Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trefeller'n AS
Juridisk navn:  Trefeller'n AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90205823
Haraldsgate 6 Haraldsgate 6 Fax:
3936 Porsgrunn 3936 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 992807830
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/12/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bø Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.88%
Resultat  
  
-22.09%
Egenkapital  
  
12.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.775.000 2.061.000 1.799.000 1.584.000 1.517.000
Resultat: 127.000 163.000 221.000 10.000 68.000
Egenkapital: 873.000 776.000 659.000 507.000 502.000
Regnskap for  Trefeller'n AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.775.000 2.061.000 1.799.000 1.584.000 1.517.000
Driftskostnader -1.622.000 -1.862.000 -1.533.000 -1.524.000 -1.386.000
Driftsresultat 153.000 198.000 266.000 60.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -36.000 -45.000 -50.000 -63.000
Finans -26.000 -36.000 -45.000 -50.000 -63.000
Resultat før skatt 127.000 163.000 221.000 10.000 68.000
Skattekostnad -30.000 -45.000 -70.000 -5.000 -13.000
Årsresultat 97.000 117.000 151.000 5.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.372.000 1.458.000 1.512.000 1.628.000 1.700.000
Sum omløpsmidler 288.000 548.000 326.000 212.000 231.000
Sum eiendeler 1.660.000 2.006.000 1.838.000 1.840.000 1.931.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 576.000 459.000 307.000 302.000
Sum egenkapital 873.000 776.000 659.000 507.000 502.000
Sum langsiktig gjeld 382.000 562.000 802.000 955.000 1.105.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 667.000 378.000 377.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 1.660.000 2.005.000 1.839.000 1.839.000 1.931.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.775.000 2.061.000 1.799.000 1.583.000 1.517.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.775.000 2.061.000 1.799.000 1.584.000 1.517.000
Varekostnad -83.000 -152.000 -57.000 -52.000 -40.000
Lønninger -928.000 -1.080.000 -913.000 -972.000 -893.000
Avskrivning -149.000 -138.000 -136.000 -129.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -462.000 -492.000 -427.000 -371.000 -324.000
Driftskostnader -1.622.000 -1.862.000 -1.533.000 -1.524.000 -1.386.000
Driftsresultat 153.000 198.000 266.000 60.000 131.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -36.000 -45.000 -50.000 -63.000
Finans -26.000 -36.000 -45.000 -50.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 117.000 151.000 5.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.215.000 1.230.000 1.244.000 1.237.000 1.188.000
Maskiner anlegg 60.000 4.000 10.000 16.000 22.000
Driftsløsøre 97.000 224.000 258.000 374.000 491.000
Sum varige driftsmidler 1.372.000 1.458.000 1.512.000 1.628.000 1.700.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.372.000 1.458.000 1.512.000 1.628.000 1.700.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 52.000 98.000 113.000 147.000
Andre fordringer 7.000 9.000 40.000 32.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 215.000 487.000 188.000 67.000 54.000
Sum omløpsmidler 288.000 548.000 326.000 212.000 231.000
Sum eiendeler 1.660.000 2.006.000 1.838.000 1.840.000 1.931.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 576.000 459.000 307.000 302.000
Sum egenkapital 873.000 776.000 659.000 507.000 502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 382.000 562.000 802.000 955.000 1.105.000
Leverandørgjeld 29.000 140.000 37.000 36.000 21.000
Betalbar skatt 30.000 45.000 70.000 5.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 153.000 211.000 134.000 118.000 151.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 193.000 271.000 137.000 218.000 139.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 667.000 378.000 377.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 1.660.000 2.005.000 1.839.000 1.839.000 1.931.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -117.000 -119.000 -52.000 -165.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.9 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.9 0.6 0.8
Soliditet 52.6 38.7 35.8 27.6 26.0
Resultatgrad 8.6 9.6 14.8 3.8 8.6
Rentedekningsgrad 5.9 5.5 5.9 1.2 2.1
Gjeldsgrad 0.9 1.6 1.8 2.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 9.2 9.9 14.5 3.3 6.8
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex