Torvik Reparasjon As
Juridisk navn:  Torvik Reparasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70055177
Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 998100380
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/20/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.58%
Resultat  
  
1802.63%
Egenkapital  
  
54.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.771.000 2.866.000 2.419.000 2.091.000 2.694.000
Resultat: 647.000 -38.000 156.000 80.000 370.000
Egenkapital: 1.423.000 923.000 950.000 831.000 769.000
Regnskap for  Torvik Reparasjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.771.000 2.866.000 2.419.000 2.091.000 2.694.000
Driftskostnader -3.094.000 -2.901.000 -2.258.000 -1.998.000 -2.295.000
Driftsresultat 677.000 -34.000 161.000 92.000 400.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -30.000 -4.000 -5.000 -13.000 -30.000
Finans -29.000 -3.000 -4.000 -12.000 -29.000
Resultat før skatt 647.000 -38.000 156.000 80.000 370.000
Skattekostnad -148.000 10.000 -37.000 -18.000 -100.000
Årsresultat 500.000 -27.000 119.000 62.000 270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.114.000 432.000 526.000 617.000 618.000
Sum omløpsmidler 1.443.000 1.148.000 938.000 563.000 855.000
Sum eiendeler 2.557.000 1.580.000 1.464.000 1.180.000 1.473.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000 893.000 920.000 801.000 739.000
Sum egenkapital 1.423.000 923.000 950.000 831.000 769.000
Sum langsiktig gjeld 557.000 31.000 41.000 109.000 249.000
Sum kortsiktig gjeld 578.000 627.000 472.000 240.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 2.558.000 1.581.000 1.463.000 1.180.000 1.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.714.000 2.866.000 2.419.000 2.091.000 2.694.000
Andre inntekter 57.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.771.000 2.866.000 2.419.000 2.091.000 2.694.000
Varekostnad -745.000 -945.000 -403.000 -519.000 -648.000
Lønninger -1.355.000 -1.142.000 -1.117.000 -864.000 -937.000
Avskrivning -249.000 -111.000 -103.000 -101.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -745.000 -703.000 -635.000 -514.000 -612.000
Driftskostnader -3.094.000 -2.901.000 -2.258.000 -1.998.000 -2.295.000
Driftsresultat 677.000 -34.000 161.000 92.000 400.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -30.000 -4.000 -5.000 -13.000 -30.000
Finans -29.000 -3.000 -4.000 -12.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 500.000 -27.000 119.000 62.000 270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.114.000 432.000 526.000 617.000 618.000
Sum varige driftsmidler 1.114.000 432.000 526.000 617.000 618.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.114.000 432.000 526.000 617.000 618.000
Varebeholdning 49.000 45.000 56.000 49.000 43.000
Kundefordringer 643.000 448.000 556.000 46.000 256.000
Andre fordringer 568.000 26.000 19.000 41.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 629.000 307.000 426.000 516.000
Sum omløpsmidler 1.443.000 1.148.000 938.000 563.000 855.000
Sum eiendeler 2.557.000 1.580.000 1.464.000 1.180.000 1.473.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000 893.000 920.000 801.000 739.000
Sum egenkapital 1.423.000 923.000 950.000 831.000 769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 31.000 41.000 46.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 557.000 31.000 41.000 109.000 249.000
Leverandørgjeld 31.000 171.000 80.000 26.000 41.000
Betalbar skatt 150.000 0 42.000 16.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 289.000 339.000 243.000 127.000 203.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 116.000 107.000 70.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 578.000 627.000 472.000 240.000 454.000
Sum gjeld og egenkapital 2.558.000 1.581.000 1.463.000 1.180.000 1.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 865.000 521.000 466.000 323.000 401.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.8 2 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 2.4 1.8 1.9 2.2 1.8
Soliditet 55.6 58.4 64.9 70.4 52.2
Resultatgrad 1 -1.2 6.7 4.4 14.8
Rentedekningsgrad 22.6 -8.5 32.2 7.2 13.4
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.5 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 26.5 -2.1 11.1 7.9 27.2
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex