Trøgstad Bygdemuseum
Juridisk navn:  Trøgstad Bygdemuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69826597
C/O Rune Strønes Mørkfossveien 145A Kirkeveien 1 Fax:
1860 Trøgstad 1860 Trøgstad
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 975478335
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/29/1928
Foretakstype: STI
Tidligere navn: trøgstad bygdemuseum v/jens kjølberg
Revisor: Østre Viken Kommunerevisjon Iks
Regnskapsfører: Indre Østfold Regnskapsbyrå Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
14.2%
Resultat  
  
-148.15%
Egenkapital  
  
-6.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 732.000 641.000 843.000 629.000 392.000
Resultat: -13.000 27.000 142.000 14.000 -102.000
Egenkapital: 180.000 193.000 165.000 23.000 9.000
Regnskap for  Trøgstad Bygdemuseum
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 732.000 641.000 843.000 629.000 392.000
Driftskostnader -745.000 -613.000 -701.000 -615.000 -496.000
Driftsresultat -13.000 27.000 141.000 13.000 -105.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 2.000 3.000
Resultat før skatt -13.000 27.000 142.000 14.000 -102.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 27.000 142.000 14.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 93.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 348.000 214.000 371.000 386.000 44.000
Sum eiendeler 394.000 307.000 371.000 386.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 193.000 165.000 23.000 9.000
Sum egenkapital 180.000 193.000 165.000 23.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 214.000 115.000 205.000 363.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 394.000 308.000 370.000 386.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 126.000 145.000 105.000 93.000 67.000
Andre inntekter 606.000 496.000 738.000 536.000 325.000
Driftsinntekter 732.000 641.000 843.000 629.000 392.000
Varekostnad -46.000 -87.000 -50.000 -78.000 -106.000
Lønninger -8.000 -8.000 -8.000 0 -78.000
Avskrivning -46.000 -40.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -645.000 -478.000 -643.000 -537.000 -312.000
Driftskostnader -745.000 -613.000 -701.000 -615.000 -496.000
Driftsresultat -13.000 27.000 141.000 13.000 -105.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 27.000 142.000 14.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 46.000 93.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 46.000 93.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 46.000 93.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 0 114.000 0 0
Andre fordringer 112.000 123.000 124.000 56.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 214.000 91.000 133.000 331.000 44.000
Sum omløpsmidler 348.000 214.000 371.000 386.000 44.000
Sum eiendeler 394.000 307.000 371.000 386.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 193.000 165.000 23.000 9.000
Sum egenkapital 180.000 193.000 165.000 23.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 180.000 61.000 132.000 15.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 54.000 74.000 348.000 0
Sum kortsiktig gjeld 214.000 115.000 205.000 363.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 394.000 308.000 370.000 386.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 99.000 166.000 23.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1.8 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 1.8 1.1 1.3
Soliditet 45.7 62.7 44.6 6.0 20.5
Resultatgrad -1.8 4.2 16.7 2.1 -26.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 0.6 1.2 15.8 3.9
Total kapitalrentabilitet -3.3 8.8 38.4 3.9 -231.8
Signatur
15.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex