Torghatten Trafikkselskap AS
Juridisk navn:  Torghatten Trafikkselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75018100
Havnegata 40 Havnegata 40 Fax:
8900 Brønnøysund 8900 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 974421364
Aksjekapital: 553.800 NOK
Antall ansatte: 110
Etableringsdato: 12/7/1994
Foretakstype: AS
Tidligere navn: lekaferja as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Torghatten Servicesenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.24%
Resultat  
  
71.13%
Egenkapital  
  
11.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 348.435.000 282.739.000 274.740.000 267.486.000 258.310.000
Resultat: 46.547.000 27.200.000 12.598.000 22.073.000 20.025.000
Egenkapital: 111.135.000 99.834.000 89.000.000 78.727.000 66.599.000
Regnskap for  Torghatten Trafikkselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 348.435.000 282.739.000 274.740.000 267.486.000 258.310.000
Driftskostnader -300.796.000 -250.941.000 -257.520.000 -243.634.000 -236.541.000
Driftsresultat 47.638.000 31.799.000 17.221.000 23.852.000 21.768.000
Finansinntekter 5.503.000 3.431.000 1.908.000 376.000 779.000
Finanskostnader -6.595.000 -8.031.000 -6.531.000 -2.153.000 -2.522.000
Finans -1.092.000 -4.600.000 -4.623.000 -1.777.000 -1.743.000
Resultat før skatt 46.547.000 27.200.000 12.598.000 22.073.000 20.025.000
Skattekostnad -10.246.000 -5.535.000 -2.325.000 -4.945.000 -4.389.000
Årsresultat 36.301.000 21.665.000 10.273.000 17.128.000 15.636.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 189.041.000 296.091.000 278.666.000 181.654.000 132.625.000
Sum omløpsmidler 122.853.000 88.636.000 79.515.000 59.258.000 78.615.000
Sum eiendeler 311.894.000 384.727.000 358.181.000 240.912.000 211.240.000
Sum opptjent egenkapital 109.736.000 98.434.000 87.600.000 77.328.000 65.199.000
Sum egenkapital 111.135.000 99.834.000 89.000.000 78.727.000 66.599.000
Sum langsiktig gjeld 104.726.000 221.946.000 200.519.000 95.772.000 83.215.000
Sum kortsiktig gjeld 96.033.000 62.947.000 68.662.000 66.412.000 61.426.000
Sum gjeld og egenkapital 311.895.000 384.727.000 358.181.000 240.912.000 211.240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 338.001.000 282.208.000 274.348.000 265.408.000 257.484.000
Andre inntekter 10.433.000 531.000 392.000 2.079.000 826.000
Driftsinntekter 348.435.000 282.739.000 274.740.000 267.486.000 258.310.000
Varekostnad -68.226.000 -42.743.000 -35.842.000 -31.538.000 -34.389.000
Lønninger -101.058.000 -98.103.000 -108.887.000 -105.650.000 -100.369.000
Avskrivning -12.103.000 -22.955.000 -18.404.000 -15.255.000 -15.184.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.409.000 -87.140.000 -94.387.000 -91.191.000 -86.599.000
Driftskostnader -300.796.000 -250.941.000 -257.520.000 -243.634.000 -236.541.000
Driftsresultat 47.638.000 31.799.000 17.221.000 23.852.000 21.768.000
Finansinntekter 5.503.000 3.431.000 1.908.000 376.000 779.000
Finanskostnader -6.595.000 -8.031.000 -6.531.000 -2.153.000 -2.522.000
Finans -1.092.000 -4.600.000 -4.623.000 -1.777.000 -1.743.000
Konsernbidrag -52.334.000 0 0 -11.333.000 -16.003.000
Utbytte -25.000.000 -10.000.000 0 -5.000.000 0
Årsresultat 36.301.000 21.665.000 10.273.000 17.128.000 15.636.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.243.000 31.000 39.000 47.000 55.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.493.000 7.813.000 3.351.000 3.491.000 324.000
Sum varige driftsmidler 162.624.000 269.642.000 251.378.000 154.623.000 106.703.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.417.000 26.449.000 27.288.000 27.031.000 25.922.000
Sum anleggsmidler 189.041.000 296.091.000 278.666.000 181.654.000 132.625.000
Varebeholdning 4.347.000 5.563.000 6.252.000 6.358.000 4.875.000
Kundefordringer 15.711.000 11.131.000 7.650.000 7.627.000 11.943.000
Andre fordringer 1.906.000 14.091.000 29.453.000 23.593.000 24.981.000
Sum investeringer 45.000 0 0 0 0
Kasse, bank 100.843.000 57.850.000 35.421.000 21.168.000 36.400.000
Sum omløpsmidler 122.853.000 88.636.000 79.515.000 59.258.000 78.615.000
Sum eiendeler 311.894.000 384.727.000 358.181.000 240.912.000 211.240.000
Sum opptjent egenkapital 109.736.000 98.434.000 87.600.000 77.328.000 65.199.000
Sum egenkapital 111.135.000 99.834.000 89.000.000 78.727.000 66.599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.793.000 16.124.000 16.338.000 14.013.000 12.846.000
Gjeld til kredittinstitutt 21.954.000 3.778.000 3.778.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 104.726.000 221.946.000 200.519.000 95.772.000 83.215.000
Leverandørgjeld 17.198.000 14.249.000 13.782.000 10.770.000 15.736.000
Betalbar skatt 0 5.749.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.454.000 4.707.000 7.061.000 7.046.000 7.619.000
Utbytte -25.000.000 -10.000.000 0 -5.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 24.426.000 24.464.000 44.041.000 43.596.000 38.071.000
Sum kortsiktig gjeld 96.033.000 62.947.000 68.662.000 66.412.000 61.426.000
Sum gjeld og egenkapital 311.895.000 384.727.000 358.181.000 240.912.000 211.240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.820.000 25.689.000 10.853.000 -7.154.000 17.189.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.2 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.1 0.8 1.3
Soliditet 35.6 25.9 24.8 32.7 31.5
Resultatgrad 13.7 11.2 6.3 8.9 8.4
Rentedekningsgrad 7.2 4 2.6 11.1 8.9
Gjeldsgrad 1.8 2.9 3 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 1 9.2 5.3 10.1 10.7
Signatur
20.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex