Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torp Ridesenter As
Juridisk navn:  Torp Ridesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Malvikvegen 586 Malvikvegen 586 Fax:
7563 Malvik 7563 Malvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 916559674
Aksjekapital: 80.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Trondheim As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.19%
Resultat  
  
277.46%
Egenkapital  
  
85.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.832.000 2.547.000 2.160.000 2.543.000
Resultat: 126.000 -71.000 -123.000 -21.000
Egenkapital: -22.000 -148.000 -41.000 54.000
Regnskap for  Torp Ridesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.832.000 2.547.000 2.160.000 2.543.000
Driftskostnader -2.690.000 -2.582.000 -2.284.000 -2.552.000
Driftsresultat 141.000 -35.000 -123.000 -9.000
Finansinntekter 6.000 0 5.000 1.000
Finanskostnader -22.000 -36.000 -6.000 -13.000
Finans -16.000 -36.000 -1.000 -12.000
Resultat før skatt 126.000 -71.000 -123.000 -21.000
Skattekostnad 0 -36.000 28.000 8.000
Årsresultat 126.000 -107.000 -95.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 363.000 434.000 548.000 696.000
Sum omløpsmidler 553.000 300.000 232.000 455.000
Sum eiendeler 916.000 734.000 780.000 1.151.000
Sum opptjent egenkapital -89.000 -215.000 -108.000 -13.000
Sum egenkapital -22.000 -148.000 -41.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 155.000 203.000 250.000 0
Sum kortsiktig gjeld 783.000 679.000 572.000 1.097.000
Sum gjeld og egenkapital 916.000 734.000 781.000 1.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.766.000 2.408.000 1.896.000 2.245.000
Andre inntekter 65.000 139.000 264.000 298.000
Driftsinntekter 2.832.000 2.547.000 2.160.000 2.543.000
Varekostnad -600.000 -277.000 -633.000 -822.000
Lønninger -803.000 -673.000 -754.000 -779.000
Avskrivning -34.000 -34.000 -36.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.253.000 -1.598.000 -861.000 -915.000
Driftskostnader -2.690.000 -2.582.000 -2.284.000 -2.552.000
Driftsresultat 141.000 -35.000 -123.000 -9.000
Finansinntekter 6.000 0 5.000 1.000
Finanskostnader -22.000 -36.000 -6.000 -13.000
Finans -16.000 -36.000 -1.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 -107.000 -95.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 20.000 40.000 60.000 80.000
Sum Immatrielle midler 20.000 40.000 96.000 88.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 23.000 0 0 0
Driftsløsøre 320.000 394.000 452.000 608.000
Sum varige driftsmidler 343.000 394.000 452.000 608.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 363.000 434.000 548.000 696.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 395.000 254.000 165.000 375.000
Andre fordringer 45.000 30.000 45.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 113.000 15.000 22.000 48.000
Sum omløpsmidler 553.000 300.000 232.000 455.000
Sum eiendeler 916.000 734.000 780.000 1.151.000
Sum opptjent egenkapital -89.000 -215.000 -108.000 -13.000
Sum egenkapital -22.000 -148.000 -41.000 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 155.000 203.000 250.000 0
Leverandørgjeld 107.000 265.000 123.000 77.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 33.000 33.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 609.000 380.000 416.000 990.000
Sum kortsiktig gjeld 783.000 679.000 572.000 1.097.000
Sum gjeld og egenkapital 916.000 734.000 781.000 1.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -230.000 -379.000 -340.000 -642.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.4 0.4
Soliditet -2.4 -20.2 -5.2 4.7
Resultatgrad 5 -1.4 -5.7 -0.4
Rentedekningsgrad 6.4 -20.5 -0.7
Gjeldsgrad -42.6 20.3
Total kapitalrentabilitet 1 -4.8 -15.1 -0.7
Signatur
14.07.2016
Prokurister
14.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex