Trehus Element As
Juridisk navn:  Trehus Element As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eggedalsveien 1379 Eggedalsveien 1379 Fax:
3359 Eggedal 3359 Eggedal
Fylke: Kommune:
Viken Sigdal
Org.nr: 919350016
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/10/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aasand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.26%
Resultat  
  
-46.97%
Egenkapital  
  
15.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 8.799.000 8.822.000 471.000
Resultat: 542.000 1.022.000 -66.000
Egenkapital: 3.160.000 2.740.000 1.934.000
Regnskap for  Trehus Element As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.799.000 8.822.000 471.000
Driftskostnader -7.886.000 -7.455.000 -501.000
Driftsresultat 913.000 1.367.000 -30.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -371.000 -345.000 -36.000
Finans -371.000 -344.000 -35.000
Resultat før skatt 542.000 1.022.000 -66.000
Skattekostnad -122.000 -217.000 0
Årsresultat 421.000 805.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.761.000 12.632.000 8.515.000
Sum omløpsmidler 2.896.000 2.071.000 5.987.000
Sum eiendeler 14.657.000 14.703.000 14.502.000
Sum opptjent egenkapital 2.321.000 1.479.000 -66.000
Sum egenkapital 3.160.000 2.740.000 1.934.000
Sum langsiktig gjeld 9.893.000 10.491.000 10.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.603.000 1.472.000 2.568.000
Sum gjeld og egenkapital 15.817.000 15.442.000 14.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.799.000 8.822.000 471.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.799.000 8.822.000 471.000
Varekostnad -3.930.000 -3.687.000 0
Lønninger -2.603.000 -2.501.000 -454.000
Avskrivning -820.000 -604.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -533.000 -663.000 -47.000
Driftskostnader -7.886.000 -7.455.000 -501.000
Driftsresultat 913.000 1.367.000 -30.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -371.000 -345.000 -36.000
Finans -371.000 -344.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 421.000 805.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 10.459.000 11.116.000 8.468.000
Maskiner anlegg 1.242.000 1.438.000 0
Driftsløsøre 60.000 78.000 47.000
Sum varige driftsmidler 11.761.000 12.632.000 8.515.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.761.000 12.632.000 8.515.000
Varebeholdning 1.316.000 184.000 0
Kundefordringer 1.429.000 1.557.000 145.000
Andre fordringer 18.000 18.000 1.761.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 134.000 311.000 4.082.000
Sum omløpsmidler 2.896.000 2.071.000 5.987.000
Sum eiendeler 14.657.000 14.703.000 14.502.000
Sum opptjent egenkapital 2.321.000 1.479.000 -66.000
Sum egenkapital 3.160.000 2.740.000 1.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.000 60.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 160.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.893.000 10.491.000 10.000.000
Leverandørgjeld 378.000 649.000 2.359.000
Betalbar skatt 129.000 157.000 0
Skyldig offentlige avgifter 608.000 363.000 136.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 328.000 303.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 1.603.000 1.472.000 2.568.000
Sum gjeld og egenkapital 15.817.000 15.442.000 14.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.293.000 599.000 3.419.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 2.3
Likviditetsgrad 2 1 1.3 2.3
Soliditet 21.6 18.6 13.3
Resultatgrad 10.4 15.5 -6.4
Rentedekningsgrad 2.5 4 -0.8
Gjeldsgrad 3.6 4.4 6.5
Total kapitalrentabilitet 6.2 9.3 -0.2
Signatur
16.10.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex