Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Treasures As
Juridisk navn:  Treasures As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Arne Meidells Vei 6 Arne Meidells Vei 6 Fax:
1721 Sarpsborg 1721 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 913868684
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/10/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: R8 Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.93%
Resultat  
  
69.18%
Egenkapital  
  
167.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.969.000 3.546.000 5.074.000 3.557.000 3.326.000
Resultat: 1.702.000 1.006.000 3.207.000 2.218.000 1.917.000
Egenkapital: 2.107.000 789.000 30.000 264.000 252.000
Regnskap for  Treasures As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.969.000 3.546.000 5.074.000 3.557.000 3.326.000
Driftskostnader -2.258.000 -2.512.000 -1.881.000 -1.352.000 -1.414.000
Driftsresultat 1.712.000 1.034.000 3.192.000 2.206.000 1.913.000
Finansinntekter -10.000 -25.000 19.000 16.000 33.000
Finanskostnader 0 -4.000 -4.000 -5.000 -29.000
Finans -10.000 -29.000 15.000 11.000 4.000
Resultat før skatt 1.702.000 1.006.000 3.207.000 2.218.000 1.917.000
Skattekostnad -385.000 -246.000 -770.000 -556.000 -515.000
Årsresultat 1.317.000 759.000 2.436.000 1.662.000 1.402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 84.000 133.000 141.000 40.000
Sum omløpsmidler 2.958.000 1.340.000 3.492.000 2.624.000 2.345.000
Sum eiendeler 2.983.000 1.424.000 3.625.000 2.765.000 2.385.000
Sum opptjent egenkapital 2.077.000 759.000 0 12.000 0
Sum egenkapital 2.107.000 789.000 30.000 264.000 252.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 876.000 635.000 3.595.000 2.498.000 2.131.000
Sum gjeld og egenkapital 2.983.000 1.424.000 3.625.000 2.766.000 2.385.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.969.000 3.546.000 5.074.000 3.557.000 663.000
Andre inntekter 0 0 0 0 2.663.000
Driftsinntekter 3.969.000 3.546.000 5.074.000 3.557.000 3.326.000
Varekostnad -341.000 -451.000 -167.000 -120.000 -156.000
Lønninger -1.449.000 -1.426.000 -1.032.000 -520.000 -629.000
Avskrivning -60.000 -82.000 -86.000 -52.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -408.000 -553.000 -596.000 -660.000 -607.000
Driftskostnader -2.258.000 -2.512.000 -1.881.000 -1.352.000 -1.414.000
Driftsresultat 1.712.000 1.034.000 3.192.000 2.206.000 1.913.000
Finansinntekter -10.000 -25.000 19.000 16.000 33.000
Finanskostnader 0 -4.000 -4.000 -5.000 -29.000
Finans -10.000 -29.000 15.000 11.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.670.000 -1.650.000 -1.493.000
Årsresultat 1.317.000 759.000 2.436.000 1.662.000 1.402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 84.000 133.000 141.000 35.000
Sum varige driftsmidler 25.000 84.000 133.000 141.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 5.000
Sum anleggsmidler 25.000 84.000 133.000 141.000 40.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.119.000 871.000 323.000 0 271.000
Andre fordringer 21.000 8.000 13.000 6.000 0
Sum investeringer 21.000 32.000 61.000 61.000 60.000
Kasse, bank 798.000 428.000 3.095.000 2.558.000 2.015.000
Sum omløpsmidler 2.958.000 1.340.000 3.492.000 2.624.000 2.345.000
Sum eiendeler 2.983.000 1.424.000 3.625.000 2.765.000 2.385.000
Sum opptjent egenkapital 2.077.000 759.000 0 12.000 0
Sum egenkapital 2.107.000 789.000 30.000 264.000 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 2.000
Leverandørgjeld 13.000 13.000 13.000 25.000 50.000
Betalbar skatt 385.000 247.000 774.000 554.000 513.000
Skyldig offentlige avgifter 350.000 244.000 217.000 103.000 101.000
Utbytte 0 0 -2.670.000 -1.650.000 -1.493.000
Annen kortsiktig gjeld 128.000 131.000 153.000 166.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 876.000 635.000 3.595.000 2.498.000 2.131.000
Sum gjeld og egenkapital 2.983.000 1.424.000 3.625.000 2.766.000 2.385.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.082.000 705.000 -103.000 126.000 214.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.1 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 3.4 2.1 1 1.1 1.2
Soliditet 70.6 55.4 0.8 9.5 10.6
Resultatgrad 43.1 29.2 62.9 6 57.5
Rentedekningsgrad 258.5 7 441.2 67.1
Gjeldsgrad 0.4 0.8 119.8 9.5 8.5
Total kapitalrentabilitet 57.1 70.9 88.6 80.3 81.6
Signatur
16.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex