6200 Stranda 6200 Stranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 923842330
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/1/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Biz As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 21.000
Resultat: 11.000
Egenkapital: 39.000
Regnskap for  Trehus Maskin As
Resultat 2019
Driftsinntekter 21.000
Driftskostnader -10.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 11.000
Skattekostnad -3.000
Årsresultat 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 62.000
Sum eiendeler 62.000
Sum opptjent egenkapital 9.000
Sum egenkapital 39.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 21.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -10.000
Driftskostnader -10.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 6.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 56.000
Sum omløpsmidler 62.000
Sum eiendeler 62.000
Sum opptjent egenkapital 9.000
Sum egenkapital 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 16.000
Betalbar skatt 3.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000
Likviditetsgrad 1 2.7
Likviditetsgrad 2 2.7
Soliditet 62.9
Resultatgrad 52.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 17.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex