Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torleiv Straume As
Juridisk navn:  Torleiv Straume As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41471421
Straume Straume Fax:
6829 Hyen 6829 Hyen
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gloppen
Org.nr: 912167208
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 6/20/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hyen Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.49%
Resultat  
  
-68.2%
Egenkapital  
  
9.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.025.000 27.832.000 19.112.000 19.822.000 17.885.000
Resultat: 2.043.000 6.425.000 2.994.000 5.527.000 3.242.000
Egenkapital: 17.627.000 16.061.000 11.187.000 8.956.000 4.950.000
Regnskap for  Torleiv Straume As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.025.000 27.832.000 19.112.000 19.822.000 17.885.000
Driftskostnader -23.998.000 -21.413.000 -16.117.000 -14.318.000 -14.539.000
Driftsresultat 2.028.000 6.419.000 2.993.000 5.503.000 3.347.000
Finansinntekter 18.000 10.000 33.000 112.000 69.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -32.000 -89.000 -174.000
Finans 14.000 6.000 1.000 23.000 -105.000
Resultat før skatt 2.043.000 6.425.000 2.994.000 5.527.000 3.242.000
Skattekostnad -477.000 -1.551.000 -763.000 -1.521.000 -877.000
Årsresultat 1.566.000 4.874.000 2.231.000 4.006.000 2.364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.758.000 5.019.000 4.837.000 5.486.000 6.385.000
Sum omløpsmidler 20.584.000 21.698.000 16.681.000 13.656.000 9.170.000
Sum eiendeler 29.342.000 26.717.000 21.518.000 19.142.000 15.555.000
Sum opptjent egenkapital 17.127.000 15.561.000 10.687.000 8.456.000 4.450.000
Sum egenkapital 17.627.000 16.061.000 11.187.000 8.956.000 4.950.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 262.000 983.000 2.704.000
Sum kortsiktig gjeld 11.715.000 10.657.000 10.069.000 9.203.000 7.900.000
Sum gjeld og egenkapital 29.342.000 26.718.000 21.518.000 19.142.000 15.554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.878.000 27.028.000 19.070.000 19.822.000 17.745.000
Andre inntekter 147.000 804.000 42.000 0 140.000
Driftsinntekter 26.025.000 27.832.000 19.112.000 19.822.000 17.885.000
Varekostnad -1.708.000 -1.605.000 -1.613.000 -1.636.000 -2.538.000
Lønninger -8.467.000 -8.497.000 -6.421.000 -5.337.000 -4.867.000
Avskrivning -2.274.000 -1.994.000 -1.920.000 -2.110.000 -2.244.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.549.000 -9.317.000 -6.163.000 -5.235.000 -4.890.000
Driftskostnader -23.998.000 -21.413.000 -16.117.000 -14.318.000 -14.539.000
Driftsresultat 2.028.000 6.419.000 2.993.000 5.503.000 3.347.000
Finansinntekter 18.000 10.000 33.000 112.000 69.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -32.000 -89.000 -174.000
Finans 14.000 6.000 1.000 23.000 -105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.566.000 4.874.000 2.231.000 4.006.000 2.364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 133.000 157.000 286.000 345.000 209.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 5.418.000 2.712.000 3.024.000 2.926.000 4.266.000
Driftsløsøre 3.206.000 2.151.000 1.527.000 2.215.000 1.910.000
Sum varige driftsmidler 8.624.000 4.863.000 4.551.000 5.141.000 6.176.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.758.000 5.019.000 4.837.000 5.486.000 6.385.000
Varebeholdning 114.000 100.000 76.000 80.000 166.000
Kundefordringer 13.189.000 11.661.000 12.491.000 9.374.000 7.217.000
Andre fordringer 1.498.000 1.566.000 1.334.000 912.000 151.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.784.000 8.371.000 2.780.000 3.290.000 1.636.000
Sum omløpsmidler 20.584.000 21.698.000 16.681.000 13.656.000 9.170.000
Sum eiendeler 29.342.000 26.717.000 21.518.000 19.142.000 15.555.000
Sum opptjent egenkapital 17.127.000 15.561.000 10.687.000 8.456.000 4.450.000
Sum egenkapital 17.627.000 16.061.000 11.187.000 8.956.000 4.950.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 262.000 983.000 2.704.000
Leverandørgjeld 3.523.000 1.682.000 1.637.000 1.524.000 968.000
Betalbar skatt 453.000 1.423.000 704.000 1.657.000 941.000
Skyldig offentlige avgifter 2.271.000 2.136.000 2.172.000 747.000 589.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.468.000 5.416.000 5.556.000 5.275.000 5.403.000
Sum kortsiktig gjeld 11.715.000 10.657.000 10.069.000 9.203.000 7.900.000
Sum gjeld og egenkapital 29.342.000 26.718.000 21.518.000 19.142.000 15.554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.869.000 11.041.000 6.612.000 4.453.000 1.270.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2 1.7 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2 1.6 1.5 1.2
Soliditet 60.1 60.1 5 46.8 31.8
Resultatgrad 7.8 23.1 15.7 27.8 18.7
Rentedekningsgrad 5 1604.8 93.5 63.1 19.6
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.9 1.1 2.1
Total kapitalrentabilitet 7 24.1 14.1 29.3 22.0
Signatur
03.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex