Torleiv Osnes AS
Juridisk navn:  Torleiv Osnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52839526
Tverrvegen 38 Tverrvegen 38 Fax:
4260 Torvastad 4260 Torvastad
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 983893139
Aksjekapital: 167.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fjelland Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.27%
Resultat  
  
-80.35%
Egenkapital  
  
-3.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 284.000 375.000 569.000 432.000 445.000
Resultat: 79.000 402.000 343.000 105.000 346.000
Egenkapital: 3.322.000 3.453.000 3.290.000 3.307.000 3.348.000
Regnskap for  Torleiv Osnes AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 284.000 375.000 569.000 432.000 445.000
Driftskostnader -242.000 -237.000 -358.000 -264.000 -192.000
Driftsresultat 41.000 137.000 210.000 168.000 252.000
Finansinntekter 46.000 265.000 135.000 -63.000 94.000
Finanskostnader -9.000 0 -2.000 0 0
Finans 37.000 265.000 133.000 -63.000 94.000
Resultat før skatt 79.000 402.000 343.000 105.000 346.000
Skattekostnad -10.000 -39.000 -60.000 -47.000 -65.000
Årsresultat 69.000 364.000 283.000 58.000 282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 599.000 679.000 959.000 1.073.000 282.000
Sum omløpsmidler 3.181.000 3.315.000 3.134.000 2.721.000 3.523.000
Sum eiendeler 3.780.000 3.994.000 4.093.000 3.794.000 3.805.000
Sum opptjent egenkapital 3.155.000 3.286.000 3.123.000 3.140.000 3.181.000
Sum egenkapital 3.322.000 3.453.000 3.290.000 3.307.000 3.348.000
Sum langsiktig gjeld 38.000 42.000 39.000 32.000 0
Sum kortsiktig gjeld 421.000 499.000 764.000 455.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 3.781.000 3.994.000 4.093.000 3.794.000 3.804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 284.000 375.000 568.000 412.000 445.000
Andre inntekter 0 0 0 20.000 0
Driftsinntekter 284.000 375.000 569.000 432.000 445.000
Varekostnad 0 -3.000 -13.000 -6.000 -11.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -114.000 -110.000 -110.000 -51.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -124.000 -235.000 -207.000 -177.000
Driftskostnader -242.000 -237.000 -358.000 -264.000 -192.000
Driftsresultat 41.000 137.000 210.000 168.000 252.000
Finansinntekter 46.000 265.000 135.000 -63.000 94.000
Finanskostnader -9.000 0 -2.000 0 0
Finans 37.000 265.000 133.000 -63.000 94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 -300.000
Årsresultat 69.000 364.000 283.000 58.000 282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 86.000 90.000 94.000 99.000 103.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 513.000 589.000 695.000 801.000 0
Sum varige driftsmidler 599.000 679.000 789.000 900.000 103.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 170.000 174.000 180.000
Sum anleggsmidler 599.000 679.000 959.000 1.073.000 282.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 26.000 75.000 0 11.000
Andre fordringer 0 21.000 0 91.000 0
Sum investeringer 2.361.000 2.290.000 2.010.000 2.457.000 1.216.000
Kasse, bank 807.000 978.000 1.049.000 173.000 2.296.000
Sum omløpsmidler 3.181.000 3.315.000 3.134.000 2.721.000 3.523.000
Sum eiendeler 3.780.000 3.994.000 4.093.000 3.794.000 3.805.000
Sum opptjent egenkapital 3.155.000 3.286.000 3.123.000 3.140.000 3.181.000
Sum egenkapital 3.322.000 3.453.000 3.290.000 3.307.000 3.348.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 42.000 39.000 32.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.000 42.000 39.000 32.000 0
Leverandørgjeld 0 27.000 101.000 25.000 13.000
Betalbar skatt 14.000 36.000 53.000 15.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 70.000 93.000 0 64.000
Utbytte -200.000 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 168.000 366.000 516.000 416.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 421.000 499.000 764.000 455.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 3.781.000 3.994.000 4.093.000 3.794.000 3.804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.760.000 2.816.000 2.370.000 2.266.000 3.067.000
Likviditetsgrad 1 7.6 6.6 4.1 6.0 7.7
Likviditetsgrad 2 7.6 6.6 4.1 6.0 7.8
Soliditet 87.9 86.5 80.4 87.2 88.0
Resultatgrad 14.4 36.5 36.9 38.9 56.6
Rentedekningsgrad 4.6 1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.3 10.1 8.4 2.8 9.1
Signatur
30.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex