Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Treasure Asa
Juridisk navn:  Treasure Asa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 33 Strandveien 20 Fax:
1324 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 916803222
Aksjekapital: 21.780.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2016
Foretakstype: ASA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.1%
Resultat  
  
32.7%
Egenkapital  
  
0.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 111.284.000 82.984.000 218.011.000 1.680.000
Resultat: 107.026.000 80.650.000 -963.371.000 3.582.000
Egenkapital: 4.672.852.000 4.668.746.000 4.672.531.000 5.845.775.000
Regnskap for  Treasure Asa
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 111.284.000 82.984.000 218.011.000 1.680.000
Driftskostnader -3.813.000 -2.284.000 -1.180.742.000 -4.634.000
Driftsresultat 107.471.000 80.700.000 -962.731.000 -2.954.000
Finansinntekter 364.000 504.000 303.000 10.077.000
Finanskostnader -809.000 -554.000 -943.000 -3.541.000
Finans -445.000 -50.000 -640.000 6.536.000
Resultat før skatt 107.026.000 80.650.000 -963.371.000 3.582.000
Skattekostnad -483.000 -861.000 -873.000 1.336.000
Årsresultat 106.543.000 79.789.000 -964.244.000 4.918.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.730.091.000 4.729.877.000 4.730.085.000 5.908.397.000
Sum omløpsmidler 59.437.000 5.273.000 8.831.000 3.378.000
Sum eiendeler 4.789.528.000 4.735.150.000 4.738.916.000 5.911.775.000
Sum opptjent egenkapital 4.651.119.000 4.646.891.000 4.650.531.000 5.823.775.000
Sum egenkapital 4.672.852.000 4.668.746.000 4.672.531.000 5.845.775.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116.676.000 66.405.000 66.386.000 66.000.000
Sum gjeld og egenkapital 4.789.528.000 4.735.151.000 4.738.917.000 5.911.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.284.000 0 0 0
Andre inntekter 108.000.000 82.984.000 218.011.000 1.680.000
Driftsinntekter 111.284.000 82.984.000 218.011.000 1.680.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.813.000 -2.284.000 -1.180.742.000 -4.634.000
Driftskostnader -3.813.000 -2.284.000 -1.180.742.000 -4.634.000
Driftsresultat 107.471.000 80.700.000 -962.731.000 -2.954.000
Finansinntekter 364.000 504.000 303.000 10.077.000
Finanskostnader -809.000 -554.000 -943.000 -3.541.000
Finans -445.000 -50.000 -640.000 6.536.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -19.609.000 -66.000.000 -209.000.000 -66.000.000
Årsresultat 106.543.000 79.789.000 -964.244.000 4.918.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.505.000 1.291.000 1.499.000 1.540.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.728.586.000 4.728.586.000 4.728.586.000 5.906.857.000
Sum anleggsmidler 4.730.091.000 4.729.877.000 4.730.085.000 5.908.397.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 232.000 0 0 777.000
Andre fordringer 80.000 166.000 47.000 452.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 31.125.000 5.107.000 8.784.000 2.149.000
Sum omløpsmidler 59.437.000 5.273.000 8.831.000 3.378.000
Sum eiendeler 4.789.528.000 4.735.150.000 4.738.916.000 5.911.775.000
Sum opptjent egenkapital 4.651.119.000 4.646.891.000 4.650.531.000 5.823.775.000
Sum egenkapital 4.672.852.000 4.668.746.000 4.672.531.000 5.845.775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 29.736.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 405.000 386.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -19.609.000 -66.000.000 -209.000.000 -66.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116.676.000 66.405.000 66.386.000 66.000.000
Sum gjeld og egenkapital 4.789.528.000 4.735.151.000 4.738.917.000 5.911.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.239.000 -61.132.000 -57.555.000 -62.622.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.1 0.1 0.1
Soliditet 97.6 98.6 98.6 98.9
Resultatgrad 96.6 97.2 -441.6 -175.8
Rentedekningsgrad 132.8 145.7 -1020.9 -0.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.3 1.7 -20.3 0.1
Signatur
16.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex