Trehus Element As
Juridisk navn:  Trehus Element As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bruveien 12 Eggedalsveien 1379 Fax:
3055 Krokstadelva 3359 Eggedal
Fylke: Kommune:
Buskerud Sigdal
Org.nr: 919350016
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/10/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aasand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1773.04%
Resultat  
  
1648.48%
Egenkapital  
  
41.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 8.822.000 471.000
Resultat: 1.022.000 -66.000
Egenkapital: 2.740.000 1.934.000
Regnskap for  Trehus Element As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 8.822.000 471.000
Driftskostnader -7.455.000 -501.000
Driftsresultat 1.367.000 -30.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -345.000 -36.000
Finans -344.000 -35.000
Resultat før skatt 1.022.000 -66.000
Skattekostnad -217.000 0
Årsresultat 805.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.632.000 8.515.000
Sum omløpsmidler 2.071.000 5.987.000
Sum eiendeler 14.703.000 14.502.000
Sum opptjent egenkapital 1.479.000 -66.000
Sum egenkapital 2.740.000 1.934.000
Sum langsiktig gjeld 10.491.000 10.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.472.000 2.568.000
Sum gjeld og egenkapital 15.442.000 14.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.822.000 471.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 8.822.000 471.000
Varekostnad -3.687.000 0
Lønninger -2.501.000 -454.000
Avskrivning -604.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -663.000 -47.000
Driftskostnader -7.455.000 -501.000
Driftsresultat 1.367.000 -30.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -345.000 -36.000
Finans -344.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 805.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 11.116.000 8.468.000
Maskiner anlegg 1.438.000 0
Driftsløsøre 78.000 47.000
Sum varige driftsmidler 12.632.000 8.515.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 12.632.000 8.515.000
Varebeholdning 184.000 0
Kundefordringer 1.557.000 145.000
Andre fordringer 18.000 1.761.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 311.000 4.082.000
Sum omløpsmidler 2.071.000 5.987.000
Sum eiendeler 14.703.000 14.502.000
Sum opptjent egenkapital 1.479.000 -66.000
Sum egenkapital 2.740.000 1.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.491.000 10.000.000
Leverandørgjeld 649.000 2.359.000
Betalbar skatt 157.000 0
Skyldig offentlige avgifter 363.000 136.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 303.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 1.472.000 2.568.000
Sum gjeld og egenkapital 15.442.000 14.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 599.000 3.419.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.3
Likviditetsgrad 2 1.3 2.3
Soliditet 18.6 13.3
Resultatgrad 15.5 -6.4
Rentedekningsgrad 4 -0.8
Gjeldsgrad 4.4 6.5
Total kapitalrentabilitet 9.3 -0.2
Signatur
16.10.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex