Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Treasures
Juridisk navn:  Treasures
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Opdalsveien 253 Opdalsveien 253 Fax:
3748 Siljan 3748 Siljan
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Siljan
Org.nr: 996379639
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/15/2011
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.98%
Resultat  
  
23.89%
Egenkapital  
  
10.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011
Omsetning: 3.223.000 3.288.000 1.641.000
Resultat: 2.380.000 1.921.000 445.000
Egenkapital: 252.000 229.000 67.000
Regnskap for  Treasures
Resultat 2013 2012 2011
Driftsinntekter 3.223.000 3.288.000 1.641.000
Driftskostnader -856.000 -1.368.000 -1.196.000
Driftsresultat 2.367.000 1.920.000 444.000
Finansinntekter 26.000 3.000 0
Finanskostnader -12.000 -2.000 0
Finans 14.000 1.000 0
Resultat før skatt 2.380.000 1.921.000 445.000
Skattekostnad -676.000 -540.000 -125.000
Årsresultat 1.704.000 1.381.000 319.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 20.000 35.000
Sum omløpsmidler 2.777.000 2.266.000 632.000
Sum eiendeler 2.782.000 2.286.000 667.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 229.000 67.000
Sum egenkapital 252.000 229.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.530.000 2.057.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 2.782.000 2.286.000 667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 480.000 1.639.000
Andre inntekter 3.223.000 2.808.000 2.000
Driftsinntekter 3.223.000 3.288.000 1.641.000
Varekostnad -24.000 -180.000 -162.000
Lønninger -506.000 -641.000 -617.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -311.000 -532.000 -402.000
Driftskostnader -856.000 -1.368.000 -1.196.000
Driftsresultat 2.367.000 1.920.000 444.000
Finansinntekter 26.000 3.000 0
Finanskostnader -12.000 -2.000 0
Finans 14.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.700.000 -1.219.000 -253.000
Årsresultat 1.704.000 1.381.000 319.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 15.000 30.000
Sum varige driftsmidler 0 15.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.000 20.000 35.000
Varebeholdning 0 0 62.000
Kundefordringer 0 76.000 4.000
Andre fordringer 23.000 10.000 2.000
Sum investeringer 52.000 0 0
Kasse, bank 2.703.000 2.180.000 563.000
Sum omløpsmidler 2.777.000 2.266.000 632.000
Sum eiendeler 2.782.000 2.286.000 667.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 229.000 67.000
Sum egenkapital 252.000 229.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0
Betalbar skatt 676.000 540.000 125.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 178.000 118.000
Utbytte -1.700.000 -1.219.000 -253.000
Annen kortsiktig gjeld 74.000 117.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 2.530.000 2.057.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 2.782.000 2.286.000 667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 247.000 209.000 32.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.0
Soliditet 9.1 10.0 10.0
Resultatgrad 73.4 58.4 27.1
Rentedekningsgrad 199.4 961.5
Gjeldsgrad 10.0 9.0 9.0
Total kapitalrentabilitet 86.0 84.1 66.6
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex