Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torleiv Sverdrup AS
Juridisk navn:  Torleiv Sverdrup AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62524577
Håkon Håkonsons Gate 24 Håkon Håkonsons Gate 24 Fax:
2316 Hamar 2316 Hamar
Fylke: Kommune:
Hedmark Hamar
Org.nr: 988785121
Aksjekapital: 2.120.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
169.39%
Egenkapital  
  
1.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.584.000 588.000 2.113.000 1.896.000 -182.000
Egenkapital: 26.651.000 26.267.000 13.762.000 12.249.000 11.402.000
Regnskap for  Torleiv Sverdrup AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -41.000 -9.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat -19.000 -41.000 -9.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 1.603.000 632.000 2.159.000 2.054.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 -37.000 -150.000 -176.000
Finans 1.603.000 630.000 2.122.000 1.904.000 -175.000
Resultat før skatt 1.584.000 588.000 2.113.000 1.896.000 -182.000
Skattekostnad 0 3.000 0 0 0
Årsresultat 1.584.000 591.000 2.113.000 1.896.000 -182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.457.000 27.457.000 14.327.000 14.327.000 14.383.000
Sum omløpsmidler 395.000 36.000 578.000 446.000 285.000
Sum eiendeler 27.852.000 27.493.000 14.905.000 14.773.000 14.668.000
Sum opptjent egenkapital 19.589.000 19.205.000 6.700.000 5.187.000 4.340.000
Sum egenkapital 26.651.000 26.267.000 13.762.000 12.249.000 11.402.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 533.000 1.867.000 3.200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.201.000 1.226.000 611.000 659.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 27.852.000 27.493.000 14.906.000 14.775.000 14.669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -41.000 -9.000 -8.000 -7.000
Driftskostnader -19.000 -41.000 -9.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat -19.000 -41.000 -9.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 1.603.000 632.000 2.159.000 2.054.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 -37.000 -150.000 -176.000
Finans 1.603.000 630.000 2.122.000 1.904.000 -175.000
Konsernbidrag -1.200.000 0 0 -450.000 0
Utbytte 0 -1.200.000 -600.000 -600.000 0
Årsresultat 1.584.000 591.000 2.113.000 1.896.000 -182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.457.000 27.457.000 14.327.000 14.327.000 14.383.000
Sum anleggsmidler 27.457.000 27.457.000 14.327.000 14.327.000 14.383.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 0 0 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 391.000 32.000 578.000 446.000 258.000
Sum omløpsmidler 395.000 36.000 578.000 446.000 285.000
Sum eiendeler 27.852.000 27.493.000 14.905.000 14.773.000 14.668.000
Sum opptjent egenkapital 19.589.000 19.205.000 6.700.000 5.187.000 4.340.000
Sum egenkapital 26.651.000 26.267.000 13.762.000 12.249.000 11.402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 533.000 1.867.000 3.200.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.200.000 -600.000 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 26.000 11.000 59.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 1.201.000 1.226.000 611.000 659.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 27.852.000 27.493.000 14.906.000 14.775.000 14.669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -806.000 -1.190.000 -33.000 -213.000 218.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0 0.9 0.7 4.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0.9 0.7 4.3
Soliditet 95.7 95.5 92.3 82.9 77.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -20.5 -0.2 13.6 0.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.7 2.1 14.4 13.8 0.0
Signatur
14.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex