Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trønder-Sveis AS
Juridisk navn:  Trønder-Sveis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91813043
Idrettsvegen 24 Idrettsvegen 24 Fax:
7224 Melhus 7224 Melhus
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 947708597
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/1/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapssenteret Verdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.69%
Resultat  
  
-73.62%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.385.000 30.125.000 31.596.000 25.425.000 21.602.000
Resultat: 1.237.000 4.689.000 3.605.000 2.395.000 1.937.000
Egenkapital: 4.183.000 4.183.000 3.980.000 3.741.000 3.738.000
Regnskap for  Trønder-Sveis AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.385.000 30.125.000 31.596.000 25.425.000 21.602.000
Driftskostnader -21.164.000 -25.461.000 -28.006.000 -23.026.000 -19.685.000
Driftsresultat 1.220.000 4.664.000 3.590.000 2.399.000 1.917.000
Finansinntekter 50.000 61.000 58.000 45.000 69.000
Finanskostnader -32.000 -37.000 -43.000 -48.000 -49.000
Finans 18.000 24.000 15.000 -3.000 20.000
Resultat før skatt 1.237.000 4.689.000 3.605.000 2.395.000 1.937.000
Skattekostnad -279.000 -1.086.000 -867.000 -602.000 -521.000
Årsresultat 958.000 3.603.000 2.738.000 1.794.000 1.416.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.896.000 4.350.000 4.909.000 4.560.000 4.479.000
Sum omløpsmidler 5.012.000 8.741.000 7.124.000 7.416.000 6.284.000
Sum eiendeler 8.908.000 13.091.000 12.033.000 11.976.000 10.763.000
Sum opptjent egenkapital 4.083.000 4.083.000 3.880.000 3.641.000 3.638.000
Sum egenkapital 4.183.000 4.183.000 3.980.000 3.741.000 3.738.000
Sum langsiktig gjeld 575.000 739.000 923.000 1.058.000 1.210.000
Sum kortsiktig gjeld 4.151.000 8.169.000 7.131.000 7.177.000 5.816.000
Sum gjeld og egenkapital 8.909.000 13.091.000 12.034.000 11.976.000 10.764.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.249.000 30.037.000 31.464.000 25.341.000 21.521.000
Andre inntekter 136.000 88.000 132.000 84.000 82.000
Driftsinntekter 22.385.000 30.125.000 31.596.000 25.425.000 21.602.000
Varekostnad -5.936.000 -8.133.000 -11.570.000 -7.621.000 -5.925.000
Lønninger -12.920.000 -14.846.000 -13.948.000 -12.902.000 -11.677.000
Avskrivning -454.000 -477.000 -583.000 -550.000 -479.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.854.000 -2.005.000 -1.905.000 -1.953.000 -1.604.000
Driftskostnader -21.164.000 -25.461.000 -28.006.000 -23.026.000 -19.685.000
Driftsresultat 1.220.000 4.664.000 3.590.000 2.399.000 1.917.000
Finansinntekter 50.000 61.000 58.000 45.000 69.000
Finanskostnader -32.000 -37.000 -43.000 -48.000 -49.000
Finans 18.000 24.000 15.000 -3.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -958.000 -3.400.000 -2.500.000 -1.790.000 -1.400.000
Årsresultat 958.000 3.603.000 2.738.000 1.794.000 1.416.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.103.000 3.186.000 3.269.000 3.352.000 3.435.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 793.000 1.164.000 1.640.000 1.208.000 1.044.000
Sum varige driftsmidler 3.896.000 4.350.000 4.909.000 4.560.000 4.479.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.896.000 4.350.000 4.909.000 4.560.000 4.479.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.975.000 3.033.000 3.382.000 4.402.000 3.053.000
Andre fordringer 52.000 221.000 40.000 0 212.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.986.000 5.486.000 3.701.000 3.015.000 3.020.000
Sum omløpsmidler 5.012.000 8.741.000 7.124.000 7.416.000 6.284.000
Sum eiendeler 8.908.000 13.091.000 12.033.000 11.976.000 10.763.000
Sum opptjent egenkapital 4.083.000 4.083.000 3.880.000 3.641.000 3.638.000
Sum egenkapital 4.183.000 4.183.000 3.980.000 3.741.000 3.738.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 46.000 64.000 70.000 97.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 575.000 739.000 923.000 1.058.000 1.210.000
Leverandørgjeld 305.000 347.000 549.000 1.582.000 1.214.000
Betalbar skatt 296.000 1.103.000 873.000 628.000 562.000
Skyldig offentlige avgifter 1.254.000 1.722.000 1.673.000 1.627.000 1.310.000
Utbytte -958.000 -3.400.000 -2.500.000 -1.790.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 1.338.000 1.597.000 1.536.000 1.550.000 1.331.000
Sum kortsiktig gjeld 4.151.000 8.169.000 7.131.000 7.177.000 5.816.000
Sum gjeld og egenkapital 8.909.000 13.091.000 12.034.000 11.976.000 10.764.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 861.000 572.000 -7.000 239.000 468.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1 1 1.1
Soliditet 4 3 33.1 31.2 34.7
Resultatgrad 5.5 15.5 11.4 9.4 8.9
Rentedekningsgrad 38.1 126.1 83.5 5 40.5
Gjeldsgrad 1.1 2.1 2 2.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 14.3 36.1 30.3 20.4 18.5
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER OG
SIGNATUR
Prokurister
29.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex